Kategorie

TAX FREE – zmiany od 1 kwietnia 2011 r.

Adrian Meclik
Ekspert podatkowy
TAX FREE
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w podatku VAT. Nowelizacja zawarta została w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Wśród zmian pojawiają się między innymi nowe regulacje dotyczące procedury szczególnej w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Przy okazji omawiania pojawiających się nowości w określonym wyżej zakresie warto wskazać na kilka podstawowych elementów dotyczących tej procedury.

Przepisy regulujące zwrot VAT podróżnym stanowią implementację przepisów unijnych. Celem tych regulacji było osiągnięcie między innymi wzrostu zakupów przez obywateli spoza Unii Europejskiej. Efekt ten miał być osiągnięty poprzez zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty.

Przedmiotowa instytucja często określana jest mianem eksportu detalicznego, z uwagi na fakt, iż prawo do zwrotu podatku przysługuje nabywcom - osobom fizycznym niemającym stałego zamieszkania na terytorium UE.

Reklama

Już z powyższego wynika, iż taka konstrukcja przepisów jest korzystna zarówno dla dokonujących sprzedaży podatników oraz osób dokonujących u nich zakupów. Podatnicy mają bowiem poszerzony krąg klientów, może więc nastąpić zwiększenie obrotu.

Natomiast nabywcy mogą odzyskać zapłacony przy nabyciu towaru podatek VAT, jeśli udokumentują jego wywóz poza granice Wspólnoty – w konsekwencji zakup staje się korzystniejszy cenowo.

Więcej na ten temat w poradniku: Zwrot VAT podróżnym

Sprzedawca aby mógł dokonać sprzedaży w systemie TAX FREE musi spełnić pewne warunki. I tak m.in. powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT, prowadzić ewidencję obrotu przy użyciu kasy fiskalnej, zawiadomić urząd skarbowy o miejscu, gdzie będzie podróżnym zwracany podatek.

Do dokonania zwrotu podatku uprawniony jest sprzedawca towaru. Może on dokonać takiego zwrotu wyłącznie w odniesieniu do towarów przez niego sprzedanego.

Reklama

Ustawodawca dopuścił również sytuację, w której zwrotu podatku dokona jednostka, której przedmiotem działalności jest zwrot podatku VAT. Jest to więc sytuacja, w której podmiot taki nie dokonuje sprzedaży, ale posiada uprawnienia do zwrotu podatku. Co ważne, sprzedawca, czy wspomniana wyżej jednostka, by móc dokonać zwrotu podatku VAT musi osiągnąć w poprzednim roku podatkowym obrót przekraczający 400.000 zł.

Wspomnieć w tym miejscu można, iż w sytuacji, gdy podatnik nie spełnia warunku dotyczącego osiągniętego obrotu może dokonywać zwrotu wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży dokonanej podróżnemu w roku podatkowym, w którym ten warunek spełniał.

Zwrot podatku następuje, gdy podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Kolejnym warunkiem jest przedstawienie imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, który oprócz wpisanej kwoty podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów, zawiera również pieczęć granicznego urzędu celnego zaopatrzoną w numerator, potwierdzającą fakt wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.

Potwierdzenie wywozu towaru na dokumencie TAX FREE przez graniczny urząd celny następuje po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu danych wpisanych w tym dokumencie z danymi z paszportu. Do przedmiotowego dokumentu powinien być dołączony paragon z kasy fiskalnej.

Podatnik po otrzymaniu dokumentu TAX FREE, w którym potwierdzono wywóz towaru poza granice Wspólnoty, dokonuje zwrotu podatku. Jeśli podróżny otrzyma zwrot w miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru – uwzględnia powyższe w deklaracji za ten miesiąc.

Jeśli zwrot nastąpił w okresie późniejszym jest upoważniony do korekty podatku od tej sprzedaży. Korekta nie może być dokonana później niż po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Wśród zmian jakie pojawią się w regulacji opisanej wyżej procedury wspomnieć należy o umożliwieniu od 1 kwietnia 2011 r. dokonywania zwrotu podatku podróżnym nie tylko w gotówce lecz również w formie bezgotówkowej.

Zwrot będzie więc mógł być dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Jak podano w uzasadnieniu – zmiana w tym zakresie jest konsekwencją postępu technologicznego w zakresie rozliczeń finansowych. Taka forma zwrotu podatku jest wygodniejsza dla podróżnego, gdyż otrzyma on zwrot w narodowej walucie, po przeliczeniu ze złotych.

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego zwrot podatku podróżnym w formie bezgotówkowej. Wzór takiego dokumentu zostanie określony w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.

Przedmiotem rozbieżności w dotychczasowej praktyce była kwestia w rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik powinien złożyć korektę deklaracji, w której rozlicza sprzedaż w systemie TAX FREE.

Dotyczy to rzecz jasna przypadków, kiedy zwrot podatku nastąpił w miesiącach innych niż sprzedaż towarów. Zgodnie z nowymi regulacjami, korekty podatku należnego podatnik może dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza Unię Europejską.

Wydłużeniu przy tym uległ okres do kiedy taka korekta może być złożona – w myśl nowelizacji w terminie 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Jedynie sygnalizacyjnie wspomnieć należy, iż część z nowych regulacji dotyczącej procedury TAX FREE odnosi się do wspomnianych już wyżej instytucji, które wprawdzie nie dokonują sprzedaży, a których przedmiotem działalności jest dokonanie zwrotu podatku VAT podróżnym.

Instytucje takie, by mogły podjąć taką formę działalności spełnić muszą pewne warunki:

● muszą być co najmniej 12 miesięcy zarejestrowanymi podatnikami VAT,
● zobowiązane są powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia takiej działalności,
● nie mogą mieć zaległości w podatkach oraz we wpłatach do ZUS,
● zawarły umowę ze sprzedawcami w sprawie zwrotu podatku,
● złożyły kaucję gwarancyjną – co zaświadczeniem potwierdza urząd skarbowy.

Spełnienie powyższych warunków potwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez Ministra Finansów, wydawanym na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Polecamy: Serwis CIT

Polecamy: Serwis Urząd Skarbowy

Po wejściu w życie nowych przepisów odstąpiono od warunku zawarcia umowy ze sprzedawcami w sprawie zwrotu podatku. Kolejnym ułatwieniem jest wydłużenie ważności zaświadczenia wydawanego przez Ministra Finansów do 2 lat.

Wobec faktu, iż ilość podmiotów zajmujących się prowadzeniem powyżej opisanej działalności jest dość znikoma – proponowane zmiany zmierzają w kierunku uproszczenia, a w konsekwencji zwiększenia na rynku liczby podmiotów zajmujących się przedmiotową działalnością.

Zobacz także: Zwrot VAT podróżnym.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.