REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z podatku nieruchomości z infrastrukturą kolejową - będzie zmiana

Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej - będzie zmiana
Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej - będzie zmiana
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zwolnienie z podatku nieruchomości z infrastrukturą kolejową. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założenia tego projektu zostały opublikowane w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o doprecyzowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługującego nieruchomościom, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. Aktualna regulacja tego zwolnienia jest, zdaniem projektodawców, nadużywana do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej - jak jest teraz

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1) i 1a) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol):

REKLAMA

Autopromocja

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, przepisy te są nadużywane do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm. - dalej: utk).

Przykłady takich interpretacji ww. przepisów znaleźć można w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. I SA/Go 415/20) stwierdził m.in., że:
Z analizy konstrukcji art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu mającym zastosowanie w sprawie wynika, iż w procesie wykładni pojęcia "jest udostępniana", odmiennie niż to miało miejsce do 31 grudnia 2016 r., nie jest wymagane sięgnięcie do przepisów u.t.k. Przepis ten w brzmieniu zmienionym z dniem 1 stycznia 2017 r., odsyła do ustawy o transporcie kolejowym, ale w ściśle wskazanym w tym przepisie zakresie, tj. do przyjęcia znaczenia określenia "grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej" takiego jakie zostało nadane w tej ustawie. W takiej sytuacji przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., uwzględniając przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnia". Udostępnienie to możliwość skorzystania z danego obiektu przez inne podmioty niż władający obiektem (…)

Tak samo interpretowano ten przepis chociażby w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2020 r. (sygn. akt II FSK 2187/18), czy w wyroku  WSA w Gliwicach z 21 listopada 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 971/18).

W wyżej wskazanym wyroku z 28 stycznia 2021 r. WSA w Gorzowie Wlkp uznał, że spełnia definicję „udostępnienia” realizacja umów (Umowa obsługi manewrowej oraz Umowa transportu siarki), na podstawie których licencjonowany przewoźnik kolejowy wykonuje transport towarów a w szczególności podciąga, odciąga, przestawia i grupuje wagony na terenie bocznicy kolejowej. Jednocześnie przewoźnik na podstawie tych umówi nie ponosi odpowiedzialności za stan infrastruktury bocznicy, jak również nie ma żadnych obowiązków związanych z jej prawidłowym utrzymaniem, nie licząc obowiązku wyczyszczenia zabrudzonych trakcji kolejowych.
Zdaniem WSA przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) upol  nie wymaga nieograniczonego "udostępniania" przewoźnikowi korzystania z infrastruktury kolejowej (jak błędnie przyjął organ podatkowy) a wystarczające jest ograniczone korzystanie na podstawie umowy.

Zwolniona z podatku jest infrastruktura publiczna i prywatna

REKLAMA

We wspomnianym wyroku z 13 lutego 2020 r. NSA zakwestionował też tezę organu podatkowego, że zwolnieniem z podatku od nieruchomości może zostać objęta wyłącznie publiczna infrastruktura kolejowa. Zdaniem NSA zarówno wykładnia językowa jak i funkcjonalna nie daje podstaw do tego, by uznać, że infrastruktura prywatna nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 upol. Zatem bocznice kolejowe i inne elementy infrastruktury kolejowej będące własnością podmiotów prawa prywatnego (np. spółki, czy indywidualni przedsiębiorcy) podlegają temu zwolnieniu.

Warto przy tym wskazać, że na podstawie art. 4 pkt 1c utk infrastruktura prywatna jest zdefiniowana jako infrastruktura kolejowa wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób. Pozostała infrastruktura kolejowa jest zatem publiczna.

Sądy: zwolnieniu podlegają całe działki ewidencyjne zajęte przez infrastrukturę kolejową

Zdarza się w praktyce, że nie całe działki ewidencyjne gruntu są zajęte przez budowle i urządzenia infrastruktury kolejowej. Na takich działkach oprócz np. bocznicy kolejowej znajdują się np. budynki magazynowe, produkcyjne, biurowe i inne.
Niektóre organy podatkowe w swoich decyzjach ograniczają zakres omawianego zwolnienia jedynie do tych części działek ewidencyjnych, które faktycznie i funkcjonalnie związane z infrastrukturą kolejową (np. bocznicą) i udostępnione przewoźnikowi kolejowemu.
Zgodnie z tą wykładnią jeżeli tylko część działki ewidencyjnej jest zajęta przez infrastrukturę kolejową udostępnioną przewoźnikowi, to tylko ta część jest zwolniona z podatku.

Ważne!
Jednak sądy administracyjne konsekwentnie prezentują tezę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 upol podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową udostępnioną przewoźnikowi kolejowemu.

Co więcej, w kontekście omawianego zwolnienia podatkowego nie ma znaczenia (zdaniem sądów) sposób klasyfikacji danej działki w ewidencji gruntów i budynków. Dlatego ze zwolnienia mogą korzystać nie tylko działki oznaczone w tej ewidencji jako Tk (tereny kolejowe) ale wszystkie inne działki, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej.
W odniesieniu do gruntów, które miałyby podlegać przedmiotowemu zwolnieniu ustawodawca nie odniósł się do sposobu klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Trafnie skarżąca podając swoje stanowisko w sprawie zwróciła uwagę, że z treści przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. wykreślono zapis, że zwolniona jest tylko część gruntów, która jest faktycznie zajęta przez elementy infrastruktury kolejowej. Z tego względu przez infrastrukturę kolejową należy rozumieć całą działkę ewidencyjną, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, bez względu na sposób zakwalifikowania jej w ewidencji. Na podstawie tego przepisu w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przedmiotowemu zwolnieniu podlega cała działka ewidencyjna, na której znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej, a nie tylko te części, które zostały faktycznie zajęte pod budowle infrastruktury kolejowej (z uzasadnienia wyroku NSA z 13 lutego 2020 r. - sygn. akt II FSK 2187/18).

Taka sama argumentacja znalazła się też np. w wyroku NSA z 31 stycznia 2019 r. – sygn. II FSK 3032/18, czy w wyroku WSA w Łodzi z 19 stycznia 2021 r. – sygn. I SA/Łd 512/20.

Ograniczenie zwolnienia podatkowego. Co się zmieni?

Ministerstwo Infrastruktury chce ograniczyć omawiane zwolnienie i zmienić (doprecyzować) omawiane przepisy, tak, by zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyło tylko i wyłącznie:

1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:

- udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

- wykorzystywanych do przewozu osób,

- tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,

- tworzących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym,

2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej,

3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (nie będzie już 3 letniego okresu),

4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.

Planowane jest więc istotne zawężenie zakresu omawianego zwolnienia, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
Jednocześnie nowe przepisy będą wykluczały możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 utk.

Omawiany projekt (nr UD268) ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu jeszcze w III kwartale 2021 r.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA