REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienia z PIT dla świadczeń wspierający zatrudnienie w latach 2017-2019

Zwolnienia z PIT dla świadczeń wspierający zatrudnienie w latach 2017-2019
Zwolnienia z PIT dla świadczeń wspierający zatrudnienie w latach 2017-2019
Fotolia

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało korzystne dla osób poszukujących zatrudnienia rozwiązania w zakresie instrumentów rynku pracy, polegające na zaniechaniu poboru podatku PIT od m.in. środków na podjęcie działalności gospodarczej, ryczałtu na przejazdy na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego czy świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych. Zwolnienia będą obowiązywały w latach 2017-2019 r.

Zmiany w tym zakresie zakłada rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 645):

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

- świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;

- ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie;

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

- świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych.

Koszty w PIT i CIT 2017 - limit płatności gotówkowych

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Wynagrodzenia finansowane z dotacji opodatkowane PIT od 1 stycznia 2017 r.

Zwolnienie z opodatkowania wyżej wymienionych przychodów ma pozwolić na skuteczniejsze realizowanie celu wskazanych instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Programy specjalne

Programy specjalne, o których mowa w rozporządzeniu, oznaczają zespół działań obejmujących usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mające na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.

Z kolei specyficzne elementy wspierające zatrudnienie oznaczają finansowanie z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

Programy specjalne mogą być kierowane do osób bezrobotnych oraz osób, które zostały wyłonione przez starostę, z uwzględnieniem analiz i prognoz lokalnego rynku pracy.

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. (książka)

Zawarte w projekcie rozporządzenia zaniechanie poboru PIT od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie ma zapewnić pełne wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu Pracy, co powinno mieć korzystny wpływ na przebieg procesu aktywizacji osób bezrobotnych.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie. Świadczenia te nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Przy czym, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej starosta z Funduszu Pracy może przyznać również absolwentom centrów integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej. W konsekwencji tożsame środki przyznane na podstawie jednej ustawy nie podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy otrzymują je osoby bezrobotne a podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy otrzymują je absolwenci centrów integracji społecznej lub klubów integracji społecznej.

A zatem, jak zauważa Ministerstw Finansów, skoro środki mają być przeznaczone na taki sam cel (podjęcie działalności gospodarczej), to zróżnicowanie pod względem prawnopodatkowym jest tutaj nieuzasadnione.


Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy przyznawany jest przez starostę na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Bon ten stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, określone w ustawie koszty:

1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3) przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu wynoszącego maksymalnie 200 zł,

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu wynoszącego maksymalnie 1500 zł.

Zwolnieniem od PIT objęta jest obecnie wartość opłaconych szkoleń (pkt 1) i niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych (pkt 2). Pozostałe instrumenty wsparcia, tj. ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie (pkt 3 i 4) nie korzystają ze zwolnienia. W związku z tym panuje się w nowym rozporządzeniu takie zwolnienie wprowadzić.

Od 1 stycznia 2017 r. limit kosztów w PIT nie będzie dotyczył niektórych twórców

Bon stażowy

Bon stażowy przyznawany jest przez starostę na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Bon ten stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Obecnie zwolnieniu z PIT podlega wartość opłaconych niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych (pkt 2), natomiast ryczałt na przejazdy do i z miejsca odbywania stażu (pkt 1) nie korzysta ze zwolnienia, co ulegnie zmianie po wprowadzeniu rozporządzenia.

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie przyznawany jest przez starostę na podstawie umowy na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Bon przyznawany jest bezrobotnemu na warunkach określonych w ustawie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wysokość ww. świadczenia określona jest w umowie – świadczenie nie może jednak przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale.

Wartość tego bonu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie ustawy PIT.

W świetle powyższego, jak zauważa ustawodawca, zróżnicowanie pod względem prawnopodatkowym świadczeń, które otrzymuje uprawniony w ramach jednego instrumentu rynku pracy, jest nieuzasadnione. Dlatego też w projektowanym rozporządzeniu proponuje się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od tych przychodów.

Polecamy: Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości

Działania aktywizacyjne

Natomiast pojęcie „działań aktywizacyjnych” zostało zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia i oznacza pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Świadczenia przekazane w ramach tych działań również będą korzystały ze zwolnienia PIT.


Kontynuacja zwolnień

Rozporządzenie stanowi kontynuację wydanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194).

W związku z tym ze zwolnienia od podatku dochodowego świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia korzystają już. Dotyczy to:

1) zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:

a) przejazdu do miejsca pracy,

b) przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,

c) przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

d) przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,

e) zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,

f) przejazdu na egzamin;

2) wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:

a) studiów podyplomowych,

b) szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,

c) egzaminów lub licencji,

d) badań lekarskich lub psychologicznych,

e) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

3) jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.

Zobacz także: Kadry

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  "Nie płacę, bo nie pracuję, bo inflacja, bo mam za daleko do banku…" Jak tłumaczymy niepłacenie długów?

  „Nie płacę, bo mam za daleko do banku, a boję się wchodzić na konto przez Internet”, „Nie płacę, bo nie pracuję”, „Nie płacę, bo inflacja…” – to tylko część z obszernego repertuaru wymówek dłużników, z którymi każdego dnia mierzą się negocjatorzy firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Działają na zlecenie wierzycieli – banków, firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców prądu, gazu i telewizji. Według danych Krajowego Rejestru Długów zaległości finansowe konsumentów wynoszą obecnie 45 mld zł.

  Soboń: Deklaracje podatkowe przedsiębiorców (PIT, VAT, akcyzowa) będą wypełniane przed skarbówkę

  Deklaracje podatkowe przedsiębiorców (PIT i VAT, a potem deklaracja akcyzowa) będą wypełniana przez administrację skarbową - zapowiedział w środę 20 września 2023 r. wiceminister finansów Artur Soboń. 

  Usługi świadczone przez Scrum Mastera. Jaką stawkę ryczałtu zastosować?

  W świecie IT pojęcie Scrum Mastera stało się niezwykle popularne. Jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że zespół projektowy stosuje się do założeń metodyki Scrum, która jest jednym z podejść do zarządzania projektami. Jednak oprócz aspektów technicznych i organizacyjnych, Scrum Master musi również zmierzyć się z kwestiami związanymi z opodatkowaniem swoich usług. W tym artykule przyjrzymy się, jak w świetle polskiego prawa podatkowego są traktowane usługi świadczone przez Scrum Mastera.

  Darowizna udziałów w spółce z o.o. Jak to zrobić zgodnie z prawem? Czy trzeba iść do notariusza?

  Chciałbyś nieodpłatnie przekazać udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zastanawiasz się w jakiej formie tego dokonać? Darowizna jest jednym ze sposobów rozporządzenia udziałami, a jej dokonanie wiąże się z pewnymi wymogami. Poniżej pokrótce zostały omówione najważniejsze aspekty prawne tej darowizny, które należy wziąć pod uwagę.

  REKLAMA