REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT-7 – stanowisko Ministra Finansów

niezłożenie deklaracji VAT-7, sankcje karne skarbowe 2012
niezłożenie deklaracji VAT-7, sankcje karne skarbowe 2012

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem Ministra Finansów złożenie przez podatnika podatku od towarów i usług po ustawowym terminie deklaracji VAT-7 wykazującej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc może wyczerpywać znamiona wykroczenia skarbowego z art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego.

Spóźnione złożenie VAT-7 to nie wykroczenie z art. 56 § 4 K.k.s. – stanowisko doradców podatkowych

Organy podatkowe stawiają podatnikom VAT, którzy spóźnili się ze złożeniem deklaracji VAT-7, zarzut popełnienia wykroczenia z art. 56 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

REKLAMA

Autopromocja

Zdaniem niektórych doradców podatkowych w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7 urzędy skarbowe bezpodstawnie zarzucają podatnikom naruszenie art. 56 § 4 K.k.s.

Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji niezłożenia w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Nie można więc stosować tego przepisu do deklaracji VAT-7, przez którą następuje jednoczesne ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania.

Zdaniem doradców podatkowych urzędy skarbowe, stosujące powyższy przepis do składania deklaracji VAT-7, nie dostrzegają, iż art. 56 § K.k.s. tak jak inne przepisy K.k.s. ma charakter blankietowy, gdyż w swej treści odsyła do innych unormowań prawnych szczegółowo konkretyzujących znamiona czynu karalnego. Ustalenie znamion czynu karalnego wymaga zatem połączenia dyspozycji blankietowego przepisu ustawy karnej i szczegółowych przepisów określonych w innych regulacjach prawnych, w tym przypadku w ustawie o VAT.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2012 - grzywny

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Ustawa o VAT w art. 5 ust. l stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast stosownie do art. 29 ust. l tej ustawy co do zasady podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Zarówno przedmiot opodatkowania i jego podstawa są ujawniane organowi podatkowemu dopiero w deklaracji podatkowej VAT-7, przed złożeniem deklaracji VAT-7 organ podatkowy nie ma informacji o wykonaniu lub nie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Dlatego też (zdaniem doradców podatkowych) nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7 nie powoduje wyczerpania znamion czynu zabronionego określonego w art. 56 § 4 K.k.s., gdyż przepis w swej dyspozycji wymaga, aby ujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania nastąpiło wcześniej niż złożenie deklaracji.

Pogląd powyższy znajduje swoje potwierdzenie w doktrynie (np. w: ˝Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe˝, dr Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki, rok wydania 2010, s. 316).

Zdaniem doradców podatkowych w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7 mógłby mieć zastosowanie art. 54 § 3 K.k.s., ale wówczas konieczne jest również narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, a nie każde spóźnienie nawet z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym˝.

Interpelacja kończy się pytaniem do Ministra Finansów: „Czy urzędy skarbowe w państwie prawa postępują właściwie, stawiając zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s. podatnikom, którzy nie w terminie złożyli deklarację VAT-7 (przez którą następuje jednoczesne ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania) wykazującą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc?”

Co grozi za niezłożenie deklaracji VAT-7 w terminie


Minister Finansów uważa inaczej

Odpowiadając na interpelację  Minister Finansów nie zgodził się z interpretacją doradców podatkowych.

Minister przypomniał treść art. 56 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.): karze za wykroczenie skarbowe podlega ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Zdaniem Ministra konstrukcja ww. przepisu wskazuje, iż mamy do czynienia z czynem o charakterze formalnym. Wypełnienie znamion czynu zabronionego następuje w sytuacji, gdy podatnik mimo tego, że ujawnił podstawę lub przedmiot opodatkowania, to jednak nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji lub oświadczenia w terminie.

Przepis ten ma charakter przepisu blankietowego. Norma w nim zawarta realizuje się dopiero po naruszeniu konkretnego obowiązku określonego w przepisach ustawowych. Przy czym zarówno sam obowiązek, jak i termin składania deklaracji podatkowych lub oświadczeń wynika z poszczególnych ustaw podatkowych, które wskazują, czy i kiedy oraz komu podatnik winien złożyć deklarację lub oświadczenie, i właśnie wykonanie tego obowiązku stanowi przedmiot ochrony art. 56 § 4 K.k.s.

