Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT
Fotolia
Kiedy przy działalności zwolnionej z VAT wystawia się faktury a kiedy rachunki? Jak podatnik zwolniony z VAT powinien dokumentować sprzedaż? Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT trzeba podać podstawę prawną zwolnienia? Czy sprzedaż towarów zwolnionych z VAT wymaga podawania symbolu PKWiU na fakturze? Jak dokumentować na życzenie klienta dostawę towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT? Ile czasu na wystawienie faktury na żądanie nabywcy ma podatnik zwolniony z VAT? Przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Czy podatnik zwolniony z VAT może wystawiać rachunki

Dopiero założyłem firmę i z pewnością w tym roku będę miał tak małe obroty, że nie przekroczę li­mitu, po którym zostaje się vatowcem. Czy mimo wszystko mam obowiązek wystawiać faktury? Czy mogę wystawiać rachunki?

Nie. Podatnicy zwolnieni z VAT - z powodu zbyt małych obrotów (jak w Pana przypadku) albo wyko­nywania czynności zwolnionych z VAT - nie muszą wystawiać faktur. To ich wybór. Fakturę muszą jednak wystawić, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w któ­rym dostarczyli towar lub wykonali usługę bądź otrzymali całość lub część zapłaty. Od 1 stycznia 2014 r. podatnik zwolniony z VAT nie może już wystawiać rachunków.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 kwiet­nia 2014 r. (sygn. ITPP3/443-68/14/AT), który odpowiadał na pytania podatnika zwolnionego z VAT, czy ma wystawić rachunek czy fakturę, czytamy:

Wnioskodawca winien wystawiać faktury VATna rzecz nabywców usług żądających wystawienia MF faktury przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W przedmiotowej sprawie, gdy żądają tego nabywcy, Wnio­skodawca nie może wystawiać rachunków w rozumieniu przepisu art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatko­wa - przepisy art. 106b ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 pkt 2 są przepisami szczególnymi względem postano­wień Ordynacji podatkowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• art. 106b ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Jak podatnik zwolniony z VAT powinien dokumentować sprzedaż samochodu na złom

Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wy­sokość obrotów. Sprzedałam samochód na złom. Otrzymałam potwierdzenie wagi i kwoty od odbior­cy. Czy powinnam wystawić fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie"?

Nie, nie ma Pani takiego obowiązku. W przypadku, gdy sprzedawcą jest podatnik zwolniony, nie wystąpi odwrotne obciążenie. Nabywca samochodu przeznaczonego na złom nie jest zobowiązany rozliczyć VAT z tytułu tej transakcji, gdyż korzysta ona ze zwolnienia z VAT. Wprawdzie sprzedaż samochodów, które można sklasyfikować jako wraki pod symbolem PKWiU 38.11.49.0, podlega opo­datkowaniu na zasadach szczególnych (VAT rozlicza nabywca), ale wymaga to spełnienia dodatko­wych warunków.

Grupowanie to obejmuje m.in. zużyte samochody, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w broszurze pt. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. Można w niej przeczytać, że:

(...) w grupowaniu tym znajduje się m.in. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, MF pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy itp.), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp. Oznacza to, że podatnikami z tytułu dostaw samochodów na złom mogą być nabywcy.

Jednak zasada ta nie ma zastosowania, gdy sprzedawca - tak, jak w Pani przypadku - jest podatnikiem zwolnionym z VAT. Obecnie nie ma też wątpliwości, że zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o VAT obejmuje również sprzedaż samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Dlatego w omawianym przypadku ma Pani obowiązek wystawić fakturę, stosując zwolnienie, gdy na­bywca wystąpi z takim żądaniem w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano do­stawy samochodu na złom. Nie może Pani natomiast wystawić faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie".

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 17 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 2, art. 106b ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Kiedy przy działalności zwolnionej z VAT wystawia się faktury

Jestem technikiem dentystycznym. Moja działalność jest zwolniona z VAT. Czy to oznacza, że w żad­nym przypadku nie muszę wystawiać faktur?

Niestety, nie! Chociaż jako podatnik zwolniony z VAT nie musi Pan wystawiać faktur, o ile tylko do­konuje Pan sprzedaży zwolnionej od podatku, to są od tej reguły dwa wyjątki. Po pierwsze, może Pan oczywiście wystawiać faktury, jeśli Pan sobie tego życzy. Po drugie, ma Pan obowiązek wystawienia faktury, jeśli zażąda tego nabywca towaru lub usługi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Warto dodać, że nie musi być to osoba fizyczna, bowiem z takim żądaniem może wystąpić też inny przed­siębiorca.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT trzeba podać podstawę prawną zwolnienia

Jestem dentystą. W swoim gabinecie wystawiam klientom faktury. Świadczone przeze mnie usługi są zwolnione z VAT. Czy powinienem to wyraźnie zaznaczyć na fakturze?

Tak. Jeśli sprzedaje Pan towary lub świadczy usługi zwolnione z VAT ma Pan obowiązek podać na fak­turze podstawę prawną, z której to wynika. Za podstawę taką uznaje się, albo odpowiedni przepis ustawy o podatku od towarów i usług lub aktu wykonawczego do niej, albo przepis dyrektywy 2006/112/WE wprowadzający zwolnienie od podatku na sprzedawany towar lub świadczoną usługę lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Usługi dentystyczne są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 lit. a) ustawy o VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• § 3 pkt 1 lit. h) rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485.

Czy podatnik zwolniony z VAT z powodu małych obrotów ma obowiązek podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia

Dopiero rozpoczynam działalność gospodarczą i będę korzystał ze zwolnienia z VAT, bo nie przekro­czę określonego w ustawie limitu. Będę jednak wystawiał faktury. Czy muszę na nich podawać pod­stawę prawną zwolnienia z VAT?

Nie, nie musi Pan tego robić. Chociaż ustawa o VAT wprowadza zasadę, że podatnik korzystający ze zwolnienia od tego podatku ma obowiązek podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia, z któ­rego korzysta, to od tej zasady przewidziano dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, a drugi - podatników świadczących usługi finansowo- -ubezpieczeniowe.

PODSTAWA PRAWNA:

• § 3 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2013 r. poz. 1485

Czy sprzedaż towarów zwolnionych z VAT wymaga podawania symbolu PKWiU na fakturze

Prowadzę usługi zwolnione z VAT - uczę języka obcego. Czy na fakturach wystawianych moim klien­tom mam obowiązek podawać symbol PKWiU?

Nie. W przypadku świadczenia usług lub sprzedaży towarów zwolnionych z VAT - a tak jest z na­uczaniem języka obcego - nie ma Pani obowiązku podawania symbolu PKWiU na fakturze. W zamian, musi Pani wskazać na fakturze przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, upoważniający do zastosowania zwolnienia. Zamiast ustawy albo aktu wydanego na jej podstawie można też podać przepis dyrektywy, który zwalnia dostawę towaru lub świadczenie usługi od podatku, albo też wskazać inną podstawę prawną, z której wynika, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnie­nia. W przypadku nauczania języka obcego na fakturze powinna Pani napisać „zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług".

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak dokumentować na życzenie klienta dostawę towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT

Jestem osobą fizyczną. Należący do mnie lokal wynajmuję na cele mieszkaniowe. Czynsz z tego tytułu dostaję co miesiąc. Ostatnio lokator zażądał ode mnie, żebym mu wystawiła fakturę za zeszłomiesięczny czynsz. Nie jestem vatowcem, więc powinnam mu chyba wystawić tylko zwykły rachunek?

Nie. Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy podatnicy zwolnieni z VAT (a najem nieruchomości o charak­terze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku od towarów i usług) mają prawo wystawiać faktury. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprost stanowią, że w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi (w Pani przypadku najemca lokalu) zażąda od Pani, jako sprzedawcy, w ciągu trzech miesięcy - licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano na jego rzecz usługę albo otrzymano część lub całość zapłaty - potwierdzenia, że doszło do takiej transakcji, to nawet podatnik zwolniony z VAT (jak Pani) musi wówczas wystawić fakturę.

Wyjątek dotyczy usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, do których zaliczają się usługi najmu. W ich przypadku podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury na żądanie.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Ile czasu na wystawienie faktury na żądanie nabywcy ma podatnik zwolniony z VAT

Jestem lekarzem. Świadczone przez mnie w prywatnym gabinecie usługi są zwolnione z VAT. Jeden z moich pacjentów zażądał wystawienia faktury za wizytę, która odbyła się 15 czerwca 2014 r. Ile mam czasu na wystawienie takiego dokumentu?

Wszystko zależy od tego, kiedy Pana pacjent, czyli nabywca usługi zażądał wystawienia faktury. Jeżeli do podatnika, który nie ma obowiązku wystawienia faktury (czyli np. Pana jako lekarza prowadzącego własny gabinet i świadczącego usługi zwolnione z VAT) zwróci się nabywca z żądaniem wystawienia ta­kiego dokumentu, to powinien on zostać wystawiony:

 • jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła sprze­daż (czyli pacjent był u lekarza) lub wpłacono zaliczkę - do 15. dnia miesiąca następującego po miesią­cu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi bądź podatnik otrzymał część lub całość zapłaty przed dokonaniem sprzedaży,
 • jeżeli nabywca towaru lub usługi zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki - w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania. Tak będzie w Pana przy­padku. Powinien Pan wystawić fakturę w ciągu 15 dni od dnia, w którym pacjent wystąpił z takim żądaniem.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.