Kategorie

Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT

Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT
Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT
Firma prowadząca działalność mieszaną sprzedaje swoje samochody, w tym samochody osobowe. Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia w całości VAT od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy?

Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od wskazanych zakupów związanych ze sprzedażą samochodów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest ograniczona, co do zasady, do 50% (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Należą do nich m.in. wydatki dotyczące:

 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
 • usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Zauważyć jednak należy, że nie wszystkie koszty dotyczące samochodów są kosztami związanymi z ich eksploatacją lub używaniem. Na przykład nie są takimi kosztami wydatki na oklejanie reklamą samochodów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1397/14-2/JL).

Taki właśnie charakter mają również koszty ponoszone w celu sprzedaży posiadanych samochodów. Koszty takie – skoro są w istocie ponoszone w celu zaprzestania eksploatacji lub używania tych samochodów – nie są kosztami towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych. W związku z tym w zakresie takich kosztów wskazane ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50% nie ma zastosowania.

Polecamy: Biuletyn VAT

Odliczanie 50% VAT dotyczy samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności mieszanej w zakresie nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zdarza się przy tym często, że podatnicy wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT, ale również czynności zwolnione od tego podatku.

W takich przypadkach u podatników mogą wystąpić trzy rodzaje zakupów:

 1. wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych,
 2. wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku,
 3. wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku.

W pierwszym przypadku podatnicy mają prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z zakupami, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.8.2017.2.EK), w której czytamy, że:

(…) skoro, towary i usługi związane z wykonywanymi usługami serwisowymi związane są wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować te wydatki do usługi serwisowej świadczonej na rzecz operatora, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Wobec powyższego w stosunku do podatku naliczonego od ww. wydatków nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy.

Lekarz stomatolog zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi gabinet, w którym poza świadczeniem usług dentystycznych oferuje zakup artykułów dentystycznych (szczoteczek do zębów, past do zębów itp.), których sprzedaż jest opodatkowana VAT. W takim przypadku zakupy artykułów dentystycznych przeznaczonych do odsprzedaży uprawniają lekarza do odliczania VAT w całości, mimo że większość prowadzonej przez niego sprzedaży jest zwolniona od podatku.

Z kolei w drugim przypadku podatnicy w ogóle nie mają prawa do odliczenia, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Czynny podatnik VAT prowadzi szkołę językową, w ramach której świadczy zwolnione od podatku usługi nauki języków obcych oraz dokonuje odpłatnych dostaw książek (np. podręczników do nauki języków obcych). Podatnik kupił ławki, które będą wykorzystywane do świadczenia usług nauki języków obcych. Z tytułu zakupu ławek podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego w żadnej części (mimo że prowadzi opodatkowaną sprzedaż książek).

Tylko zatem w trzecim ze wskazanych przypadków prawo do odliczenia przysługuje częściowo.

Podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność opodatkowaną oraz zwolnioną od podatku. Na potrzeby obu tych rodzajów działalności kupił komputer. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie komputera przysługuje podatnikowi częściowo.


Dostawy (sprzedaż) samochodów, o których mowa w pytaniu, będą najprawdopodobniej opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23% (tak też zakładamy na użytek dalszej części odpowiedzi). Oznacza to, że zakupy bezpośrednio związane z ich sprzedażą (takie jak wskazane w treści pytania zakupy związane z nabyciem ogłoszeń, organizacją przetargów czy wyceną rzeczoznawcy) zostaną wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów przysługuje firmie w całości. Jest tak, mimo że firma prowadzi działalność mieszaną i samochody zapewne były (a może nawet są nadal) wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku.

Zatem w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50%. Jednocześnie – kontynuując założenie, że dostawa (sprzedaż) samochodów będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23% – prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest ograniczone. Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od zakupów związanych ze sprzedażą samochodów, np. kosztów ogłoszeń, przetargu czy wyceny rzeczoznawcy.

Niestety, nie są znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące przedstawionej kwestii. W związku z tym ze względów profilaktycznych wskazane byłoby wystąpienie przez firmę do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

UWAGA!

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawa prawna:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.