Dlatego też (zdaniem Ministra Finansów) wykroczeniem skarbowym z art. 56 § 4 K.k.s. będzie np. niezłożenie w terminie przewidzianym w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), tj. do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, deklaracji miesięcznych (VAT-7) tego podatku.

Minister zgadza się z poglądem, że dla wypełnienia znamion strony przedmiotowej wykroczenia z art. 56 § 4 K.k.s. konieczne jest zatem, by podatnik ujawnił przedmiot lub podstawę opodatkowania i nie złożył w terminie deklaracji lub oświadczenia.

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie określają jednak legalnej definicji „ujawnienia” przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Dodatkowo także pojęcia „przedmiot opodatkowania” i „podstawa opodatkowania” nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego.

Przepisy te wskazują bowiem tylko w sposób konkretny i enumeratywny, co podlega podatkowi określonego rodzaju (przedmiot opodatkowania) oraz co należy przyjąć za podstawę ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (podstawa opodatkowania).

Deklaracja VAT-7 – konieczna pieczątka imienna

Tak też jest w przypadku przepisu art. 5 ust. 1 ww. ustawy o VAT, który nie zawiera definicji przedmiotu opodatkowania w podatku od towarów i usług, a jedynie wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2) eksport towarów,

3) import towarów,

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podobnie również przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT nie definiuje pojęcia podstawy opodatkowania, a jedynie wskazuje, iż za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy przyjąć obrót, tj. kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Nie ma legalnej definicji „ujawnienia” przedmiotu lub podstawy opodatkowania, wykładając znaczenie tego znamienia, zatem należy odwołać się do jego słownikowego rozumienia, zgodnie z którym „ujawnić” oznacza: „uczynić jawnym; podać do wiadomości coś, co było trzymane w tajemnicy; odkryć coś; 3 stwierdzić istnienie czegoś; okazać” („Słownik języka polskiego”, Wydawnictwo PWN).

Według resortu finansów w doktrynie prawa podatkowego ugruntowany został pogląd, że podstawa opodatkowania jest pojęciem pochodnym (wtórnym) w stosunku do przedmiotu opodatkowania, co oznacza, że jeżeli nie występuje przedmiot opodatkowania, to nie sposób mówić i o podstawie opodatkowania. A contrario, jeżeli wystąpi przedmiot opodatkowania, to zawsze będzie także podstawa opodatkowania, choćby jej wartość wynosiła 0 zł.

Minister Finansów uznał, że podatnik, który w deklaracji VAT-7 złożonej po terminie wskazuje przedmiot opodatkowania lub podstawę opodatkowania, realizuje swoim zachowaniem znamiona wykroczenia z art. 56 § 4 K.k.s., ponieważ „ujawnia” przedmiot opodatkowania lub podstawę opodatkowania, których wskazanie miało istotne znaczenie dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług danego podatnika (choćby podatek od towarów i usług wynosił 0 zł).

Minister zgodził się z poglądem T. Grzegorczyka, który, interpretując przepis art. 56 § 4 K.k.s., stwierdził, że chodzi w nim tylko o takie deklaracje lub oświadczenia, których posiadanie przez organ skarbowy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wysokości należnego podatku, na co wskazuje usytuowanie § 4 art. 56 w normie regulującej narażenie podatku na uszczuplenie przez oszustwo podatkowe („Komentarz do art. 56 Kodeksu karnego skarbowego” [w:] T. Grzegorczyk, „Kodeks karny skarbowy. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC, 2009, wyd. IV).

Powyższe argumenty skłoniły Ministra do konkluzji, że złożenie przez podatnika podatku od towarów i usług po ustawowym terminie deklaracji VAT-7 wykazującej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na 4 następny miesiąc może wyczerpywać znamiona wykroczenia skarbowego z art. 56 § 4 K.k.s.

Jednak Minister stwierdził również, że z uwagi na indywidualny charakter każdej z tego rodzaju spraw wystąpienie przesłanek uzasadniających popełnienie czynu z art. 56 § 4 K.k.s. każdorazowo podlega ocenie finansowego organu postępowania przygotowawczego.

Źródło: odpowiedź z 6 lutego 2012 r. (data wpływu) Andrzeja Parafianowicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 835 Grzegorza Adama Woźniaka.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA