| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Egzekucja podatkowa > Czy złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej uchroni przed egzekucją?

Czy złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej uchroni przed egzekucją?

Co do zasady decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego na wniosek albo z urzędu.

Z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej wystąpić mogą podatnicy, którzy wnieśli skargę do sądu administracyjnego na decyzje:
- określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- ustalające wysokość zobowiązania podatkowego,
- orzekające o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej albo spadkobiercy.

W przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:
- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
- poręczenia banku,
- weksla z poręczeniem wekslowym banku,
- czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
- zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej,
- uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,
- pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Polecamy: Odsetki podatkowe (od zaległości podatkowych)

Pisemny wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji powinien zawierać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwę; adres zamieszkania albo siedziby; NIP, jak również wskazanie adresata (urzędu skarbowego), przedmiot wniosku, w tym wskazanie decyzji, której wniosek dotyczy, wskazanie formy zabezpieczenia oraz podpis wnioskodawcy.

Wniosek będzie rozpoznawany prze organ podatkowy pierwszej instancji, dlatego należy go złożyć w siedzibie organu pierwszej instancji (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres tego urzędu.

Wniosek o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Polecamy: VAT 2011

Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę.

Możliwe jest również wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej przez organ podatkowy pierwszej instancji z urzędu. Warunkiem, podobnie jak w przypadku wnioskowania o wstrzymanie wykonania, jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Urząd skarbowy z urzędu wstrzymuje wykonanie ostatecznej decyzji podatkowej po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę – do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Podstawa prawna
- art. 33d, art. 239e, art. 239f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »