reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Od 2012 roku mamy nowy wzór wniosku ORD-IN i ORD-IN/A.

Instrukcja wypełniania ORD-IN

ORD-IN jest drukiem, na którym od 1 lipca 2007 r. można składać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14b § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 771). Nie jest to jednak obligatoryjny wzór wniosku. Podatnik może złożyć wniosek w zwykłej pisemnej formie, byle by pamiętał o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych elementów, które ORD-IN zawiera. Oczywiście wygodniej jest skorzystać z tego wzoru.

Zobacz druki- wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN oraz ORD-IN/A

Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru uzyskania interpretacji indywidualnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw w zakresie podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego wniosku o ich wydanie nie składa się na druku ORD-IN. W takich przypadkach wniosek składa się w zwykłej pisemnej formie, która jednak również powinna spełniać wymogi, o których mowa w art. 14b § 2 - § 4 ordynacji podatkowej.

Rubryka: 1. Numer NIP lub PESEL wnioskodawcy

Pominięcie numeru NIP jest – obok braku podpisu – podstawowym błędem popełnianym przez osoby składające organom podatkowym wnioski, deklaracje, zeznania. Dlatego wypełnianie ORD-IN warto rozpocząć od wpisania do formularza numeru NIP wnioskodawcy, od razu eliminując ryzyko tego rodzaju błędu. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymagany jest jedynie nr PESEL.

Rubryka 2-3. Numer dokumentu i jego status

Wnioskodawca nie wypełnia rubryk 2–3. Wypełnia je organ podatkowy nadając wnioskowi numer oraz status.

Rubryki: 4–8.  Organ, do którego kierowany jest wniosek

W rubrykach 4–8 wnioskodawca wybiera wg swego miejsca zamieszkania (ew. siedziby) właściwego dyrektora izby skarbowej, który ma prawo wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów. Należy pamiętać, że dyrektor mający takie upoważnienie rozpatruje wnioski z kilku województw i nie wolno wysłać wniosku ORD-IN automatycznie do dyrektora izby, któremu wnioskodawca podlega w zakresie danego podatku.

Wyboru właściwego dyrektora dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w ORD-IN. Pomimo że to Minister Finansów jest organem upoważnionym do wydawania interpretacji indywidualnych, druk ORD-IN nie przewiduje możliwości jego wysłania bezpośrednio do Ministra Finansów. Wynika to z upoważnienia zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770). W rozporządzeniu tym Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie (a od kwietnia 2011 r. również DIS w Łodzi)  do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych.

Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Druk ORD-IN zawiera informację o tym, które województwo podlega danej izbie skarbowej, co jest dużym ułatwieniem dla podatników.

Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się:

  1. dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania;
  2. dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
  3. dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
  4. dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo do wydawania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Podobnie jest, gdy nie uda się ustalić właściwego organu podatkowego do wydania wiążącej interpretacji.

Z uwagi na to, że upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych będą wydawać interpretacje indywidualne dla wnioskodawców z kilku województw, w praktyce najczęściej wnioski ORD-IN będą wysyłane pocztą. Oczywiście należy to robić przy pomocy listów poleconych, gdyż w takim przypadku dniem złożenia wniosku (od którego będą biegły wszystkie terminy) będzie dzień nadania listu na poczcie, a nie dzień jego doręczenia organowi podatkowemu.

Warto też zwrócić uwagę, że adresami korespondencyjnymi nie są adresy poszczególnych izb skarbowych, lecz adresy Biur Krajowej Informacji Podatkowej.

Do wydawania, w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnych, upoważnione zostały następujące organy podatkowe:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, lub wielkopolskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: mazowieckim, a także jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim - adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Rubryka: 9. Cel złożenia wniosku

Jeżeli składamy nowy wniosek zaznaczamy kwadrat 1 (złożenie wniosku). Natomiast jeżeli już składaliśmy wniosek i teraz składamy jego uzupełnienie - zaznaczamy kwadrat 2 (uzupełnienie wniosku).

Rubryki: 10–34. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

Pierwszą informacją wpisywaną w tej części ORD-IN jest rodzaj wnioskodawcy. W rubryce 10 trzeba zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego, czy wnioskodawca jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobą fizyczną, czy też podmiotem należącym do innej kategorii niż wymienione wcześniej.

Problemy z wyborem odpowiedniego kwadracika mogą mieć wspólnicy spółek osobowych takich jak np. spółka cywilna, jawna, komandytowa. Spółki te nie są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, są za to podatnikami VAT. Dlatego wspólnik spółki osobowej pytając o zagadnienie związane z podatkiem dochodowym powinien zaznaczyć kwadrat: „osoba fizyczna”. W przypadku pytania związanego z podatkiem VAT właściwy wybór to kwadrat: „jednostka osobowa niemająca osobowości prawnej”.

W rubryce 11 wpisuje się takie informacje jak: nazwa pełna wnioskodawcy lub nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia. W rubryce 12 należy wpisać numer identyfikacyjny REGON, a w rubryce 13 nr KRS.

Rubryka 14 służy do wskazania statusu wnioskodawcy. Odbywa się to poprzez zaznaczenie jednego z kwadratów: „podatnik”, „płatnik”, „inkasent”, „osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej”, „inny”.

W rubrykach 15-24 w ORD-IN podaje się dane adresowe. Autorzy formularza przewidzieli, że dane te (adres zamieszkania lub siedziba) mogą się różnić się od adresu korespondencyjnego wnioskodawcy. W takim przypadku adres korespondencyjny należy podać w rubrykach 25– 34.

Niewypełnienie rubryk 25–34 oznacza, że adres zamieszkania lub siedziby pokrywa się z adresem korespondencyjnym.

Przy podawaniu informacji o danych identyfikujących i teleadresowych wnioskodawcy należy pamiętać o podziale na wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi (w ORD-IN * oznacza wskazówki dla nich) oraz będących osobami fizycznymi (wskazówki dla nich są oznaczone **). Przykładowo osoby fizyczne wpisują adres zamieszkania oraz imię i nazwisko, natomiast podmioty niebędące osobami fizycznymi - adres siedziby i nazwę. 

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Podział ten w ORD-IN nie jest przeprowadzony konsekwentnie. Nie uwzględnia tego, że osoba fizyczna może dysponować zarówno numerem PESEL, jak i REGON. Tak jest w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy. W praktyce osoby fizyczne będące przedsiębiorcami składając wniosek o interpretację indywidualną związany z działalnością gospodarczą powinny wpisywać w rubryce nr 1 NIP, a w rubryce 12 REGON.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 18.09.2014

Autor:

kancelaria welsyng.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej
Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama