reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Ulga na złe długi – sposób na nieściągalne wierzytelności

Ulga na złe długi – sposób na nieściągalne wierzytelności

Brak terminowej spłaty należności jest problemem powszechnie znanym w ramach stosunków zobowiązaniowych pomiędzy kontrahentami. Celem zapobieżenia zbyt negatywnym skutkom powyższego procederu, ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) umożliwia przedsiębiorcom dokonanie korekty podatku należnego, o ile uprawdopodobnią, że należności nie zostały wyegzekwowane.

Omawiana możliwość powszechnie nazywana jest tzw. ulgą za złe długi. Zgodnie art. 89a ustawy podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których ściągalność została uprawdopodobniona.

Za uprawdopodobnioną nieściągalną wierzytelność, uważa się wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze.

W celu skorzystania z tzw. „ulgi za  złe długi” niezbędne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych w ustawie warunków, a mianowicie:

-  dostawa towaru lub świadczenie usług powinno być dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT (oprócz podatników w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji);

-  wierzytelności zostały uprzednio wskazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

-  wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania powyższej korekty powinni być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

- wierzytelności nie zostały zbyte;

- od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze  skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie powyższych okoliczności,  a dłużnik w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie;

Jak można skorzystać z ulgi "na złe długi"

Ulga na złe długi a uregulowanie należności

Wierzyciel powinien dokonać korekty w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin od otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego. Korekta nie może być dokonana wcześniej niż za okres, w którym wierzyciel otrzymał zwrotkę potwierdzającą odbiór przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty. 

Dłużnik powinien być powiadomiony przez wierzyciela o wprowadzonej korekcie w terminie 7 dni od jej dokonania. Kopia powyższego zawiadomienia dłużnika oraz zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o wprowadzonej korekcie (z wyszczególnieniem kwot korekty) powinna być załączona do deklaracji podatkowej.

Ulga na złe długi - co zrobić gdy dłużnik nie odbiera korespondencji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe

W sytuacji, gdy dłużnik ureguluje należność po upływie wskazanego terminu i po dokonaniu korekty przez wierzyciela, wierzyciel będzie zobowiązany do zwiększenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. Oczywiście adekwatnemu zwiększeniu będzie podlegał podatek należny w przypadku częściowej spłaty przez dłużnika.

Okoliczności wyłączające możliwość skorzystania z korekty VAT

Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy o VAT możliwość skorzystania z korekty VAT jest ograniczona w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem tj. pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą związki o charakterze rodzinnym (małżeństwo, powinowactwo do drugiego stopnia) bądź przysposobienia, a także związki kapitałowe czy majątkowe (gdy jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu o wartości co najmniej 5% wszystkich praw głosu, bez względu czy dysponuje nim bezpośrednio czy pośrednio) lub wynikające ze stosunku pracy.

Powyższy związek będzie dotyczył również osób z wyżej wymienionych grup, które łączą funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Z ulgi na złe długi można skorzystać w czasie trwania sporu sądowego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama