| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Montaż bramy garażowej w nowych i starych budynkach a VAT - remont, czy modernizacja

Montaż bramy garażowej w nowych i starych budynkach a VAT - remont, czy modernizacja

W sytuacji, gdy spółka przed montażem bramy garażowej w starym budynku dokonuje szeregu czynności budowlanych związanych z demontażem starej bramy, dostosowaniem otworu do nowej bramy, podłączeniem elektryki, wierceniem i wstawianiem prowadnic itd., nie można uznać, że jest to tylko sam montaż. Usługę taką należy zakwalifikować jako remont. W przypadku nowych budynków usługę taką kwalifikować należy jako budowę albo modernizację. Do wykonywania usług spółka powinna więc stosować obniżoną stawkę 8%.

Tak wynika z wyroku NSA z 29 sierpnia 2017 r., I FSK 2305/15.

Sprawa dotyczyła spółki, która sprzedaje m.in. bramy garażowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo poza ich działalnością gospodarczą. Obecnie planuje rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o świadczone na rzecz klientów usługi, polegające na montażu u nich sprzedawanych przez spółkę bram garażowych.

W tym celu, spółka będzie zawierała z klientami umowy określające zakres wykonywanych prac. W przypadku nowych budynków będą to prace związane z wykończeniem garaży znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych, polegające na montażu bram garażowych, z kolei w przypadku budynków wcześniej oddanych do użytku. będą to prace remontowe, polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu w budynku do nowej bramy oraz na montażu nowej bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego. Wartość świadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u klienta.

Polecamy: Biuletyn VAT

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy:

1) Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT również w przypadku, gdy spółka wlicza w koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do klienta?

2) Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, że usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że usługi w zakresie wykończenia albo remontu garażu będą stanowiły odpłatne świadczenie usług również w przypadku, gdy spółka wlicza w koszt świadczonej usługi koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do klienta. Usługi w zakresie społecznego programu mieszkaniowego będą zaś podlegały opodatkowaniu VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania.

Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej. Organ podkreślił, że sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. W konsekwencji, czynności stanowiące usługi budowlano-montażowe, polegające na montażu bramy garażowej w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, które nie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie korzystają z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Do usług świadczonych przez spółkę ma zastosowanie stawka podstawowa w wysokości 23%.

WSA w Warszawie nie zgodził się z organem w części, w której ten uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem sądu, jeśli obiekt budowlany był wyposażony w bramy garażowe, to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów niż użyte pierwotnie będzie wypełniać znamiona remontu. Jeśli nie, to ich instalacja będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa, a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed włamaniem. Ponadto sąd podkreślił, że wykładnia przedstawiona przez organ stoi w sprzeczności z treścią uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r. I FPS 2/13), w której sąd uznał, że czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu, trwałym montażu zabudowy wnękowej mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. Zatem do wykonywania wskazanych we wniosku usług spółka powinna stosować obniżoną stawkę 8%.

Rozstrzygając sprawę NSA również nie przyznał racji organowi podatkowemu. W ocenie NSA, sąd I instancji dokonał właściwej kwalifikacji usług opisanych we wniosku, bowiem bezsporne jest, że zakup bramy garażowej i jej montaż stanowią usługę. Zdaniem NSA, z montażem bramy garażowej mielibyśmy do czynienia wtedy, gdy wszystko byłoby przygotowane do montażu, łącznie z elektryką, prowadnicami itd., a spółka dokonałaby tylko montażu. W przypadku nowych budynków co prawda zakres prac był mniejszy niż przy wymianie starych bram garażowych, ale niewątpliwie tutaj też nie mamy do czynienia tylko z montażem.

Wybór przepisów

Ustawa o VAT

Art. 41 ust. 2.  Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% 2 , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

12.  Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »