reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Sposób określenia proporcji odliczenia VAT dla jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego

Sposób określenia proporcji odliczenia VAT dla jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego (JST) sposób określenia proporcji do celów odliczenia VAT ustala się odrębnie dla: urzędu obsługującego JST (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego), samorządowej JB, samorządowego ZB.

Oznacza to, że w przypadku JST nie będzie ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla JST jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193)

Sposób wyliczenia proporcji w urzędzie obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego

Sposób określenia proporcji dla urzędu obsługującego JST będzie ustalany według wzoru:

A x 100

X =  ————————

DUJST

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

X – proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej,

A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,

DUJST – dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 rozporządzenia

Odliczanie VAT w przypadku wykonywania czynności osobistych (prywatnych) - wyjaśnienia MF

Symbol A obejmuje dokonywane przez urząd:  

 • odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju (opodatkowane lub zwolnione), 
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (opodatkowane lub zwolnione),
 • eksport towarów, 
 • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (jeśli takie czynności są przez urząd wykonywane),  
 • odpłatne dostawy towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju (jeśli takie czynności są przez urząd świadczone).

Podstawa prawna: § 2 pkt 4 rozporządzenia

Symbol A nie obejmuje:

 • dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych jednostki samorządu terytorialnego – używanych na potrzeby działalności prowadzonej przez urząd obsługujący JST;
 • transakcji dotyczących:
  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2g zdanie trzecie ustawy o VAT (odpowiednie stosowanie art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT)

Odliczanie VAT 2016 - zmiany dotyczące podatników prowadzących działalność mieszaną

Symbol DUJST obejmuje dochody wynikające z realizacji zadań JST jako organu władzy oraz realizacji zadań urzędu jako samorządowej jednostki budżetowej, tj.:

 • dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych[1]),
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Symbol DUJST nie obejmuje:

 • odsetek od środków na rachunkach bankowych, 
 • odsetek od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 
 • dywidend z tytułu posiadanych praw majątkowych, 
 • spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,
 • zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, lub zwrotu kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT,
 • dochodów wykonanych samorządowych JB powiększonych o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez te jednostki, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań JST,
 • środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzonych na rachunek budżetu JST, 
 • wpłat nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, 
 • kwot stanowiących równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, przekazanych samorządowym ZB, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone), celem realizacji przez te podmioty zadań JST,
 • odszkodowań należnych JST, pomniejszonych o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT,
 • dochodów uzyskanych z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez JST do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych JST – używanych na potrzeby prowadzonej przez JST działalności;
 • dochodów uzyskanych z tytułu transakcji dotyczących:
  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Podstawa prawna: § 2 pkt 9 oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego urząd obsługujący JST może przyjąć dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy.

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia

Wyliczoną zgodnie ze wzorem proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2g zdanie drugie ustawy o VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama