Kategorie

Udzielenie skonta przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) - wystawienie faktur korygujących

Rödl & Partner
Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość
Udzielenie skonta przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) - wystawienie faktur korygujących
Przepisy ustawy o VAT nakładają na przedsiębiorców szereg powinności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeden z nich dotyczy obowiązku wystawiania faktur korygujących przez sprzedawcę w sytuacji kiedy po wystawieniu faktury pierwotnej dojdzie do udzielenia rabatu.

Polski ustawodawca nie przewidział jednak sytuacji kiedy już na fakturze pierwotnej sprzedawca umieści informacje dotyczące możliwości skorzystania z rabatu przez kupującego, pomimo że tego typu rozwiązania są coraz częściej spotykane w transakcjach z kontrahentami unijnymi.  Czy polski sprzedawca w ww. opisanej sytuacji również powinien wystawić fakturę korygującą po skorzystaniu ze skonta przez kupującego?

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Kupujący korzysta ze skonta – co z fakturą korygującą

Odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od wytłumaczenia pojęcia „skonta”.

Skonto jest rodzajem rabatu, w którym sprzedawca oferuje niższą cenę za dany towarów lub usługę jeżeli nabywca dokona płatności we wcześniejszym terminie niż wynika to z terminu płatności określonego na fakturze (np. w przeciągu 14 dni od daty dokonania transakcji). Jest to coraz częstsza forma zachęcenia klientów do zakupu towarów lub usług, zwłaszcza w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Kwestia dotycząca obowiązku wystawienia faktury VAT korygującej w przypadku udzielenia rabatu nie budzi wątpliwości. Obowiązek ten wynika wprost z art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Reklama

Pytanie dotyczy jednak sytuacji, w której sprzedawca już na pierwotnej fakturze VAT umieści informację o tym, że nabywca ma możliwość skorzystania z rabatu, jeżeli dokona wcześniejszej zapłaty. Rabat byłby określony jako ustalony procent od wartości brutto dostawy towarów, np. w wysokości 5%. Sama wartość brutto wykazana na fakturze VAT nie zawierałaby obniżonej o dokonany rabat ceny. Faktura VAT zawierałaby równocześnie informacje o rabacie przyznawanym „automatycznie” w razie dokonania płatności. W ten sposób nabywca od początku dysponowałby wiedzą o kwocie brutto dotyczącej ceny za całą dostawę, możliwości skorzystania ze skonta oraz wysokości rabatu - określonego procentowo od ceny brutto, a zatem także o wartości brutto po udzielonym rabacie. Nabywca byłby w stanie „sam” wyliczyć wartość "nominalną" przysługującego mu skonta. Rabat tym samym byłby już udzielony na podstawie faktury pierwotnej jeżeli nabywca tylko skorzystałby ze skonta.

Z logicznego punktu widzenia taka sytuacja czyniłaby zbędnym obowiązek wystawienia faktury korygującej, ponieważ sprzedawca oraz nabywca towaru od początku dysponowaliby wiedzą o udzielonym rabacie w określonym terminie.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Polecamy: Biuletyn VAT

Stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

Reklama

Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne instytucje prezentują stanowisko, według którego w sytuacji, w której nabywca skorzysta ze skonta to każdorazowo dochodzi do udzielenia rabatu, co oznacza że sprzedawca powinien wystawić fakturę korygująca według literalnej wykładni przepisu art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1718/15 (orzeczenie nieprawomocne), stwierdzono że skorzystanie z wcześniejszej zapłaty (skonto) ma charakter warunkowy i dopiero z chwilą ziszczenia się warunku, tj. wcześniejszej zapłaty – jest ono udzielone.

Nie ma więc znaczenia fakt, czy wszelkie potrzebne informacje o skorzystaniu z rabatu są już zawarte na pierwotnej fakturze VAT, czy też nie (podobnie stwierdzono również w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015, sygn. akt I SA/Wr 1506/15  – nieprawomocne). W wyżej wymienionych wyrokach stwierdzono również, iż obowiązek wystawiania faktur korygujących w omawianej sytuacji „nie jest przejawem nadmiernego formalizmu”.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy muszą więc uważać, czy dany kontrahent skorzystał ze skonta w określonym terminie, np. poprzez monitoring otrzymanych płatności, z albo bez wartości skonta. Jeżeli nabywca skorzysta ze skonta, to sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą licząc od daty otrzymania płatności ze skontem – data udzielenia rabatu, nie zaś od daty wystawienia faktury pierwotnej. Sytuacja może się komplikować w stosunku do kontrahentów unijnych, którzy często nie rozumieją, iż polscy sprzedawcy mają obowiązek wystawiania faktur korygujących w sytuacji skorzystania przez nich ze skonta. Warto w tym miejscu przytoczyć przepis art. 90 ust. 1 Dyrektywy VAT, według którego państwa członkowskie same ustalają zasady związane np. z obniżaniem cen po dokonaniu dostawy. Może to pomóc przy ewentualnych rozmowach z kontrahentami unijnymi, którzy będą mogli posiadać inne doświadczenia w zakresie faktur VAT wykazujących wartości ze skontem.

Wystarczy jednak, iż polscy przedsiębiorcy jedynie wyślą do kontrahenta unijnego fakturę korygującą bez żądania potwierdzenia jej otrzymania przez drugą stronę danej transakcji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 września 2014 r., znak nr ILPP2/443-708/14-2/MR).

Powyższe wskazuje literalną i nazbyt restrykcyjną interpretację przepisu art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Miejmy nadzieję, iż Naczelny Sąd Administracyjny zweryfikuje tezy postawione ww. wyrokach WSA we Wrocławiu.

Mateusz Baszczyński, młodszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.