reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Karta podatkowa > Nowe wzory PIT-16/PIT-16S i PIT-16Z/PIT-16ZS od 2019 roku

Nowe wzory PIT-16/PIT-16S i PIT-16Z/PIT-16ZS od 2019 roku

Minister Finansów przygotował nowe wzory wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S) i informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS). Konieczność wprowadzenia nowych wzorów tych formularzy wynika z przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r. i zmieniła także przepisy dot. karty podatkowej.

29 listopada 2018 r. opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń określające nowe wzory formularzy istotnych dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16/PIT-16S oraz

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności - PIT-16Z/PIT-16ZS.

Oba rozporządzenia mają zostać wydane w grudniu 2018 r. i wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Nowy wzór wniosku PIT-16/PIT-16S od 2019 roku

Przez lata funkcjonował jedynie wzór wniosku PIT-16 dla osób fizycznych. Od 2019 roku w formularzu tym pojawi się opcja PIT-16S przeznaczona dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku (w myśl ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - Dz. U. poz. 1629), którzy chcą płacić kartę podatkową.

Kto i kiedy składa wniosek PIT-16/PIT-16S

Podatnik (osoba fizyczna), który chce rozliczać podatkowo swoją działalność gospodarczą w formie formie karty podatkowej w danym roku - musi złożyć wniosek PIT-16 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, wniosek PIT-16 składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik (który w poprzednim roku płacił zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej) nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Przedsiębiorstwo w spadku też może płacić kartę podatkową

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także (na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

W roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości określonej w decyzji ustalającej jego wysokość na ten rok wydanej na wniosek zmarłego przedsiębiorcy lub jego wspólnika, w części przypadającej na okres od dnia następującego po dniu otwarcia spadku do końca tego roku podatkowego, jeżeli nie zaszły zmiany wyłączające możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę.

Natomiast jeżeli w ww. okresie zaszły zmiany wyłączające możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę - przedsiębiorstwo w spadku opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach - tj. wg skali podatkowej PIT z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów.

W tym ostatnim przypadku (przejście na zasady ogólne PIT) przedsiębiorstwo w spadku może złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian uprawniających do zastosowania tego opodatkowania.

Jeżeli w kolejnym roku podatkowym do dnia 20 stycznia przedsiębiorstwo w spadku opłacające kartę podatkową nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. W tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, uwzględniając stan faktyczny podany przez zmarłego przedsiębiorcę. W przypadku zajścia zmian wyłączających możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej w stosunku do stanu faktycznego podanego przez zmarłego przedsiębiorcę przedsiębiorstwo w spadku zawiadamia o nich naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczności powodujących zmiany.

Co się zmieni we wzorze wniosku PIT-16/PIT-16S

Tak jak już wspomniano, w porównaniu do wzoru PIT-16(14) (obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. do końca 2018 r.) - w nowym wzorze PIT-16/PIT-16S(15) pojawi się możliwość wnioskowania o opodatkowanie w formie karty podatkowej dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku. Stąd nowe oznaczenie nazwy formularza i szereg innych zmian w formularzu pozwalających stosować go alternatywnie przez osoby fizyczne i przez przedsiębiorstwa w spadku.

Minister Finansów wyjaśnia, że wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. nowego wzoru formularza PIT-16/PIT-16S dostosowanego do zmienionych przepisów dot. karty podatkowej (na skutek wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej), które weszły w życie 25 listopada 2018 r., wynika z przyczyn technicznych związanych ze składaniem wniosków w formie elektronicznej.
Minister podkreśla, że fakt powstania od dnia 25 listopada 2018 r. nowego podatnika, jakim jest przedsiębiorstwo w spadku, nie powoduje stanu, w którym przedsiębiorstwo w spadku, nie będzie miało możliwości wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dotychczasowym formularzu PIT-16.
Tak więc wprowadzenie nowego wzoru formularzu wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, który ułatwia składanie wniosku podatnikom będącym przedsiębiorstwem w spadku, w niczym nie ogranicza stosowania przepisów wynikających z przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2018 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama