| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Stawki i rozliczenia > Czy można od ryczałtu od przychodów z najmu odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Czy można od ryczałtu od przychodów z najmu odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Pracuję w Niemczech. Tam rozliczam się z podatku dochodowego, płacę ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W Polsce mam mieszkanie, które w związku ze swoim pobytem w Niemczech wynajmuję. Podatek dochodowy od tego wynajmu uiszczam w Polsce w formie ryczałtu. Czy mogę odliczyć od ryczałtu składkę zapłaconą w Niemczech na prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Niestety nie – nie jest to bowiem składka obowiązkowa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ryczałcie - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o PIT. Składka powinna być zapłacona w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ww. ustawy w przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1 , stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o PIT podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

2. składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4

Stosownie do art. 27b ust. 4 ustawy o PIT obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem że:
- nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
- składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a,
- istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Dlatego podatnik może dokonać odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne tylko po spełnieniu wszystkich ww. warunków.

Mając na uwadze, iż Pan dokonał opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, ale jest to ubezpieczenie prywatne - należy stwierdzić, że nie został spełniony jeden z warunków uprawniających do odliczeń – nie jest to bowiem ubezpieczenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »