REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Czy profil zaufany ePUAP można stosować w sprawach z zakresu podatków?

Tomasz Sobaś
Aplikant radcowski
Szczygieł Łukasz
Czy profil zaufany ePUAP można stosować w sprawach z zakresu podatków?
Czy profil zaufany ePUAP można stosować w sprawach z zakresu podatków?
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od dnia 9 czerwca 2011 r. istnieje możliwość załatwienia spraw administracyjnych (np. składanie podań, odwołań) przy pomocy profilu zaufanego ePUAP (przy wykorzystaniu internetu), bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Profil zaufany ePUAP stanowić ma w zamiarze ustawodawcy bezpłatną i stosunkowo nieskomplikowaną konkurencję dla odpłatnego instrumentu, jakim jest podpis elektroniczny.

W dniu 9 maja 2011 r. nastąpiło opublikowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2011 r., Nr 93, poz. 546) oraz rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2011 r., Nr 93, poz. 547). Wskazane wyżej rozporządzenia weszły w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 czerwca 2011 r.

Autopromocja

Czym jest ePUAP?

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 65 z późn. zm.)- elektroniczna platforma usług administracji publicznej jest systemem teleinformatycznym, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet.

Natomiast przez profil zaufany ePUAP (art. 3 pkt 14 w/w ustawy) należy rozumieć zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP (potwierdzony w wiarygodny sposób). Profil zaufany ePUAP jest więc niczym innym jak nowym sposobem potwierdzania tożsamości w systemach administracji publicznej, identyfikującym nadawcę informacji, który może być wykorzystany również do potwierdzania przekazywanych informacji.

Profil zaufany ePUAP pozwala zatem na autoryzację kierowanych przez nas do organów administracji państwowej pism.

Profil zaufany ePUAP potwierdza, przedłuża ważność lub unieważnia punkt potwierdzający, którym jest konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za zgodą ministra funkcję tę może również pełnić inny podmiot, o którym w art. 2 wspomina ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów).

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admisnistracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP jest procesem weryfikacji zgodności danych zawartych w profilu użytkownika (tj. dane opisujące osobę fizyczną korzystającą z ePUAP) ze stanem faktycznym połączonym z nadaniem uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego ePUAP.

Możliwość korzystania z profilu zaufanego ePUAP wiąże się z koniecznością wykonania kilku czynności. I tak w pierwszej kolejności należy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl, zarejestrować się, a następnie złożyć wniosek o profil zaufany ePUAP i osobiście potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty).

Praktyczne zastosowanie ePUAP w sprawach celnych i podatkowych

Omawianą możliwość dokonania identyfikacji strony postępowania należy wiązać z wymogami jakie stawiają przepisy postępowania, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, dla wnoszonych do organu podań tj. żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń oraz wniosków.

Należy także zauważyć, iż korzystanie z profilu zaufanego ePUAP będzie możliwe na gruncie postępowań celnych (w kwestiach nieuregulowanych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym oraz w zawartych umowach międzynarodowych stosujemy odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego), postępowań kontrolnych (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej odsyła w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie do Ordynacji podatkowej), oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.

Nie jest jednakże jasne, czy będzie możliwe korzystanie z nowego sposobu identyfikacji w toku czynności sprawdzających (art. 272 – 280 Ordynacji podatkowej) oraz w związku z prowadzoną kontrolą podatkową (art. 281 – 292 Ordynacji podatkowej).

Wątpliwość powyższa jest związana z brakiem odesłania w sprawach nieuregulowanych (w tych postępowaniach) do przepisów dotyczących wymogów formalnych podania, w tym do możliwości uwierzytelnienia podania przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a zatem m.in. poprzez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP (art. 168 § 3a Ordynacji podatkowej).

Artykuły 280 oraz 292 Ordynacji podatkowej pomijają możliwość odpowiedniego stosowania w toku czynności sprawdzających jak i kontroli podatkowej rozdziału 8 działu IV Ordynacji podatkowej, w którym to rozdziale zawarty przepis art. 168 § 3a Ordynacji podatkowej.

Jak się wydaje, nie ma istotnych racji przemawiających za ścisłą wykładnią wskazanego odesłania i tym samym ograniczenia możliwości stosowania nowej możliwości w dwóch wyżej opisanych przypadkach.

Zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej podania mogą być wnoszone pisemnie (własnoręcznie podpisane przez wnoszącego), ustnie do protokołu (protokół podpisują wnoszący podanie oraz pracownik który sporządził protokół) albo w formie dokumentu elektronicznego (podanie musi w tym wypadku być uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.8)), lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131), lub profilu zaufanego ePUAP.

Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 20b ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej). Opatrzenie dokumentu elektronicznego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP będzie zatem jednym z wymogów formalnych pisma strony.

Spełnienie tego wymogu, niezależnie, czy w formie podpisu własnoręcznego, czy w innej formie przewidzianej przepisami prawa, ma na celu jednoznaczną i pewną identyfikację osoby składającej dokument.

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Podobnie jak w przypadku innych wymogów formalnych, brak podpisu będzie obligował organ prowadzący postępowanie do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych podania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej). Wezwanie winno uwzględniać formę w jakiej wniesiono dokument, tak aby uczynieniu zadość temu wezwaniu nadawało walor skuteczności podjętej czynności.

Pan Jan wnosi w formie elektronicznej, w przewidzianym w przepisach terminie 14 dni odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie określenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za miesiące lipiec – wrzesień 2008 roku. Odwołanie jest niepodpisane. Naczelnik Urzędu Skarbowego winien zatem wezwać do uzupełnienia braku odwołania. Treść żądania organu winna uwzględniać fakt wnoszenia dokumentu w formie elektronicznej, a zatem organ podatkowy nie będzie miał możliwości zobowiązania podatnika do uzupełnienia braku poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, czy też wniesienie odwołania w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Może natomiast skutecznie żądać, aby Pan Jan uzupełnił brak w dokumencie elektronicznym stosownie do art. 168 § 3a Ordynacji podatkowej.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA