Kategorie

PIT-16A w 2021 r. – jak wypełnić, jak i do kiedy złożyć?

Patrycja Majzner
Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków
PIT-16A w 2021 r. – jak wypełnić, jak i do kiedy złożyć?
PIT-16A za 2020 rok trzeba złożyć najpóźniej 1 lutego 2021 roku. Wyjaśniamy czym jest PIT-16A, kto i do kiedy składa tą deklarację. Co to jest karta podatkowa i kto może się w tej formie rozliczać? W jakiej formie składana jest deklaracja PIT-16A? Jak wypełnić PIT-16A?

Deklaracja PIT-16A - czym jest, kto i do kiedy ją składa?

Pierwszy kwartał każdego roku jest niesamowicie pracowity dla wszystkich księgowych. Liczne deklaracje i sprawozdania spędzają sen z powiek. Jako pierwszy w nowym roku, podlega złożeniu PIT-16A. PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklarację PIT-16A ma obowiązek złożyć osoba fizyczna (przedsiębiorca) osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Co do zasady PIT-16A trzeba złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W 2021 roku ostatni dzień stycznia to niedziela, a w takim przypadku termin złożenia PIT-16A za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Co to jest karta podatkowa i kto może się w tej formie rozliczać?

Reklama

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Przedsiębiorcy nie muszą prowadzić księgowości a wysokość podatku jest z góry ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie rodzaju, zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczbą mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatnicy, którzy mogą skorzystać z karty podatkowej zostali wyszczególnieni art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej.  Zwolnieni są z prowadzenia księgowości, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych.

Obowiązani są jednak złożyć druk PIT-16, który jest wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie:
- do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej,
- w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności,
- w przypadku utraty przez podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku prawa do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian powodujących utratę takiego prawa.

Natomiast do 31 stycznia każdego roku są obowiązani złożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu druk PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym.

Właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego

Podatnicy powinni w pierwszej kolejności ustalić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego będzie skierowana deklaracja PIT-16A. Ustalany jest zgodnie z poniższymi regułami:

 • według miejsca położenia zorganizowanego zakładu,
 • jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
 • jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

W jakiej formie składana jest deklaracja PIT-16A?

Podatnicy mogą wybrać formę tradycyjną – papierową lub formę elektroniczną. Forma elektroniczna dopuszczalna jest poprzez Portal Podatkowy na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/ W przypadku wyboru formy elektronicznej wymagane jest poprawne podanie pięciu danych potwierdzających autentyczność: imię, nazwisko, data urodzenia, numer NIP, kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji albo wartość „0” jeśli za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania lub obliczenia podatkowego.

W przypadku formularzy składanych od 1 stycznia 2021 r. właściwa jest wersja 11 formularza PIT-16A(11).

Jak wypełnić PIT-16A?

Pozycja nr 1

Należy podać NIP podatnika bez kresek

Pozycja 2 i 3

Pozostają puste – zostaną wypełnione przez pracowników Urzędu Skarbowego

Pozycja 4

Należy wpisać rok, z który składamy deklarację. Obecnie będzie to 2020

Pozycja 5

Wpisujemy właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

Pozycja 6

Należy wybrać cel złożenia deklaracji, czyli określić czy jest to pierwsze złożenie druku czy też korekta ze względu na wcześniejsze pomyłki lub błędy

Pozycja nr 7 i 8

Wpisujemy nazwisko i imię osoby składającej deklarację

Pozycja 9

Obejmuje datę urodzenia w formacie DD/MM/RRRR

Blok C

Reklama

W tym miejscu należy wpisać składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w danym roku (w obecnym przypadku 2020 roku) zostały po pierwsze zapłacone (pozycje 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32) a po drugie odliczone od kwoty karty podatkowej (pozycje 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33).

Wpłacone składki stanowią wartość, która została przekazana za dany miesiąc do ZUS przez podatnika. Ujmujemy zatem  nie te składki, które są wykazane w deklaracji ZUS, ale te, które zostały faktycznie przekazane na indywidualny rachunek składkowy. Podstawą do zaliczenia podatnika do składek zapłaconych będzie potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty na konto ZUS.

Przykład:

W dniu 10.01.2020 r. podatnik dokonał przelewu składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2019 roku w kwocie 342,32 zł.

W dniu 08.02.2020 r. dokonał przelewu składki zdrowotnej za styczeń 2020 w kwocie 362,34 zł.

Zatem w pozycji numer 10 ujmie kwotę 342,32 zł. natomiast w pozycji 12 kwotę 362,34 zł.

Składki odliczone należy wykazać w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru jej naliczenia za dany miesiąc. Pozostała część składki zdrowotnej nie podlega odliczeniu od karty. Może również wystąpić sytuacja, że podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać wpłat niższych niż kwota do odliczenia. Wówczas wykazać należy kwotę, która podlega faktycznemu odliczeniu.

Przykład:

Posłużymy się danymi z poprzedniego przykładu.

Podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać miesięcznych wpłat z tytułu karty podatkowej w wysokości 273,00 zł. Wypełniając PIT-16A za miesiąc styczeń wykaże:
- w pozycji 10 składka zapłacona za 12.2019 w dniu 10.01.2020 r. w wysokości 342,32 zł.
- w pozycji 11 składka odliczona (342,32*7,75%) / 9% = 294,78 zł. – składka do odliczenia. Jednak ze względu na fakt, że wpłata została określona na wysokość 273,00 zł. podatnik mógł tylko do tej wysokości dokonać obniżenia. Zatem w pozycji 11 wykaże kwotę 273,00 zł.
- pozostała część nieodliczona w wysokości 21,78 zł. nie przepada. Zostanie przeniesiona na miesiąc następny. UWAGA – przeniesienia można dokonywać wyłącznie w obrębie następnych miesięcy tego samego roku. Nie podlega przeniesieniu na kolejny rok podatkowy.


Podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać miesięcznych wpłat z tytułu karty podatkowej w wysokości 451,00 zł. Wypełniając PIT-16A za miesiąc styczeń wykaże:
- w pozycji 10 składka zapłacona za 12.2019 w dniu 10.01.2020 r. w wysokości 342,32 zł.
- w pozycji 11 składka odliczona (342,32*7,75%) / 9% = 294,78 zł. Kwota karty wynosiła bowiem 451,00 zł. i została obniżona o całą wartość możliwą do odliczenia (294,78 zł.).


I takich obliczeń podatnik powinien dokonać za wszystkie 12 miesięcy danego roku i przenieść je do bloku C. W pozycji 34 należy zsumować składki odliczone w danym roku (pozycje 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33).

Pozycja 35

W przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej – podatnik podpisuje druk. Natomiast w przypadku formy elektronicznej – podpis zostanie zastąpiony danymi autoryzacyjnymi.

Pozycja 36

Zostaje uzupełniona wyłącznie w przypadku jeśli deklaracja jest składana przez pełnomocnika podatnika. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo powinno zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Patrycja Majzner

PIT-16A 2021

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.