| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Można kupić mieszkanie za granicą, by nie zapłacić PIT w Polsce

Można kupić mieszkanie za granicą, by nie zapłacić PIT w Polsce

Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony zostanie w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie czyli do końca 2016 r., na nabycie udziału w nieruchomości – budynku mieszkalnym – położonej we Francji w celu zamieszkania w nim po zakupie, to uzyskany dochód korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej 30 czerwca 2015 r.

Nieruchomość w spadku po zmarłej matce

2 października 2013 r. zmarła matka Wnioskodawcy. W spadku po niej mężczyzna otrzymał nieruchomość, którą następnie sprzedał 30 września 2014 r. Korzystając z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca chce przekazać uzyskane fundusze na własne potrzeby mieszkaniowe. Wnioskodawca ma w planach przeprowadzić się do Francji, gdzie mieszka jego córka i tam kupić dom mieszkalny będący współwłasnością z córką i jej rodziną. Po dokonanym zakupie owej nieruchomości Wnioskodawca przeniesie się na stałe do Francji.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał pytanie, czy kupując budynek mieszkalny we Francji, gdzie mężczyzna będzie mieszkał, z funduszy pozyskanych ze sprzedaży w  2014 r. nieruchomości, którą wcześniej otrzymał w spadku, będzie on zwolniony od zapłaty podatku dochodowego  zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z opinią Wnioskodawcy, zakup nieruchomości we Francji, gdzie będzie mieszkał na stałe, z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, którą wcześniej otrzymał jako spadek, zwalnia go z zapłaty podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 przywołanej wcześniej ustawy, ponieważ zakup ten spełnia warunki własnych celów mieszkaniowych. Wydatek na zakup nieruchomości  we Francji mieści się również w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Wcześniejsza interpretacja indywidualna uznana jako nieprawidłowa

Dla Wnioskodawcy w tej samej kwestii była już wcześniej wydana interpretacja indywidualna z 9 marca 2015 r., w której to interpretacji organ podatkowy ocenił stanowisko Wnioskodawcy jako nieprawidłowe. Składając późniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca nieco inaczej przedstawił okoliczności sprawy. Organ na tym etapie nie prowadzi jednak podstępowania dowodowego i nie rozstrzyga, który opis jest prawdziwy. Organ wydaje interpretację uznając za podstawę jedynie opis zdarzenia przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku z 25 marca 2015 r.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. 

W związku z powyższym przepisem każda czynność prawna której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, czyli przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. 

W przypadku zaś nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Należy stwierdzić, że do nabycia przez Wnioskodawcę sprzedanej 30 września 2014 r. nieruchomości doszło 2 października 2013 r. w dacie śmierci matki. Czyli to ta data ma znaczenie dla liczenia okresu 5 lat.

W związku z tym, że zbycia nieruchomości dokonano przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta, to sprzedaż ta będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c). Przy sprzedaży ww. nieruchomości zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości (ustalonym zgodnie z art. 19) a kosztami uzyskania tego przychodu, ustalonymi w niniejszej sprawie zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy. 

Rozstrzygając  o prawie Wnioskodawcy do zwolnienia z opodatkowania po pierwsze należy pamiętać, że zawarty w art. 21 ust. 25 ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Inne wydatki nie wymienione w tym katalogu nie będą uprawniały do skorzystania z powyższego zwolnienia.

Następnie należy mieć na uwadze fakt, że ustawodawca uzależnia prawo do skorzystania ze zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Celem tym może być nabycie na własność budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w nim, w którym to budynku podatnik będzie zaspokajał swoje własne potrzeby mieszkaniowe (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy).

Jak sprowadzić auto z Niemiec – PDF

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podkreślił, że samo poniesienie wydatku na nabycie budynku mieszkalnego nie świadczy już o tym, że zostanie spełniona przesłanka do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem takiego zwolnienia jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. Ustawodawca nie uzależnił skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym budynku  jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe, które realizowane są w dłuższym okresie czasu.

W orzecznictwie dosyć jednolicie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, czyli potrzeby przeciętnego podatnika, który o zwolnienie się ubiega. Zawsze centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku mieszkalnym i ten właśnie budynek służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Ustawowy warunek do skorzystania z ulgi powinien być spełniony w chwili nabycia nieruchomości. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 października 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 908/14 postawił tezę, że „już wówczas obiektywna potrzeba wykorzystania takiego lokalu powinna mieć miejsce”. Tym samym nie będzie celem mieszkaniowym nabycie nieruchomości, w której w bliżej nieokreślonej przyszłości podatnik będzie dopiero realizował własne potrzeby mieszkaniowe.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »