reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Podatnik VAT > Najważniejsze zmiany w VAT i podatkach dochodowych wprowadzone w ostatnich miesiącach

Najważniejsze zmiany w VAT i podatkach dochodowych wprowadzone w ostatnich miesiącach

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w prawie podatkowym (VAT, podatki dochodowe) pojawiło się wiele nowości. Prezentujemy przegląd tych najważniejszych, wskazując jednocześnie na planowane zmiany.

PODATEK VAT

W sierpniu br. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem tzw. pakietu SLIM VAT jest doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących przepisów prawnych, aby uprościć dokonywanie rozliczeń podatku VAT. Najważniejsze zmiany, które  wprowadzą nowe przepisy to:

Wydłużenie terminu na wywóz towarów pozwalający na zachowanie stawki VAT 0%

Zmianie ulegnie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, dzięki czemu z 2 do 6 miesięcy wydłużony zostanie termin na wywóz towarów dla zachowania stawki VAT 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu. Nowa regulacja w tym zakresie jest korzystna dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów. Po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy będą mieli oni 6, a nie jak dotąd 2 miesiące na wywóz towarów, aby móc zachować 0% stawkę podatku VAT. Termin liczony jest od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę do końca miesiąca, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium UE. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Połączenie ewidencji i deklaracji VAT w nowym JPK_VAT

W październiku  czynni podatnicy podatku VAT po raz pierwszy prześlą JPK_VAT w nowej wersji. Będzie stanowił on połączenie ewidencji i deklaracji VAT, dzięki czemu przedsiębiorcy nie będą musieli już sporządzać i przekazywać do odpowiedniego urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy będą jednak mieli obowiązek dokonywać w nowej ewidencji stosownych oznaczeń poszczególnych transakcji, tak aby można je było zidentyfikować.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do czterech kolejno następujących po sobie miesięcznych okresów rozliczeniowych

Zmiana wprowadzona w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT pozwoli podatnikom rozliczającym VAT miesięcznie na dokonanie odliczenia podatku naliczonego na bieżąco w ciągu czterech kolejno następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Obecnie, jeśli podatnik nie obniżył podatku należnego o naliczony,  może to zrobić w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli łącznie w trzech kolejno po sobie następujących okresach rozliczeniowych. Po upływnie terminu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego na bieżąco podatnik tak jak wcześniej będzie zmuszony złożyć korektę deklaracji. Nie przewidziano żadnych zmian dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Podwyższenie wartości nieewidencjonowanych prezentów z 10 zł do 20 zł

Jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie zakupu towaru, to w przypadku jego nieodpłatnego przekazania towar ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nieodpłatne przekazanie towaru o małej wartości następuje w związku z prowadzoną działalnością. Do tej pory za wartość graniczną kwoty uznawanej  za małą wartość było 10 zł. Nowelizacja ustawy o VAT zwiększa ten limit do 20 zł.

Faktury korygujące in minus bez potwierdzeń odbioru

Wśród planowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach pakietu SLIM VAT jest także zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbiory faktur korygujących in minus. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest warunkiem dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania i tym samym podatku należnego. Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2020 roku.

Wprowadzenie tych samych kursów przeliczania walut na potrzeby VAT i podatku dochodowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami przeliczania kursów walut na potrzeby podatku VAT, czyli art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, zdarza się, że podatnik stosuje dwa różne kursy w celu rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego. Zamiana w przepisach da podatnikowi możliwość wyboru zastosowania tych samych zasad przeliczana kursu walut dla podatku VAT, co dla podatku dochodowego. Po wyborze nowej opcji będzie on zobowiązany do jej stosowania przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji z wprowadzonej opcji, przez co najmniej rok będzie zobowiązany natomiast do dokonywania rozliczeń na dotychczasowych zasadach.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Z początkiem 2021 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT, która pozwoli na dokonanie odliczenia VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odsprzedaży. Należy zaznaczyć jednak, że w dalszym ciągu nabycie przez podatnika usług noclegowych dla celów jego działalności lub konsumowanych w tej działalności nie będzie uprawniało do zastosowania odliczenia.

Zmiana wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M

Nowe wzory deklaracji o podatku od towarów i usług dla podmiotów innych niż czynni podatnicy podatku VAT, którzy rozliczają podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów, będą obowiązywać od 1 października 2020 r.

PODATEK DOCHODOWY

W sierpniu i wrześniu br. zaprojektowanych zostało także wiele zmian w zakresie podatku dochodowego Najważniejsze z nich to:

Zmiana sposobu opodatkowania dochodów osób prawnych

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza dwa warianty opodatkowania, które będą mogły być stosowane alternatywnie. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, które zostały wypłacone ze środków spółki. Do jego stosowania uprawnione będą wybrane spółki kapitanowe, których przychody nie przekraczają 50 mln zł, a ich udziałowcami, bądź akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Podstawową stawką opodatkowania będzie 25%, tzw. mali podatnicy będą mogli jednak zastosować ją w preferencyjnej wysokości 15%, natomiast podatnicy ponoszący nakłady inwestycyjne zapłacą jedynie 10% podatek dochodowy.

Drugim wariantem opodatkowania będzie rezerwa inwestycyjna. Podatnik będzie mógł utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny. Przelewane na niego środki będą stanowiły koszty podatkowe. Jeśli jednak w określonym terminie nie zostaną one przeznaczone na cele inwestycyjne, wówczas podatnik powinien obligatoryjnie je opodatkować.

Nowe stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

Wraz z nowym rokiem planowane jest wprowadzenie obniżonej stawki 17% dla przychodów ewidencjonowanych w ramach wykonywania wolnego zawodów. Ponadto będzie można zastosować 10% stawkę dla usług polegających na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Spółki  nieruchomościowe

Od 1 stycznia 2021 roku podmioty, których aktywa w co najmniej 50% obejmą nieruchomości położone na terytorium Polski, będą uznawane za spółki nieruchomościowe. W przypadku sprzedaży swoich udziałów lub akcji, gdy przynajmniej jedną ze stron jest podmiot niemający siedziby, zarządy czy miejsca zamieszkania na terytorium RP, spółka taka będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego według stawki 19%. Spółki, które nie mają siedziby lub zarządu w naszym kraju, będą natomiast zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, który będzie ją reprezentował.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych spółek jawnych i spółek komandytowych

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego powstał projekt objęcia podatkiem dochodowym osób prawnych wszystkie spółki komandytowe i jawne, których wspólnikami są osoby fizyczne. Warunkiem wyłączającym spółki jawne z opodatkowania podatkiem dochodowym, będzie dodatkowo złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informacji o podatnikach, który mają bezpośrednie lub pośrednie prawo do udziału w zyskach spółki.

W przypadku spółek komandytowych przewidziane jest częściowe zwolnienie z opodatkowania komandytariuszy. Osoby, które posiadają, mniej niż 5% udziałów w jednostce będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej i nie są członkami zarządu komplementariusza danej spółki komandytowej, ani innej bezpośrednio z nią powiązanej, mają prawo do zwolnienia 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziałów w zyskach spółki komandytowej.

Obowiązkowa informacja o realizacji strategii podatkowej

Od 1 stycznia 2021 roku podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy, których przychody przekroczyły 50 ml euro w roku podatkowym, zobowiązani będą od podawania do publicznej informacji realizowanej strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku ustanowiona zostanie kara pieniężna w wysokości 250 000 zł.

Nowe przepisy w sprawie cen transferowych

Z początkiem przyszłego roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Obejmą one transakcje zawierane z podmiotami,  które swoją siedzibę lub zarząd mają w tzw. rajach podatkowych. Dla transakcji, których wartość w danym roku podatkowym przekroczy 100 000 zł, konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, zawierającej uzasadnienie gospodarcze transakcji oraz opis spodziewanych korzyści także tych podatkowych.

Biuro Rachunkowe EFEKTA

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama