| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Od 1 sierpnia 2016 r. uległy zmianie przepisy w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące tych zmian.

Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) i są ukierunkowane na uszczelnienie poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami z zagranicą.

Na mocy wprowadzanych regulacji, od 1 sierpnia 2016 r. podatnik podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (dalej jako „WNT”) paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm., dalej jako „ustawa o podatku akcyzowym”) jest obowiązany do obliczenia i wpłacenia kwot podatku VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego, co do zasady, w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do Polski. 

W przypadku WNT paliw realizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy z wykorzystaniem instytucji zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego, podatek VAT z tytułu dokonania przedmiotowego nabycia będzie obliczany i wpłacany przez płatników, którymi na podstawie zmienianych przepisów staną się zarejestrowani odbiorcy bądź składy podatkowe, które dokonują WNT paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym na rzecz swoich klientów. 

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Podatnicy oraz płatnicy podatku VAT

Obowiązek obliczenia i wpłaty podatku VAT należnego z tytułu WNT paliw silnikowych ciąży na podatniku podatku od towarów i usług, który dokonuje takich nabyć. W dwóch przypadkach do pobrania podatku i wpłacenia go zobligowani są płatnicy tego podatku, tj. podmioty dokonujące na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, WNT paliw silnikowych, gdy nabycie to realizowane jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.  

Płatnikami tymi są:

- zarejestrowany odbiorca1,

- podmiot prowadzący skład podatkowy2.

Obowiązek podatkowy w przypadku zaliczki z tytułu WNT

Uwaga

Nowelą ustawy wprowadzone zostały w podatku VAT definicje „podmiotu prowadzącego skład podatkowy” oraz „zarejestrowanego odbiorcy”, zawierające odpowiednie odesłanie do regulacji ustawy o podatku akcyzowym, tak aby zachować spójną interpretację tych pojęć (zob. art. 2 pkt 35 i pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r. Nr 710, z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm., dalej jako „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Polecamy: Praktyczny leksykon VAT 2016

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej płatnikowi przysługuje z tego tytułu zryczałtowane wynagrodzenie.

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności podatkowej, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

 Podstawa prawna: art. 17a w zw. z art. 2 pkt 35 i 36, art. 103 ust. 5a-5c ustawy o VAT oraz art. 8, art. 28 i art. 30 Ordynacji podatkowej

________________

1 W rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2 W rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »