reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Karta podatkowa > Lekarze, pielęgniarki i położne na karcie podatkowej

Lekarze, pielęgniarki i położne na karcie podatkowej

Pielęgniarka lub położna prowadząca działalność gospodarcza, świadcząca usługi pielęgniarek i położnych dla osób fizycznych, także na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia może wybrać opodatkowanie uzyskiwanych z tego tytułu przychodów w formie karty podatkowej. Dotyczy to także innych osób wykonujących wolny zawód polegający na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia (w tym np. lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, weterynarzy). Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, by móc wybrać tą formę opodatkowania.

Karta podatkowa

Karta podatkowa, to lubiana przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi forma płacenia podatku od przychodów z działalności gospodarczej. Zamiast obliczać przychody i zastanawiać się jakie koszty mogą pomniejszyć te przychody (jak w zasadach ogólnych PIT, czy w przypadku tzw. podatku liniowego) - płaci się do urzędu co miesiąc tą samą kwotę podatku bez względu na wysokość osiąganych w danym roku przychodów i poniesionych kosztów.

Kwoty podatku płaconego w ramach karty podatkowej (stawki) zależą od:

- rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;

- liczby mieszkańców miejscowości, w której  podatnik prowadzi działalność gospodarczą;

- liczby pracowników zatrudnionych przez podatnika.

Nie każdy indywidualny przedsiębiorca może jednak płacić podatek w formie karty podatkowej. Wykaz rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być opodatkowane kartą podatkową znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy z 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Można płacić podatek od przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, jeżeli:

- przy prowadzeniu działalności podatnik nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
- podatnik nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej (oprócz tej opodatkowanej kartą podatkową); przy czym nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej  prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu, a także osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach;
- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
- podatnik nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;
- pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Aby płacić podatek w formie karty podatkowej trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika) wniosek na formularzu PIT-16/PIT-16S. Aktualnie (w 2019 r.) obowiązuje 15. wersja tego formularza.

Wniosek ten trzeba złożyć:

- do 20 stycznia roku danego podatkowego (w przypadku podatników  kontynuujących działalność gospodarczą, opodatkowanych w poprzednim roku w innej formie);

- przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w przypadku osób rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą).

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek PIT-16/PIT-16S musi złożyć tylko jeden ze wspólników.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik (który w poprzednim roku był opodatkowany w formie karty podatkowej):
a) nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej,
b) nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo
c) oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT albo
d) nie zawiadomił w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania
- uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Jeżeli podatnik spełnia ww. warunki i złożył wniosek PIT-16/PIT-16S - naczelnik urzędu skarbowego ustala w decyzji wysokość podatku płaconego w formie karty podatkowej w danym roku oraz terminy jego zapłaty. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Podatek dochodowy po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

Po zakończeniu danego roku kalendarzowego (ale nie później niż 31 stycznia następnego roku) podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A). Deklarację PIT-16A składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Lekarze, pielęgniarki, położne mogą płacić kartę podatkową

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli.

Możliwość taką mają również podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli (art. 23 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Wolny zawód w rozumieniu tej ustawy, to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana:
- na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo
- na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu
(art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Organy podatkowe uznają przy tym, że nie wyłącza możliwości płacenia karty podatkowej fakt, że świadczone na rzecz osób fizycznych (pacjentów) usługi finansowane będą na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

(...) świadczenie usług pielęgniarsko-położniczych dla osób fizycznych – ludności, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.- z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.570.2018.1.ES).

Warto też zauważyć, że przy wykonywaniu wolnego zawodu i świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego muszą być spełnione warunki określone w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy. Z warunków tych wynika m.in., że możliwe jest wykonywanie wolnego zawodu przy zatrudnieniu tylko jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. Nie można zatem zatrudniać więcej osób.

Stawki określone w ww. części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej  nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama