| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać, jak wypełnić wniosek

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać, jak wypełnić wniosek

Zarówno osoby fizycznej jak przedsiębiorstwa z różnych powodów mogą potrzebować zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Jest to dokument potwierdzający, że dany podmiot nie ma zaległości w organie podatkowym. Bez względu na to, z jakiego powodu takie świadectwo będzie potrzebne, warto poznać podstawowe zasady kształtujące prawa i obowiązki podatnika w tym zakresie.

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą zaświadczenie jako takie jest aktem wiedzy danego organu (o fakcie lub stanie prawnym) i samo w sobie nie kształtuje  sytuacji (faktów ani stanu prawnego). Oznacza to w uproszczeniu, że zaświadczenie potwierdza jedynie aktualny, zgodny z rzeczywistością stan faktyczny lub prawny.

Wydanie zaświadczenia jest czynnością materialno-techniczną i zarazem urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego. Nie rozstrzyga ono o żadnych prawach lub obowiązkach i nie może tworzyć nowej sytuacji prawnej. (III SA/Gl 327/17 wyrok WSA 27-06-2017)

Skoro rola zaświadczeń ogranicza się do działania deklaratoryjnego, może wydawać się, że nie ma dużego znaczenia w obrocie gospodarczym. Nie jest to prawdą. Poza sytuacjami, w których zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami jest po prostu niezbędnym dokumentem do przedłożenia, może on stanowić skuteczną ochronę podmiotu gospodarczego. Chodzi tutaj np. o sytuacje nabycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami (np. art. 112 § 1 ustawy ordynacja podatkowa) odpowiedzialność nabywcy za długi może zależeć od zachowania należytej staranności. Jedynym bowiem sposobem udokumentowania ewentualnego braku wiedzy i zachowania w tym zakresie należytej staranności będzie właśnie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach podmiotu, który ma zostać nabyty.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Podstawy wydania zaświadczenia

Podstawy żądania do wydania zaświadczenia określa ordynacja podatkowa. Zgodnie z zasadami ogólnymi (art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej) organ podatkowy wydaje zaświadczenie na prośbę osoby ubiegającej się o nie. Jest to więc z założenia postępowanie wnioskowe, do którego potrzebne jest działanie (wniosek) odpowiedniego podatnika.

Warto jednak zauważyć, że aby zaświadczenie zostało wydane, podmiot musi wykazać przesłankę uprawniających do jego otrzymania:

 1. Wymóg potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego określony przez przepis prawa.
 2. Interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Co więcej, przepisy uszczegóławiają (art. 306g § 1 Ordynacji podatkowej), że zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego wydaje się:

 • na wniosek zbywającego,
 • na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.

W każdym przypadku jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, powinien wykazać się odpowiednim prawem uzasadniającym wniosek, ewentualnie dołączyć zgodę zbywającego.

Wniosek o zaświadczenie - jak wypełnić, do kogo skierować

Przed złożeniem jakiegokolwiek druku księgowego należy zastanowić się nad tym, do kogo zaadresować pismo. Właściwym tutaj będzie:

 • miejscowo: organ zgodny z miejscem zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby w przypadku innych wnioskodawców,
 • rzeczowo:  organ właściwy dla poszczególnych zobowiązań podatkowych.

W większości przypadków wniosek można złożyć w trzech formach: osobiście, przez pocztę lub elektronicznie z wykorzystaniem ePUAP. W internecie krąży wiele wzorów wniosku, niestety część z nich może się okazać nieprawidłowa lub niepełna. Warto pamiętać o tym i sprawdzić stronę internetową urzędu, do którego chcemy zwrócić się o wydanie zaświadczenia lub osobiście w urzędzie pobrać odpowiedni druk.

Z reguły musimy w nim uzupełnić:

 • dane podatnika;
 • podstawy żądania – należy wskazać, że dany podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku oraz że sytuacja faktyczna lub prawna uzasadnia jego złożenie (wskazanie powodu oraz celu);
 • żądanie wniosku – podatnik określa, co chciałby uzyskać w zaświadczeniu, w tym czy ma ono zawierać dodatkowe informacje na temat ewentualnie prowadzonych postępowań, a w przypadku zaległości okresów ich powstania, odroczeń i tym podobnych;
 • elementy techniczne – każdy dokument formalny może zawierać również informacje o możliwościach kontaktu z wnioskodawcą, o liczbie wnioskowanych egzemplarzy, czy sposobie udostępnienia dokumentu (w urzędzie, pocztą, elektronicznie);
 • data i podpis – wniosek zawsze musi zawierać datę oraz podpis osoby upoważnionej do jego złożenia;
 • załączniki – ilość oraz konkretne załączniki będą zależne od danej sprawy, najczęściej są to: dowód uiszczenia opłaty skarbowej, ewentualna zgoda innego podmiotu, upoważnienie do odbioru przez inną osobę.

Opłaty i terminy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami podlega obowiązkowej opłacie w wysokości 21 zł. Należy wpłacić ją na konto właściwego organu podatkowego, tutaj najczęściej odpowiedniego wójta/burmistrza lub prezydenta miasta (art. 12 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej). Opłaty dokonać można bezpośrednio przelewem lub w kasie urzędu.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki (306a § 5 Ordynacji podatkowej), a termin maksymalny został określony na 7 dni od złożenia wniosku. W przypadku dostarczenia wniosku do urzędu inaczej niż osobiście, warto pamiętać, że orzecznictwo wskazuje interpretację „złożenia”, jako zgodnego z  momentem doręczenia organowi podatkowemu (nie nadania).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »