reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Właściwość urzędów skarbowych > Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Powiększy się grono podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Od 1 kwietnia 2019 r. urzędy te będą rozliczać dodatkowo spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt z 12 lutego 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Podatnicy i płatnicy o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym

Wyjaśnijmy, że obecnie podatkowe grupy kapitałowe są obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, natomiast spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej są obsługiwane przez te urzędy wyłącznie w przypadku spełnienia dodatkowych warunków m.in. po osiągnięciu określonego przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług.

Nowelizacja ma to zmienić, tj. ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym,  w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych innych niż właściwych miejscowo. Katalog ten zostanie powiększony o spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, a także o spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, dotychczasowa praktyka wyspecjalizowanych urzędów skarbowych obsługujących określone kategorie podatników i płatników wskazuje, że spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz poziom skomplikowania transakcji gospodarczych, powinny być objęte właściwością wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Zdaniem projektodawcy model rozliczania spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych zapewni możliwość profesjonalnej ich obsługi przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Powyższa zmiana pozwoli również na identyfikowanie podatkowych problemów tych spółek o charakterze globalnym w celu lepszego ich rozwiązania.

Analogicznie objęcie właściwością naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego spółek, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zapewni możliwość profesjonalnej ich obsługi.

Jednocześnie stwierdzono, że z uwagi na nieznaczną liczbę podmiotów (457), które zostaną przyporządkowane do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zmiana nie będzie miała wpływu na organizację pracy tych urzędów. Według analizy własnej Ministerstwa Finansów podmiotów wchodzący w skład podatkowych grup kapitałowych jest 177, natomiast podmiotów, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - 280.

Zmiany począwszy od 1 kwietnia 2019 r.

Przewiduje się, że zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, zarówno w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, utworzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jak i spółek, których co najmniej jedna akcja została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - nastąpi z dniem 1 kwietnia 2019 r., tj. z dniem planowanego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Podatnicy powyżsi zostaną zaliczeni z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2019 r. do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i nie będą składali zawiadomienia, o którym mowa w § 6 rozporządzenia. Natomiast organy podatkowe do podatników tych wyślą stosowną informację.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Dodatkowo, nowela zakłada wprowadzenie dodatkowego terminu, w jakim spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu  w alternatywnym systemie obrotu, będą zobowiązane do zawiadamiania o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin ten będzie wynosił 7 dni od zaliczenia tych spółek do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Katalog podmiotów po zmianach

W związku ze zmianą katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe od 1 kwietnia br. będzie wyglądał następująco:

1) podatkowe grupy kapitałowe,

1a) spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,

2) banki,

3) zakłady ubezpieczeń,

4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,

7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów,

8) spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685)

– z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe /Fot. Fotolia
Szerszy katalog podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe /Fot. Fotolia

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami129.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama