Kategorie

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać, jak wypełnić wniosek

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami - jak uzyskać, jak wypełnić wniosek
Zarówno osoby fizycznej jak przedsiębiorstwa z różnych powodów mogą potrzebować zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Jest to dokument potwierdzający, że dany podmiot nie ma zaległości w organie podatkowym. Bez względu na to, z jakiego powodu takie świadectwo będzie potrzebne, warto poznać podstawowe zasady kształtujące prawa i obowiązki podatnika w tym zakresie.

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą zaświadczenie jako takie jest aktem wiedzy danego organu (o fakcie lub stanie prawnym) i samo w sobie nie kształtuje  sytuacji (faktów ani stanu prawnego). Oznacza to w uproszczeniu, że zaświadczenie potwierdza jedynie aktualny, zgodny z rzeczywistością stan faktyczny lub prawny.

Reklama

Wydanie zaświadczenia jest czynnością materialno-techniczną i zarazem urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego. Nie rozstrzyga ono o żadnych prawach lub obowiązkach i nie może tworzyć nowej sytuacji prawnej. (III SA/Gl 327/17 wyrok WSA 27-06-2017)

Skoro rola zaświadczeń ogranicza się do działania deklaratoryjnego, może wydawać się, że nie ma dużego znaczenia w obrocie gospodarczym. Nie jest to prawdą. Poza sytuacjami, w których zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami jest po prostu niezbędnym dokumentem do przedłożenia, może on stanowić skuteczną ochronę podmiotu gospodarczego. Chodzi tutaj np. o sytuacje nabycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami (np. art. 112 § 1 ustawy ordynacja podatkowa) odpowiedzialność nabywcy za długi może zależeć od zachowania należytej staranności. Jedynym bowiem sposobem udokumentowania ewentualnego braku wiedzy i zachowania w tym zakresie należytej staranności będzie właśnie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach podmiotu, który ma zostać nabyty.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Podstawy wydania zaświadczenia

Podstawy żądania do wydania zaświadczenia określa ordynacja podatkowa. Zgodnie z zasadami ogólnymi (art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej) organ podatkowy wydaje zaświadczenie na prośbę osoby ubiegającej się o nie. Jest to więc z założenia postępowanie wnioskowe, do którego potrzebne jest działanie (wniosek) odpowiedniego podatnika.

Warto jednak zauważyć, że aby zaświadczenie zostało wydane, podmiot musi wykazać przesłankę uprawniających do jego otrzymania:

 1. Wymóg potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego określony przez przepis prawa.
 2. Interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Co więcej, przepisy uszczegóławiają (art. 306g § 1 Ordynacji podatkowej), że zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego wydaje się:

 • na wniosek zbywającego,
 • na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.

W każdym przypadku jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, powinien wykazać się odpowiednim prawem uzasadniającym wniosek, ewentualnie dołączyć zgodę zbywającego.

Wniosek o zaświadczenie - jak wypełnić, do kogo skierować

Przed złożeniem jakiegokolwiek druku księgowego należy zastanowić się nad tym, do kogo zaadresować pismo. Właściwym tutaj będzie:

 • miejscowo: organ zgodny z miejscem zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby w przypadku innych wnioskodawców,
 • rzeczowo:  organ właściwy dla poszczególnych zobowiązań podatkowych.

W większości przypadków wniosek można złożyć w trzech formach: osobiście, przez pocztę lub elektronicznie z wykorzystaniem ePUAP. W internecie krąży wiele wzorów wniosku, niestety część z nich może się okazać nieprawidłowa lub niepełna. Warto pamiętać o tym i sprawdzić stronę internetową urzędu, do którego chcemy zwrócić się o wydanie zaświadczenia lub osobiście w urzędzie pobrać odpowiedni druk.

Z reguły musimy w nim uzupełnić:

 • dane podatnika;
 • podstawy żądania – należy wskazać, że dany podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku oraz że sytuacja faktyczna lub prawna uzasadnia jego złożenie (wskazanie powodu oraz celu);
 • żądanie wniosku – podatnik określa, co chciałby uzyskać w zaświadczeniu, w tym czy ma ono zawierać dodatkowe informacje na temat ewentualnie prowadzonych postępowań, a w przypadku zaległości okresów ich powstania, odroczeń i tym podobnych;
 • elementy techniczne – każdy dokument formalny może zawierać również informacje o możliwościach kontaktu z wnioskodawcą, o liczbie wnioskowanych egzemplarzy, czy sposobie udostępnienia dokumentu (w urzędzie, pocztą, elektronicznie);
 • data i podpis – wniosek zawsze musi zawierać datę oraz podpis osoby upoważnionej do jego złożenia;
 • załączniki – ilość oraz konkretne załączniki będą zależne od danej sprawy, najczęściej są to: dowód uiszczenia opłaty skarbowej, ewentualna zgoda innego podmiotu, upoważnienie do odbioru przez inną osobę.

Opłaty i terminy

Reklama

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami podlega obowiązkowej opłacie w wysokości 21 zł. Należy wpłacić ją na konto właściwego organu podatkowego, tutaj najczęściej odpowiedniego wójta/burmistrza lub prezydenta miasta (art. 12 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej). Opłaty dokonać można bezpośrednio przelewem lub w kasie urzędu.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki (306a § 5 Ordynacji podatkowej), a termin maksymalny został określony na 7 dni od złożenia wniosku. W przypadku dostarczenia wniosku do urzędu inaczej niż osobiście, warto pamiętać, że orzecznictwo wskazuje interpretację „złożenia”, jako zgodnego z  momentem doręczenia organowi podatkowemu (nie nadania).

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.