| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Rodzaje interpretacji

Wydawane od 1 lipca 2007 r. interpretacje podatkowe dzielą się na ogólne i indywidualne. Oba typy interpretacji wydaje Minister Finansów. Bezpośrednio przez Ministra wydawane są jednak tylko interpretacje ogólne. Interpretacje indywidualne wydaje czterech dyrektorów izb skarbowych posiadających odpowiednie upoważnienie Ministra Finansów i działających w jego imieniu.

Interpretacje indywidualne

Na mocy rozporządzenia z 20 czerwca 2007 r. Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawy (a od kwietnia 2011 r. również DIS w Łodzi) do wydawania – w jego imieniu – interpretacji indywidualnych.

Upoważnienie to nie dotyczy interpretacji przepisów podatkowych regulujących podatki stanowiące dochody samorządów (np. podatek od nieruchomości).
W tym zakresie – tak jak przed 1 lipca 2007 r. – interpretacje indywidualne wydaje stosownie do swojej właściwości wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. (zob. Kto wydaje interpretacje indywidualne).

Interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek. Zawierają ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Organ podatkowy może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Od 1 lipca 2007 r. interpretacje indywidualne nie są wydawane w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Na podstawie art. 14c ordynacji podatkowej (op) jeśli podmiot wydający interpretację nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy, wydaje własną interpretację, która może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego (zob. Skarga na interpretację Ministra Finansów).

Minister Finansów sprawuje nadzór nad procesem wydawania interpretacji. Jeżeli Minister stwierdzi nieprawidłowość interpretacji ogólnej lub indywidualnej, ma prawo z urzędu zmienić wydaną interpretację, uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Interpretacje ogólne

W odróżnieniu od interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnej nie można było do 2012 r. otrzymać na wniosek osoby zainteresowanej. Teraz jest inaczej.

Od 2012 roku  interpretacje ogólne podatnicy mogą uzyskiwać na wniosek . We wniosku trzeba będzie wykazać niejednolitość stosowania prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych.

Rolą tego typu interpretacji w systemie podatkowym nie jest rozstrzyganie indywidualnych problemów interpretacyjnych poszczególnych osób co do przepisów podatkowych. Interpretacje ogólne mają ujednolić stosowanie prawa podatkowego - choć niestety nie sprzyja temu brak formalnego związania organów podatkowych interpretacją ogólną.

Zadaniem Ministra Finansów jest bowiem zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Poprzez interpretacje ogólne Minister ma możliwość dokonywania takiej wykładni przepisów, która w praktyce będzie stosowana przez naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych. Minister Finansów jest obowiązany uwzględniać orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego (TK) lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Można się spodziewać, że Minister Finansów będzie wydawał interpretacją ogólną po ważnym dla interpretacji polskich przepisów podatkowych wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, TK, ETS.

Nie oznacza to niestety, że naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych wydając decyzje w indywidualnych sprawach podatników muszą zastosować się do interpretacji ogólnej. Jeżeli jednak tego nie zrobią, sąd oceniając moc prawną decyzji uwzględni fakt, że obliczając wysokość podatku podatnik kierował się interpretacją ogólną przepisów podatkowych.

Praktyka wydawania interpretacji ogólnych może jednak się tak ukształtować, że pomimo ogłoszenia ważnego orzeczenia NSA lub WSA zmieniającego sposób prawnej oceny danego stanu faktycznego organy podatkowe nie będą uwzględniać go przy wydawaniu decyzji aż do momentu wydania ogólnej interpretacji przez Ministra Finansów.

W praktyce interpretacje ogólne MF wydaje w sprawach ważnych dla ogółu podatników. Na wydanie interpretacji można liczyć zwłaszcza wtedy, gdy interwencja MF jest niezbędna ze względu na istniejące daleko idące rozbieżności w rozumieniu i stosowaniu przepisów przez organy podatkowe.

Przykładem takiego działania porządkującego system stosowania prawa podatkowego w Polsce jest interpretacja ogólna z 20 lutego 2008 r. w sprawie ulgi meldunkowej.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20 lutego 2008 r. (m.in. na skutek odmiennych interpretacji sądów) zakwestionował dotychczasowe interpretacje organów podatkowych jako niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ogólne interpretacje podatkowe 2012 - jak złożyć wniosek

Ogólne interpretacje Ministra Finansów - przegląd

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »