Kategorie

Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT

Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT
Firma prowadząca działalność mieszaną sprzedaje swoje samochody, w tym samochody osobowe. Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia w całości VAT od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy?

Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od wskazanych zakupów związanych ze sprzedażą samochodów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest ograniczona, co do zasady, do 50% (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Należą do nich m.in. wydatki dotyczące:

 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
 • usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).
Reklama

Zauważyć jednak należy, że nie wszystkie koszty dotyczące samochodów są kosztami związanymi z ich eksploatacją lub używaniem. Na przykład nie są takimi kosztami wydatki na oklejanie reklamą samochodów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1397/14-2/JL).

Taki właśnie charakter mają również koszty ponoszone w celu sprzedaży posiadanych samochodów. Koszty takie – skoro są w istocie ponoszone w celu zaprzestania eksploatacji lub używania tych samochodów – nie są kosztami towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych. W związku z tym w zakresie takich kosztów wskazane ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50% nie ma zastosowania.

Polecamy: Biuletyn VAT

Odliczanie 50% VAT dotyczy samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności mieszanej w zakresie nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zdarza się przy tym często, że podatnicy wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT, ale również czynności zwolnione od tego podatku.

W takich przypadkach u podatników mogą wystąpić trzy rodzaje zakupów:

 1. wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych,
 2. wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku,
 3. wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku.
Reklama

W pierwszym przypadku podatnicy mają prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z zakupami, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.8.2017.2.EK), w której czytamy, że:

(…) skoro, towary i usługi związane z wykonywanymi usługami serwisowymi związane są wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować te wydatki do usługi serwisowej świadczonej na rzecz operatora, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Wobec powyższego w stosunku do podatku naliczonego od ww. wydatków nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy.

Lekarz stomatolog zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi gabinet, w którym poza świadczeniem usług dentystycznych oferuje zakup artykułów dentystycznych (szczoteczek do zębów, past do zębów itp.), których sprzedaż jest opodatkowana VAT. W takim przypadku zakupy artykułów dentystycznych przeznaczonych do odsprzedaży uprawniają lekarza do odliczania VAT w całości, mimo że większość prowadzonej przez niego sprzedaży jest zwolniona od podatku.

Z kolei w drugim przypadku podatnicy w ogóle nie mają prawa do odliczenia, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Czynny podatnik VAT prowadzi szkołę językową, w ramach której świadczy zwolnione od podatku usługi nauki języków obcych oraz dokonuje odpłatnych dostaw książek (np. podręczników do nauki języków obcych). Podatnik kupił ławki, które będą wykorzystywane do świadczenia usług nauki języków obcych. Z tytułu zakupu ławek podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego w żadnej części (mimo że prowadzi opodatkowaną sprzedaż książek).

Tylko zatem w trzecim ze wskazanych przypadków prawo do odliczenia przysługuje częściowo.

Podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność opodatkowaną oraz zwolnioną od podatku. Na potrzeby obu tych rodzajów działalności kupił komputer. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie komputera przysługuje podatnikowi częściowo.


Dostawy (sprzedaż) samochodów, o których mowa w pytaniu, będą najprawdopodobniej opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23% (tak też zakładamy na użytek dalszej części odpowiedzi). Oznacza to, że zakupy bezpośrednio związane z ich sprzedażą (takie jak wskazane w treści pytania zakupy związane z nabyciem ogłoszeń, organizacją przetargów czy wyceną rzeczoznawcy) zostaną wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów przysługuje firmie w całości. Jest tak, mimo że firma prowadzi działalność mieszaną i samochody zapewne były (a może nawet są nadal) wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku.

Zatem w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50%. Jednocześnie – kontynuując założenie, że dostawa (sprzedaż) samochodów będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23% – prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest ograniczone. Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy.

Niestety, nie są znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące przedstawionej kwestii. W związku z tym ze względów profilaktycznych wskazane byłoby wystąpienie przez firmę do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

UWAGA!

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawa prawna:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?