reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT – konieczne powiadomienie z konkretnym terminem

Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT – konieczne powiadomienie z konkretnym terminem

Naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć – i to nawet wielokrotnie – termin zwrotu różnicy podatku VAT. Jednakże, w celu przedłużenia terminu, organ podatkowy jest zobowiązany odpowiednio powiadomić o tym podatnika. Błąd po stronie organu skutkuje brakiem przedłużenia terminu i koniecznością zwrotu podatku podatnikowi.

Zwrot różnicy VAT podatnikowi

W myśl przepisu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej „ustawą o VAT”), w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Występując o zwrot różnicy podatku, podatnik powinien liczyć się z możliwością weryfikacji takiego wniosku ze strony organu podatkowego, który będzie chronił interesów Skarbu Państwa.

Co do zasady, zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jednakże, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin 60 dni do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, to urząd skarbowy wypłaci należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT - warunki

Postanowienie o przedłużeniu terminu powinno zawierać konkretną datę, do której będą prowadzone przedłużone czynności organu. Organ nie może przedłużyć terminu zwrotu "do zakończenia procedury weryfikacyjnej". Taka praktyka była jeszcze niedawno stosowana przez skarbówkę, jednakże stanowczo sprzeciwił się jej Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2016 r. sygn. akt I FPS 2/16. Wydana uchwała ma charakter zasady prawnej. NSA orzekł, że „Tylko przedłużenia według dat dają możliwość zachowania i respektowania wspomnianej już reguły, że przedłużyć można tylko taki termin, który jeszcze nie upłynął. Pewność stosowania prawa wymaga zatem formułowania rozstrzygnięcia o przedłużeniu w sposób konkretny, niewymagający doszukiwania się tego, jaką datę przesunięcia zwrotu organ miał na uwadze w przyjętych przez siebie okolicznościach. Jako że zwrot powinien nastąpić w konkretnym terminie ustawowo przewidzianym (określonym dniami), to jego odsuwanie w czasie (przedłużenie) też musi być konkretne, czyli wprost wskazywać, na jaki dzień organ wydłuża termin zwrotu w stosunku do terminu ustawowego (lub tego, który już był postanowieniem wcześniej wydłużony).”. Warto o tej zasadzie pamiętać, bowiem można jeszcze spotkać się z praktyką organów sprzeczną z tą zasadą.

Przesłanką skutecznego przedłużenia terminu jest również, aby postanowienie o przedłużeniu zostało doręczone podatnikowi przed upływem aktualnego terminu określonego w postanowieniu przedłużającym zwrot. Przykładowo, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego określił w postanowieniu przedłużenie zwrotu podatku naliczonego do dnia 10 stycznia 2021 r., to jeżeli następnie organ ma zamiar przedłużyć ten termin, to postanowienie o kolejnym przedłużeniu powinno zostać doręczone podatnikowi najpóźniej w dniu 10 stycznia 2021 r. Należy podkreślić, że samo wydanie postanowienia nie wystarcza, aby weszło ono do obrotu prawnego. Organ podatkowy, który wydał postanowienie na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, jest nim związany od chwili jego doręczenia. Z orzecznictwa sądowego jasno wynika, że samo wydanie takiego postanowienia nie wywołuje jeszcze żadnych skutków prawnych. Byt prawny takiego postanowienia rozpoczyna się bowiem od momentu uzewnętrznienia woli organu administracji publicznej przez jego doręczenie lub ogłoszenie stronom. Brak doręczenia stronie postanowienia w stosownym terminie skutkuje tym, że nie funkcjonuje ono w obrocie prawnym (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2000 r., sygn. akt V SA 821/99, z 19 października 2005 r., sygn. akt I FSK 132/05, z 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17).

Podsumowując powyższe, aby naczelnik urzędu skarbowego skutecznie przedłużył termin zwrotu podatku VAT, w postanowieniu powinna zostać określona konkretna data końcowa przedłużonego terminu. Natomiast, jeżeli dochodzi do kolejnego przedłużenia terminu, wówczas postanowienie o przedłużeniu musi zostać doręczone podatnikowi przed upływem terminu poprzednio przedłużonego.

Paweł Terpiłowski, Radca prawny / Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich
ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama