reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Ulga na dziecko w PIT - dwoje dzieci z różnych związków

Ulga na dziecko w PIT - dwoje dzieci z różnych związków

Gdy podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej w stosunku do więcej niż jednego dziecka (np. dwojga dzieci z różnych związków) - nie zachodzi konieczność zastosowania limitu dochodów (112 tys. zł rocznie), zawartego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik skorzysta z ulgi prorodzinnej tylko na jedno z nich czy na obydwoje dzieci.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 12 marca 2015 r. (nr IPPB4/415-960/14-4/JK3).

Dwójka dzieci z dwóch małżeństw

O interpretację podatkową przepisów ustawy o PIT, dotyczących rozliczania ulgi na dziecko wystąpił w grudniu 2014 roku podatnik, który jest ojcem dwójki dzieci z dwóch małżeństw. Wobec obydwojga dzieci podatnik wykonuje władzę rodzicielską w pełni. Aktywnie uczestniczy w wychowaniu swoich dzieci, ponosi także koszty ich utrzymania.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Pierwsze małżeństwo podatnika zakończyło się rozwodem w 2005 roku. Podatnik posiada z tego związku jedno dziecko urodzone w 2000 r. Wyrokiem sądu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem zostało powierzone obojgu rodzicom ustalając miejsce zamieszkania przy matce. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy podatnikiem, a byłą żoną koszty utrzymania dziecka są dzielone mniej więcej po połowie. Była żona podatnika korzystała z ulgi prorodzinnej na dziecko w całości, na mocy wspólnych ustaleń ustnych. Z dzieckiem podatnik ma stały kontakt, widuje się często bez konkretnych stałych ustaleń. Uczestniczy w rozwoju fizycznym oraz emocjonalnym.

Nowe prawa rodziców – zasiłki, urlopy, zwolnienia

Była małżonka podatnika od 2013 roku nie odlicza ulgi prorodzinnej na dziecko z pierwszego małżeństwa w związku z przekroczeniem limitu wprowadzonego dla osób wychowujących jedno dziecko (112 tys. zł rocznie).

W sierpniu 2006 r. mężczyzna po raz drugi wstąpił w związek małżeński, a rok później urodziło mu się drugie dziecko. Przez 5 lat korzystał wraz z drugą żoną z ulgi prorodzinnej na dziecko.

W związku z tym stanem faktycznym podatnik zapytał Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie czy może on skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej na obydwoje dzieci, jeżeli sam przekroczył próg dochodowy 112 tys. zł.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Limit dochodu tylko dla podatników posiadających jedno dziecko

W interpretacji podatkowej z 12 marca 2015 r. (nr IPPB4/415-960/14-4/JK3) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że ograniczenie ulgi na dziecko polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o PIT, obejmuje jedynie rodziców posiadających jedno dziecko. Zdaniem organu podatkowego przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) należy brać pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają określone w ustawie o PIT kryteria, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic dysponuje prawem wykonywania władzy rodzicielskiej oraz wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o PIT, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Dyrektor IS w Warszawie przypomniał, że zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy o PIT. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik miał prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

W myśl art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do  jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

W sytuacji, gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego dziecka - są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

Z omawianej ulgi można skorzystać także na pełnoletnie dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej, jednakże względem których jest wykonywany obowiązek alimentacyjny.

Odpowiadając podatnikowi organ podatkowy uznał, że gdy podatnik jest uprawniony do dokonania odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w stosunku do więcej niż jednego dziecka nie zachodzi konieczność zastosowania limitu dochodów, zawartego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik skorzysta z ulgi prorodzinnej tylko na jedno z nich czy na obydwoje dzieci.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama