Kategorie

Jakie skutki w VAT wywoła naprawa powypadkowa samochodu

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Firma użytkuje samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zostało opłacone ubezpieczenie. Jadący tym samochodem pracownik uczestniczył w zderzeniu kilku pojazdów (nie był sprawcą zdarzenia). Firma dokonująca naprawy wystawiła fakturę z adnotacją, że odszkodowanie w kwocie netto pobiera od ubezpieczyciela. Nie wiem, jak zaksięgować taką fakturę, z której opłacam tylko VAT. Czy ten VAT jest kosztem dla firmy? Czy mogę dokonać odliczenia?

Jak rozliczać sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu >>

RADA

Niezależnie od tego, czy firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na naprawę powypadkową samochodu, czy też nie (co jest związane z posiadaniem dobrowolnego ubezpieczenia AC) przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, który wynika z faktury dokumentującej taką naprawę, gdy samochód jest wykorzystywany do działalności podlegającej VAT. Ponieważ podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku na naprawę samochodu osobowego, który uległ wypadkowi, więc VAT wynikający z otrzymanej faktury za tę usługę nie stanowi kosztu podatkowego firmy.

UZASADNIENIE

Często spotykanym rozwiązaniem stosowanym przez zakłady ubezpieczeń jest przekazywanie odszkodowania należnego ubezpieczonemu bezpośrednio na rachunek bankowy firmy, która dokonała naprawy powypadkowej samochodu objętego ubezpieczeniem. Przekazane w ten sposób odszkodowanie stanowi:

• dla ubezpieczonego - otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie i jednocześnie uregulowanie zobowiązania w kwocie netto wobec firmy naprawiającej samochód,

• dla firmy dokonującej naprawy samochodu - zapłatę należności w kwocie netto, która wynika z faktury za naprawę samochodu.

Mimo że ubezpieczyciel przelewa odszkodowanie bezpośrednio na rachunek bankowy zakładu naprawiającego samochód, dla którego wypłacona kwota stanowi z kolei zapłatę za naprawę samochodu w części odpowiadającej kwocie netto faktury, jednak podatkowe skutki tej czynności nie odbiegają od skutków, jakie wystąpiłyby, gdyby ubezpieczyciel przelał kwotę odszkodowania na rachunek bankowy ubezpieczonego, a ten przelał ją na rachunek warsztatu - jako zapłatę za naprawę samochodu.

Naprawa powypadkowa a skutki w VAT

Z ustaw o podatku dochodowym wynika, że nie stanowią kosztu podatkowego wydatki na remonty powypadkowe, jeżeli samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że o uznaniu wydatku na naprawę powypadkową za koszt podatkowy decyduje objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Z pytania nie wynika, czy samochód osobowy, który uległ wypadkowi, był objęty również ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Jednak ze względu na to, że jest to samochód użytkowany przez podatnika na podstawie umowy leasingu, należy przypuszczać, że tak właśnie jest. Jeśli samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, to wydatek na naprawę powypadkową tego samochodu należy uznać za koszt uzyskania przychodów. W przeciwnym razie, tzn. w przypadku braku ubezpieczenia AC, wydatek na remont nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Jak rozliczać VAT przy wydatkach na samochód >>

Do 30 listopada 2008 r. kwalifikacja podatkowa wydatku dokonana na podstawie ustaw o podatku dochodowym wpływała na prawo (lub jego brak) do odliczenia VAT naliczonego. Od 1 grudnia 2008 r. zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków, które w podatku dochodowym nie są uznawane za koszty podatkowe, uległy zmianie. Obecnie podatnik może odliczyć podatek naliczony od wydatku, który według przepisów ustaw o podatku dochodowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Oznacza to, że brak dobrowolnego ubezpieczenia AC nie wpływa już na odliczenie VAT od wydatku na naprawę powypadkową pojazdu. Niezależnie od tego, czy firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na naprawę powypadkową samochodu, czy też nie (co jest związane z posiadaniem dobrowolnego ubezpieczenia AC), co do zasady przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, który wynika z faktury dokumentującej taką naprawę.

Odliczenie podatku naliczonego z faktury za naprawę samochodu

Reklama

Zniesienie ograniczenia w postaci prawa do odliczenia podatku naliczonego jedynie od wydatków stanowiących koszty podatkowe w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym nie oznacza, że przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony od dowolnego wydatku. Warunkiem odliczenia VAT naliczonego od nabytego towaru lub usługi jest związek z czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli więc wydatek na wykonanie naprawy powypadkowej samochodu jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego od tego wydatku.

Ze względu na fakt, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatku na naprawę powypadkową samochodu osobowego, VAT, który wynika z otrzymanej faktury za tę usługę, nie stanowi kosztu podatkowego firmy. VAT naliczony stanowi bowiem koszt podatkowy w podatku dochodowym tylko wówczas, gdy podatnikowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nie przysługuje prawo do jego odliczenia (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) updof oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop).

 

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja)

Ewidencja operacji gospodarczych związanych z naprawą powypadkową samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego i z przyznaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (wypłaconego bezpośrednio warsztatowi samochodowemu) może przebiegać następująco:

1. Faktura VAT otrzymana od warsztatu, dokumentująca naprawę powypadkową samochodu:

a) wartość netto usługi - 10 000 zł

Wn konto 300 - „Rozliczenie zakupu”

b) kwota VAT naliczonego - 2200 zł

Wn konto 221 - „Podatek VAT naliczony i jego rozliczenie”

c) wartość brutto usługi - 12 200 zł

Ma konto 202 - „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta)

2. PK - zarachowanie wartości usługi (w cenie nabycia) w ciężar kosztów - 10 000 zł:

Wn konto 761 - „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 300 - „Rozliczenie zakupu”

3. PK - otrzymanie od ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu odszkodowania w kwocie 10 000 zł (wpływ odszkodowania nastąpił w tym samym miesiącu co decyzja od ubezpieczyciela):

Wn konto 240 - „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne ubezpieczyciela)

Ma konto 760 - „Pozostałe przychody operacyjne”

4. PK - rozliczenie (potrącenie) kwoty zobowiązania wobec warsztatu samochodowego z kwotą należności z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela - 10 000 zł:

Wn konto 202 - „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta)

Ma konto 240 - „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne ubezpieczyciela)

5. WB - zapłata VAT, która wynika z otrzymanej faktury za naprawę powypadkową samochodu - 2200 zł:

Wn konto 202 - „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta)

Ma konto 130 - „Bieżący rachunek bankowy”

• art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.