| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Czy interpretacje podatkowe będą jednolite?

Czy interpretacje podatkowe będą jednolite?

Indywidualne interpretacje podatkowe bywają niejednolite w skali kraju. Czasem tą samą kwestię interpretuje inaczej np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy niż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów przygotowały dwa różne projekty nowelizacji przepisów ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji podatkowych. Ale czy te nowelizacje przyczynią się do ujednolicenia interpretacji podatkowych?

1) wprowadzenia delegacji umożliwiającej ministrowi finansów upoważnienie, w drodze rozporządzenia, podległych mu organów w kompetencję zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej;
2) unormowania ochrony wnioskodawcy w przypadku błędnego pouczenia;
3) uchylenia art. 14e § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa wskazującego, iż zawiadomienie
o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana;
4) zróżnicowania wysokości opłaty za wydanie interpretacji;
5) rozszerzenia określonego w art. 14h ustawy – Ordynacja podatkowa katalogu przepisów znajdujących odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, tj.:
a) art. 165 § 3b ustawy – Ordynacja podatkowa,
b) art. 208 ustawy – Ordynacja podatkowa
c) art. 215 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa;
6) unormowania w ramach art. 14h ustawy – Ordynacja podatkowa formy aktu administracyjnego w zakresie umorzenia postępowania interpretacyjnego, sprostowania oraz odmowy wydania interpretacji indywidualnej;
7) likwidacji wynikającego z art. 14i § 3 obowiązku umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej wniosków o wydanie interpretacji.

Odnośnie pierwszego punktu warto zwrócić uwagę, że Minister Finansów proponuje utworzenie nowej regulacji (np.14r) wskazującej, iż uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych oraz w celu usprawnienia procesu wydawania i zmiany interpretacji indywidualnych, Minister Finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do:
1) wydawania interpretacji indywidualnych,
2) zmiany interpretacji indywidualnych, w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

Zatem Minister Finansów chce mieć możliwość upoważnienia podległych mu organów podatkowych do zmiany interpretacji indywidualnych.

Proponuje się również aby przepis ten obejmował delegację dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o którym mowa w art. 14b § 1, zawierającego dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w art. 14b § 2-5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f.

Na podstawie proponowanego nowego przepisu możliwe będzie wydanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania i zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym dodatkowo delegowane zostaną organom upoważnionym do wydawania interpretacji uprawnienia do ich zmiany z urzędu w przypadku:
1) stwierdzenia przez organ, w ramach rozpatrywania wniesionego przez wnioskodawcę wezwania do usunięcia naruszenia prawa, że wydana interpretacja jest nieprawidłowa przez co narusza przepisy prawa, oraz
2) stwierdzenia nieprawidłowości tzw. interpretacji milczącej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »