| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Emerytury olimpijskie i nagrody PKOl zwolnione z PIT

Emerytury olimpijskie i nagrody PKOl zwolnione z PIT

Polscy medaliści XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, podobnie jak medaliści igrzysk olimpijskich w poprzednich latach mogą liczyć zarówno na emeryturę olimpijską, jak i na jednorazowe nagrody pieniężne. Świadczenie przyznawane i wypłacane przez ministra sportu polskim medalistom olimpijskim, którzy ukończyli 40 rok życia (tzw. emerytura olimpijska) wynosi w 2016 roku 2.623,38 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego. Zwolnione z PIT są także nagrody dla olimpijczyków wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski. Inne nagrody przyznawane przez ministra sportu za wybitne osiągnięcia sportowe, czy nagrody fundowane olimpijczykom przez prywatnych sponsorów nie korzystają ze zwolnienia z PIT.

Świadczenie to (emerytura olimpijska) jest przyznawana przez ministra sportu i turystyki (na wniosek olimpijczyka) na podstawie art. 36 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Przysługuje każdemu reprezentantowi Polski:

1) na igrzyskach olimpijskich,

2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84”,

3) zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych,

który spełnia wszystkie poniższe warunki"

1) zdobył co najmniej jeden medal na ww. zawodach sportowych;

2) ukończył 40. rok życia;

3) nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;

4) ma obywatelstwo polskie;

5) ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Olimpijczycy, którzy zdobyli więcej niż jeden medal otrzymują tylko jedną „emeryturę olimpijską”.

Świadczenie to, przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,4.

W 2016 roku świadczenie to wynosi 2.623,38 zł miesięcznie i jest wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Świadczenie to jest zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Nagrody ministra sportu i turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe

18 sierpnia 2016 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o sporcie, która zwiększa wysokość nagród pieniężnych (jednorazowych) za wybitne osiągnięcia sportowe, m.in. dla medalistów igrzysk olimpijskich (art. 34 ustawy o sporcie). Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2 300 zł.

Dotychczas wysokość nagrody nie mogła przekroczyć jej 14-krotności. Zgodnie z nowelizacją ma być to 35-krotność tej sumy. Oznacza to, że maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez ministra sportu i turystyki wybitnym sportowcom wzrośnie z 32.200 zł do 80.500 zł.

Sejm uchwalił tę nowelizację 6 lipca 2016 r., 29 lipca 2016 r. ustawę podpisał prezydent, a została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 sierpnia 2016 r.. poz. 1170.

Nagrody te nie są zwolnione z PIT.

Nagrody PKOl

Polski Komitet Olimpijski dla medalistów (i ich trenerów) Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016 przewidział następujące nagrody:

Dyscypliny indywidualne

Konkurencje indywidualne

a) zawodnicy:

medal złoty - do 120 tys. zł

medal srebrny - do 80 tys. zł

medal brązowy - do 50 tys. zł

b) trenerzy wg decyzji Polskiego Związku Sportowego:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

Konkurencje drużynowe (drużyny, osady, sztafety, deble, miksty, załogi)

a) każdy zawodnik otrzymuje:

medal złoty - do 90 tys. zł

medal srebrny - do 60 tys. zł

medal brązowy - do 37,5 tys. zł   

b) trenerzy wg decyzji Polskiego Związku Sportowego:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

Osada "Ósemka" w wioślarstwie

a) każdy zawodnik otrzymuje:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

b) trenerzy wg decyzji Polskiego Związku Sportowego:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

Zespołowe gry sportowe

1) Siatkówka halowa i piłka ręczna

a) Zawodnicy (do podziału wg decyzji kierownictwa Związku):

medal złoty - do 720 tys. zł

medal srebrny - do 480 tys. zł

medal brązowy - do 300 tys. zł

b) Trenerzy wg decyzji Polskiego Związku Sportowego:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

2) Siatkówka plażowa

a) Każdy zawodnik otrzymuje:

medal złoty - do 90 tys. zł

medal srebrny - do 60 tys. zł

medal brązowy - do 37,5 tys. zł

b) Trenerzy wg decyzji Polskiego Związku Sportowego:

medal złoty - do 60 tys. zł

medal srebrny - do 40 tys. zł

medal brązowy - do 25 tys. zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest dotrzymanie warunków Porozumienia podpisanego pomiędzy PKOl, a Członkiem Reprezentacji Olimpijskiej (zawodnik, trener) oraz Formularza Przestrzegania Karty Olimpijskiej MKOl (Elegbility Conditions Form) podpisanego pomiędzy MKOl, a  Członkiem Reprezentacji Olimpijskiej (zawodnik, trener).

Nagrody te są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40a) ustawy o PIT, podobnie jak nagrody wypłacane przez Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach paraolimpijskich oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych.

Warto też zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10a) ustawy o PIT wolna od podatku jest też wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »