reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Karta podatkowa > Płacący kartę podatkową może odliczyć składkę zdrowotną osoby współpracującej

Płacący kartę podatkową może odliczyć składkę zdrowotną osoby współpracującej

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej ma prawo odliczyć od podatku dochodowego faktycznie opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę z nim współpracującą. Za osobę współpracującą z przedsiębiorcą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wynika to wprost z art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 43) naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z ww. decyzji naczelnika urzędu skarbowego, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (tzw. składka na NFZ) opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, będących wspólnikami spółki cywilnej.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Przepis art. 31 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca tą działalność (art. 85 ust. 14 ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Definicja „osoby współpracującej” dla celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 300).

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Organy podatkowe uznają za zgodne z ww. przepisami odliczanie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne także ww. osób współpracujących (np. małżonków lub dzieci).

Przykładem jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2019 r. (0115-KDIT3.4011.69.2019.1.AK):

(…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w roku 2018 prowadził działalność gospodarczą. Przy prowadzeniu tej działalności pomagała Jego małżonka, z którą prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zgłosił ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osobę współpracującą i opłacał za nią przez cały rok 2018 składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca wskazuje, że o opłacone składki zdrowotne pomniejszał należny podatek dochodowy ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego. Odliczone składki wykazał w deklaracji PIT16A złożonej w Urzędzie Skarbowym w styczniu 2019 r. Powyższych składek zdrowotnych nie odliczał ani Wnioskodawca ani małżonka, od podatku dochodowego z innych źródeł.

(…) Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca podatek dochodowy w formie karty podatkowej ma prawo odliczyć – na zasadach określonych w cyt. przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. – od podatku dochodowego faktycznie opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę z nim współpracującą.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama