| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Egzekucja podatkowa > Czy złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej uchroni przed egzekucją?

Czy złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej uchroni przed egzekucją?

Co do zasady decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego na wniosek albo z urzędu.

Z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej wystąpić mogą podatnicy, którzy wnieśli skargę do sądu administracyjnego na decyzje:
- określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- ustalające wysokość zobowiązania podatkowego,
- orzekające o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej albo spadkobiercy.

W przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:
- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
- poręczenia banku,
- weksla z poręczeniem wekslowym banku,
- czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
- zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej,
- uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,
- pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Polecamy: Odsetki podatkowe (od zaległości podatkowych)

Pisemny wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji powinien zawierać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwę; adres zamieszkania albo siedziby; NIP, jak również wskazanie adresata (urzędu skarbowego), przedmiot wniosku, w tym wskazanie decyzji, której wniosek dotyczy, wskazanie formy zabezpieczenia oraz podpis wnioskodawcy.

Wniosek będzie rozpoznawany prze organ podatkowy pierwszej instancji, dlatego należy go złożyć w siedzibie organu pierwszej instancji (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres tego urzędu.

Wniosek o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Polecamy: VAT 2011

Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę.

Możliwe jest również wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej przez organ podatkowy pierwszej instancji z urzędu. Warunkiem, podobnie jak w przypadku wnioskowania o wstrzymanie wykonania, jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Urząd skarbowy z urzędu wstrzymuje wykonanie ostatecznej decyzji podatkowej po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę – do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Podstawa prawna
- art. 33d, art. 239e, art. 239f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »