Kategorie

500 zł kary za każdy błąd w JPK_VAT

500 zł kary za każdy błąd w JPK_VAT
Od 1 lipca 2019 roku ma zostać wdrożony nowy plik JPK_VAT, którego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. W ustawie o VAT ma pojawić się przy tej okazji nowa sankcja (kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość), która będzie nakładana na podatników za złożenie (tj. przesłanie w formie JPK_VAT) ewidencji sprzedaży VAT zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Nowy, rozbudowany plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT

Trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu (z 30 listopada 2018 r.) nowelizacji ustawy o VAT (także Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego), która ma na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Podstawowym celem tej nowelizacji jest likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT w dotychczasowej formie. Zamiast składać (wysyłać) dwa dokumenty (JPK_VAT i deklarację VAT) podatnik VAT będzie wysyłał jeden – nową wersję JPK_VAT.

Od 1 lipca 2019 r. wystarczy wysłać JPK_VAT w nowej rozbudowanej wersji, która będzie zawierać dane, które dotąd były wysyłane w JPK_VAT i deklaracjach VAT (VAT-7 i VAT-7K). Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Wzór nowego pliku JPK_VAT (i ew. kolejne wersje tego pliku) będzie dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. Do nowego pliku JPK_VAT ma powstać także instrukcja wypełnienia.

Ponadto zlikwidowane będą co do zasady odrębne załączniki do deklaracji VAT (tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT) oraz dodatkowe wnioski zawarte w obecnych deklaracjach. Załączniki i wnioski zostaną zastąpione polami wyboru (tzw. checkbox-y) zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Zniknie także obowiązek oddzielnego składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27). Dane znajdujące się w VAT-27 zostaną zawarte w nowym JPK_VAT.

Natomiast zmiany nie będą dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji VAT, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Nowy plik JPK_VAT (oprócz tego, że będzie zawierał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT) będzie zawierał także dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Warto podkreślić, że od 1 lipca 2019 r. podatnicy VAT w formacie JPK_VAT będą przesyłać pełną ewidencję VAT a nie (jak dotąd) tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Termin przesyłania JPK_VAT nie ulega zmianie. Nadal będzie to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą obowiązani przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału oddzielnie (czyli tak jak dotąd). JPK_VAT przesyłany przez podatników rozliczających się kwartalnie w pierwszych dwóch miesiącach danego kwartału będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składać będzie ewidencję łącznie z deklaracją kwartalną (czyli część deklaracyjna powinna być wypełniona danymi za cały kwartał).

Kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdą nieprawidłowość w JPK_VAT

Nowością jaką wprowadzi omawiana nowelizacja będzie też nowa sankcja dla podatników VAT, którzy prześlą JPK_VAT z błędami, których nie skorygują mimo wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Reklama

Zgodnie z proponowanym brzmieniem nowego art. 109 ust. 3f ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik prześle (w nowym pliku JPK_VAT) ewidencję VAT zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Jednak przed nałożeniem tej kary naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał wezwać podatnika VAT do przesłania (w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania) korekty ewidencji (korekty JPK_VAT) na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT. Naczelnik będzie też oczywiście musiał w tym wezwaniu wskazać błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, które wymagają korekty.

Dopiero, gdy podatnik nie skoryguje JPK_VAT w ciągu 14 dni od daty doręczenia ww. wezwania – naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę.


Minister Finansów argumentuje, że konieczne jest zdyscyplinowanie podatników nową karą, bo dane przesyłane w plikach JPK_VAT wykorzystywane są do automatycznej (z wykorzystaniem specjalnych algorytmów) analizy i kontroli. W ten sposób typuje się podatników VAT do przeprowadzenia u nich czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a podatników podejrzanych o dokonywanie oszustw podatkowych. A wszelkie błędy w JPK_VAT (nawet „literówki”) przy tego typu automatycznej analizie danych mogą powodować podejmowanie przez organy KAS bezzasadnych lub niepotrzebnych czynności.

Bardzo istotne dla takiej automatycznej analizy danych z bazy danych złożonej z ewidencji wszystkich podatników VAT jest raportowanie ewidencji VAT dokładnie zgodnie z wzorem nowego JPK_VAT.

Jak wskazuje Minister Finansów w uzasadnieniu omawianego projektu: Rola wzoru ewidencji w opracowanych regulacjach jest istotna, ponieważ umożliwia przypisanie poszczególnym informacjom z ewidencji danego podatnika odpowiedniego znaczenia w Rejestrze. To znaczy, jeżeli w polu „numer faktury” (nazwa robocza dla celów przykładu) podatnik wpisze ciąg znaków alfanumerycznych, to Rejestr przyjmuje, że ten ciąg znaków jako numer danej faktury. Wprowadzenie niewłaściwych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, danych ma przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie Rejestru na zbiorze danych z tej ewidencji.
Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych. Złożenie ewidencji przez podatnika zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych, utrudni tę analizę lub wręcz ją uniemożliwi. Skutki takiego działania będą niekorzystne zarówno dla organów podatkowych jak i samych podatników. W wyniku podjętych przez organy podatkowe, na podstawie nierzetelnych lub błędnie wpisanych danych w złożonej przez podatnika ewidencji np. czynności sprawdzających zarówno podatnik jak i organy podatkowe narażeni będą na koszty podjętych działań.

Warto też zaznaczyć, że nowa kara nie będzie nakładana na podatnika (przedsiębiorcę) będącego osobą fizyczną, który jako osoba fizyczna w związku ze złożeniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, za ten sam czyn poniósł już odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Reklama

Omawiana nowelizacja zmienia również przepisy  Kodeksu karnego skarbowego. Wprowadzone zostaną kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nie składaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W art. 56 Kks § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Karze określonej w § 3 (czyli karze grzywny – przypisek PH) podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa ją w postaci wadliwej.”;

Ponadto dodany ma zostać nowy art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto przesyła księgę wadliwą.”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.