reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Robocizna i koszty materiałów budowlanych w kompleksowej usłudze budowlanej a odwrotne obciążenie w VAT

Robocizna i koszty materiałów budowlanych w kompleksowej usłudze budowlanej a odwrotne obciążenie w VAT

W interpretacji z 5 kwietnia 2017 r. (znak 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie można z kompleksowej usługi budowlanej podlegającej odwrotnemu obciążeniu wyodrębniać poszczególnych elementów (kosztów robocizny, materiałów art.). Całe to świadczenie powinno bowiem zostać opodatkowane przez nabywcę (podwykonawcę) będącego podatnikiem z tytułu kompleksowej usługi objętej mechanizmem reverse charge,

W ww. interpretacji rozpatrywano sprawę osoby fizycznej zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT (dalej Podatnik) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych (wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych), w tym usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Świadcząc ww. usługi niejednokrotnie działa w charakterze podwykonawcy.  Wszystkie materiały potrzebne do wykonania ww. prac nabywane są przez Podatnika. Podatnik ten zawiera umowę z głównym wykonawcą na dwa sposoby:

  • w kontrakcie określana jest ryczałtowa cena dla wszystkich zobowiązań Podatnika wynikających z tej umowy – kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie materiałów, usługi wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT oraz inne świadczenia, art. usługi wykonania rysunków (cena ta obejmuje zarówno koszt użytych materiałów, jak i robocizny za wykonane zlecenie) lub
  • zgodnie z umową koszt materiałów i usług niewymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT podlega osobnemu rozliczeniu w stosunku do usług podlegających odwrotnemu obciążeniu (wymienionych w tym załączniku).

W związku z powyższym, Podatnik powziął wątpliwość, czy w sytuacji, gdy zawiera  (jako podwykonawca) umowę z generalnym wykonawcą, w której nie dokonuje wyodrębnienia na części składowe usługi kompleksowej, to całość należności z tytułu tej kompleksowej usługi (obejmującej koszty materiałów i robocizny), powinna być objęta odwrotnym obciążeniem.

Polecamy: Biuletyn VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z obowiązującym od 1.01.2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przy czym, przepisy dot. odwrotnego obciążenia mają zastosowanie do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, które realizowane są przez podwykonawcę (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).  A zatem, usługobiorca jest podatnikiem z tytułu usługi budowlanej (wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14), gdy realizuje te świadczenia jako podwykonawca. Natomiast, w odniesieniu do usług świadczonych przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora zastosowanie znajdują ogólne zasady opodatkowania.

Z jednej strony, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej definiując podwykonawcę odwołuje się do znaczenia językowego tego słowa . Zgodnie bowiem ze słownikiem PWN podwykonawcę jest firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy (http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008). Z drugiej strony, organ wyjaśnia relacje między inwestorem, wykonawcą i podwykonawcą przez pryzmat przepisów prawa cywilnego (w zakresie umowy o roboty budowlane). Należy przy tym nadmienić, że Minister Rozwoju i Finansów stanął na stanowisku, że wystarczające w tym zakresie jest powoływanie się wyłącznie na definicję językową  podwykonawcy, nie zaś definicję wynikającą z Kodeksu cywilnego czy innego aktu prawnego (Objaśnienia podatkowe z 17.03.2017 r. – Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych; dostępne przez: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Obja%C5%9Bnienia+podatkowe+z+17+marca+2017+r..pdf).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał także, że świadczenia powinny być co do zasady rozpatrywane osobno pod względem skutków podatkowych w VAT. W przypadku jednak usług kompleksowych (gdy na usługę składają się różne świadczenia pomocnicze prowadzące do realizacji tego samego celu – świadczenia głównego), właściwe jest łączne ocenianie  pod kątem konsekwencji w VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał przy tym, że w każdym przypadku należy badać postanowienia umów łączących strony, gdyż to wola stron decyduje o uznaniu świadczeń za odrębne lub kompleksowe.

Zdaniem organu, jeśli strony określają, że wykonawca zleca podwykonawcy wykonanie określonej usługi budowlanej, budowlano-montażowej lub remontowej, to nie można wyodrębniać z niej poszczególnych kosztów i uznawać ich za osobny przedmiot sprzedaży. Wszystkie koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem takiej usługi stanowią bowiem element kalkulacyjny podstawy opodatkowania kompleksowej usługi. Ich wyliczenie w umowie może mieć jedynie charakter informacyjny i służyć prawidłowemu ustaleniu ceny za złożoną usługę budowlaną, budowlano-montażową lub remontową.

W związku z powyższym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku gdy Podatnik realizuje na rzecz generalnego wykonawcy kompleksową usługę budowlaną (tj. gdy w umowie określono, że koszt materiałów i robocizna wchodzą w skład realizowanej usługi budowlanej), wówczas należy opodatkować tę transakcję jako jedno świadczenie złożone. Jeżeli zatem ww. kompleksowe świadczenie mieści się w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, należy objąć je odwrotnym obciążeniem (przy założeniu, że spełnione są warunki z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Snopek

Młodszy Konsultant ds. Projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama