| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Ulga na złe długi – sposób na nieściągalne wierzytelności

Ulga na złe długi – sposób na nieściągalne wierzytelności

Brak terminowej spłaty należności jest problemem powszechnie znanym w ramach stosunków zobowiązaniowych pomiędzy kontrahentami. Celem zapobieżenia zbyt negatywnym skutkom powyższego procederu, ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) umożliwia przedsiębiorcom dokonanie korekty podatku należnego, o ile uprawdopodobnią, że należności nie zostały wyegzekwowane.

Omawiana możliwość powszechnie nazywana jest tzw. ulgą za złe długi. Zgodnie art. 89a ustawy podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których ściągalność została uprawdopodobniona.

Za uprawdopodobnioną nieściągalną wierzytelność, uważa się wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze.

W celu skorzystania z tzw. „ulgi za  złe długi” niezbędne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych w ustawie warunków, a mianowicie:

-  dostawa towaru lub świadczenie usług powinno być dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT (oprócz podatników w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji);

-  wierzytelności zostały uprzednio wskazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

-  wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania powyższej korekty powinni być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

- wierzytelności nie zostały zbyte;

- od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze  skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie powyższych okoliczności,  a dłużnik w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie;

Jak można skorzystać z ulgi "na złe długi"

Ulga na złe długi a uregulowanie należności

Wierzyciel powinien dokonać korekty w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin od otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego. Korekta nie może być dokonana wcześniej niż za okres, w którym wierzyciel otrzymał zwrotkę potwierdzającą odbiór przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty. 

Dłużnik powinien być powiadomiony przez wierzyciela o wprowadzonej korekcie w terminie 7 dni od jej dokonania. Kopia powyższego zawiadomienia dłużnika oraz zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o wprowadzonej korekcie (z wyszczególnieniem kwot korekty) powinna być załączona do deklaracji podatkowej.

Ulga na złe długi - co zrobić gdy dłużnik nie odbiera korespondencji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe

W sytuacji, gdy dłużnik ureguluje należność po upływie wskazanego terminu i po dokonaniu korekty przez wierzyciela, wierzyciel będzie zobowiązany do zwiększenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. Oczywiście adekwatnemu zwiększeniu będzie podlegał podatek należny w przypadku częściowej spłaty przez dłużnika.

Okoliczności wyłączające możliwość skorzystania z korekty VAT

Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy o VAT możliwość skorzystania z korekty VAT jest ograniczona w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem tj. pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą związki o charakterze rodzinnym (małżeństwo, powinowactwo do drugiego stopnia) bądź przysposobienia, a także związki kapitałowe czy majątkowe (gdy jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu o wartości co najmniej 5% wszystkich praw głosu, bez względu czy dysponuje nim bezpośrednio czy pośrednio) lub wynikające ze stosunku pracy.

Powyższy związek będzie dotyczył również osób z wyżej wymienionych grup, które łączą funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Z ulgi na złe długi można skorzystać w czasie trwania sporu sądowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK