REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT-7 – stanowisko Ministra Finansów

niezłożenie deklaracji VAT-7, sankcje karne skarbowe 2012
niezłożenie deklaracji VAT-7, sankcje karne skarbowe 2012

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem Ministra Finansów złożenie przez podatnika podatku od towarów i usług po ustawowym terminie deklaracji VAT-7 wykazującej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc może wyczerpywać znamiona wykroczenia skarbowego z art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego.

Spóźnione złożenie VAT-7 to nie wykroczenie z art. 56 § 4 K.k.s. – stanowisko doradców podatkowych

Organy podatkowe stawiają podatnikom VAT, którzy spóźnili się ze złożeniem deklaracji VAT-7, zarzut popełnienia wykroczenia z art. 56 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Autopromocja

Zdaniem niektórych doradców podatkowych w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7 urzędy skarbowe bezpodstawnie zarzucają podatnikom naruszenie art. 56 § 4 K.k.s.

Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji niezłożenia w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Nie można więc stosować tego przepisu do deklaracji VAT-7, przez którą następuje jednoczesne ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania.

Zdaniem doradców podatkowych urzędy skarbowe, stosujące powyższy przepis do składania deklaracji VAT-7, nie dostrzegają, iż art. 56 § K.k.s. tak jak inne przepisy K.k.s. ma charakter blankietowy, gdyż w swej treści odsyła do innych unormowań prawnych szczegółowo konkretyzujących znamiona czynu karalnego. Ustalenie znamion czynu karalnego wymaga zatem połączenia dyspozycji blankietowego przepisu ustawy karnej i szczegółowych przepisów określonych w innych regulacjach prawnych, w tym przypadku w ustawie o VAT.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2012 - grzywny

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa o VAT w art. 5 ust. l stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast stosownie do art. 29 ust. l tej ustawy co do zasady podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Zarówno przedmiot opodatkowania i jego podstawa są ujawniane organowi podatkowemu dopiero w deklaracji podatkowej VAT-7, przed złożeniem deklaracji VAT-7 organ podatkowy nie ma informacji o wykonaniu lub nie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Dlatego też (zdaniem doradców podatkowych) nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7 nie powoduje wyczerpania znamion czynu zabronionego określonego w art. 56 § 4 K.k.s., gdyż przepis w swej dyspozycji wymaga, aby ujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania nastąpiło wcześniej niż złożenie deklaracji.

Pogląd powyższy znajduje swoje potwierdzenie w doktrynie (np. w: ˝Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe˝, dr Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki, rok wydania 2010, s. 316).

Zdaniem doradców podatkowych w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7 mógłby mieć zastosowanie art. 54 § 3 K.k.s., ale wówczas konieczne jest również narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, a nie każde spóźnienie nawet z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym˝.

Interpelacja kończy się pytaniem do Ministra Finansów: „Czy urzędy skarbowe w państwie prawa postępują właściwie, stawiając zarzut naruszenia art. 56 § 4 K.k.s. podatnikom, którzy nie w terminie złożyli deklarację VAT-7 (przez którą następuje jednoczesne ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania) wykazującą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc?”

Co grozi za niezłożenie deklaracji VAT-7 w terminie


Minister Finansów uważa inaczej

Odpowiadając na interpelację  Minister Finansów nie zgodził się z interpretacją doradców podatkowych.

Minister przypomniał treść art. 56 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.): karze za wykroczenie skarbowe podlega ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Autopromocja

Zdaniem Ministra konstrukcja ww. przepisu wskazuje, iż mamy do czynienia z czynem o charakterze formalnym. Wypełnienie znamion czynu zabronionego następuje w sytuacji, gdy podatnik mimo tego, że ujawnił podstawę lub przedmiot opodatkowania, to jednak nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji lub oświadczenia w terminie.

Przepis ten ma charakter przepisu blankietowego. Norma w nim zawarta realizuje się dopiero po naruszeniu konkretnego obowiązku określonego w przepisach ustawowych. Przy czym zarówno sam obowiązek, jak i termin składania deklaracji podatkowych lub oświadczeń wynika z poszczególnych ustaw podatkowych, które wskazują, czy i kiedy oraz komu podatnik winien złożyć deklarację lub oświadczenie, i właśnie wykonanie tego obowiązku stanowi przedmiot ochrony art. 56 § 4 K.k.s.

Dlatego też (zdaniem Ministra Finansów) wykroczeniem skarbowym z art. 56 § 4 K.k.s. będzie np. niezłożenie w terminie przewidzianym w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), tj. do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, deklaracji miesięcznych (VAT-7) tego podatku.

Minister zgadza się z poglądem, że dla wypełnienia znamion strony przedmiotowej wykroczenia z art. 56 § 4 K.k.s. konieczne jest zatem, by podatnik ujawnił przedmiot lub podstawę opodatkowania i nie złożył w terminie deklaracji lub oświadczenia.

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie określają jednak legalnej definicji „ujawnienia” przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Dodatkowo także pojęcia „przedmiot opodatkowania” i „podstawa opodatkowania” nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego.

Przepisy te wskazują bowiem tylko w sposób konkretny i enumeratywny, co podlega podatkowi określonego rodzaju (przedmiot opodatkowania) oraz co należy przyjąć za podstawę ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (podstawa opodatkowania).

Deklaracja VAT-7 – konieczna pieczątka imienna

Tak też jest w przypadku przepisu art. 5 ust. 1 ww. ustawy o VAT, który nie zawiera definicji przedmiotu opodatkowania w podatku od towarów i usług, a jedynie wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2) eksport towarów,

3) import towarów,

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podobnie również przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT nie definiuje pojęcia podstawy opodatkowania, a jedynie wskazuje, iż za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy przyjąć obrót, tj. kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Nie ma legalnej definicji „ujawnienia” przedmiotu lub podstawy opodatkowania, wykładając znaczenie tego znamienia, zatem należy odwołać się do jego słownikowego rozumienia, zgodnie z którym „ujawnić” oznacza: „uczynić jawnym; podać do wiadomości coś, co było trzymane w tajemnicy; odkryć coś; 3 stwierdzić istnienie czegoś; okazać” („Słownik języka polskiego”, Wydawnictwo PWN).

Według resortu finansów w doktrynie prawa podatkowego ugruntowany został pogląd, że podstawa opodatkowania jest pojęciem pochodnym (wtórnym) w stosunku do przedmiotu opodatkowania, co oznacza, że jeżeli nie występuje przedmiot opodatkowania, to nie sposób mówić i o podstawie opodatkowania. A contrario, jeżeli wystąpi przedmiot opodatkowania, to zawsze będzie także podstawa opodatkowania, choćby jej wartość wynosiła 0 zł.

Minister Finansów uznał, że podatnik, który w deklaracji VAT-7 złożonej po terminie wskazuje przedmiot opodatkowania lub podstawę opodatkowania, realizuje swoim zachowaniem znamiona wykroczenia z art. 56 § 4 K.k.s., ponieważ „ujawnia” przedmiot opodatkowania lub podstawę opodatkowania, których wskazanie miało istotne znaczenie dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług danego podatnika (choćby podatek od towarów i usług wynosił 0 zł).

Minister zgodził się z poglądem T. Grzegorczyka, który, interpretując przepis art. 56 § 4 K.k.s., stwierdził, że chodzi w nim tylko o takie deklaracje lub oświadczenia, których posiadanie przez organ skarbowy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wysokości należnego podatku, na co wskazuje usytuowanie § 4 art. 56 w normie regulującej narażenie podatku na uszczuplenie przez oszustwo podatkowe („Komentarz do art. 56 Kodeksu karnego skarbowego” [w:] T. Grzegorczyk, „Kodeks karny skarbowy. Komentarz”, Dom Wydawniczy ABC, 2009, wyd. IV).

Powyższe argumenty skłoniły Ministra do konkluzji, że złożenie przez podatnika podatku od towarów i usług po ustawowym terminie deklaracji VAT-7 wykazującej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na 4 następny miesiąc może wyczerpywać znamiona wykroczenia skarbowego z art. 56 § 4 K.k.s.

Jednak Minister stwierdził również, że z uwagi na indywidualny charakter każdej z tego rodzaju spraw wystąpienie przesłanek uzasadniających popełnienie czynu z art. 56 § 4 K.k.s. każdorazowo podlega ocenie finansowego organu postępowania przygotowawczego.

Źródło: odpowiedź z 6 lutego 2012 r. (data wpływu) Andrzeja Parafianowicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 835 Grzegorza Adama Woźniaka.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  REKLAMA