| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Czy po korekcie sprzedaży trzeba ponownie ustalić współczynnik sprzedaży

Czy po korekcie sprzedaży trzeba ponownie ustalić współczynnik sprzedaży

Na podstawie umów zawartych z zakładami ubezpieczeniowymi świadczymy usługi assistance. Początkowo zaklasyfikowaliśmy je jako usługi zwolnione z VAT, lecz taką klasyfikację zakwestionował nam fiskus. Stosując się do otrzymanej interpretacji indywidualnej, skorygowaliśmy nasze faktury i rozliczenia VAT, wykazując te usługi jako opodatkowane stawką podstawową. Jednak z tą interpretacją nie zgodził się NSA, przyznając nam ostatecznie rację, co do zwolnienia z VAT tych usług. W związku z tym, ponownie skorygowaliśmy nasze faktury, ujmując te korekty - zgodnie ze wskazówkami fiskusa zawartymi w otrzymanej interpretacji - na bieżąco. Jednak korekty te dotyczą sprzedaży z lat ubiegłych, na podstawie której obliczaliśmy wskaźnik proporcji stosowany do odliczeń VAT. Czy powinniśmy teraz skorygować ten wskaźnik za te lata, ujmując do obliczeń te korekty i na podstawie na nowo obliczonego wskaźnika zweryfikować odliczenia VAT za tamte okresy?

Tak. Powinni Państwo skorygować swoje odliczenie VAT za ubiegłe lata objęte obecnie korektą na podstawie ustalonego na nowo wskaźnika proporcji za te lata, uwzględniającego dane wynikające z wy­stawionych faktur korygujących sprzedaż. Chociaż w rejestrach i deklaracjach ww. faktury korygujące powinni Państwo ująć na bieżąco, to jednak zmiana stawki VAT z opodatkowanej na zwolnioną ma nie­wątpliwie wpływ na zakres Państwa prawa do odliczenia podatku VAT za tamte lata.

Tego rodzaju zmia­na rodzaju sprzedaży (z opodatkowanej na zwolnioną) powoduje bowiem zmianę wysokości wskaźnika proporcji ustalonego dla poszczególnych lat (najpierw jako proporcji „wstępnej" a następnie - ostatecz­nej). Dlatego też wystawione obecnie faktury korygujące powinni Państwo uwzględnić przy przeliczaniu wskaźnika proporcji za lata ubiegłe i na jego podstawie zweryfikować odliczenia VAT dokonane w po­szczególnych okresach rozliczeniowych. Odrębną kwestią jest tu naliczenie odsetek za zwłokę od ewen­tualnych zaległości podatkowych, które mogą pojawić się w związku z korektą deklaracji.

Pojawienie się tych zaległości jest wynikiem wprowadzenia Państwa w błąd przez samego fiskusa, dlatego istnieją mocne podstawy do ubiegania się o umorzenie tych odsetek, a nawet samych zaległości.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 listo­pada 2013 r. (sygn. ILPP1/443-763/13-4/NS) czytamy:

(...) skoro stawka podatku w fakturach pierwotnych wymienionych we wniosku, a wystawionych w latach 2011 i 2012, została błędnie określona, czego konsekwencją było wystawienie w roku 2013 faktur korygujących obniżających tę stawkę, uwzględnienie poszczególnych faktur korygujących jest niezbędne przy obliczaniu proporcji ostatecznej odpowiednio za rok 2011 oraz za rok 2012. Zatem faktury te winny zostać uwzględnione przy obliczaniu proporcji ostatecznej za lata 2011 i 2012. Tym samym, należy dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą mieszaną w latach 2011 i 2012. Korekta ta powinna zostać dokonana w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, tj. za mie­siąc styczeń 2012 r. oraz styczeń 2013 r., pod warunkiem dokonywania rozliczeń miesięcznych. Wniosko­dawca po zakończeniu roku, na podstawie rzeczywistych obrotów osiągniętych w danym roku, jest bowiem w stanie obliczyć proporcję ostateczną, według której należy dokonać korekty wstępnie odliczonego podatku. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwier­dzić, że dokonane przez Spółkę korekty rozliczeń z tytułu VAT do faktur wystawionych w la­tach 2011 i 2012 w związku z usługami assistance mają wpływ na kalkulację „ostatecznego" współczynni­ka (proporcji) VAT za lata 2011 i 2012, a tym samym na prawo Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami „mieszanymi" w tych latach podatkowych.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 29a ust. 13 i 14, art. 90, art. 91 ust. 1, art. 106j ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »