| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > VAT w imporcie usług 2017- odliczanie podatku naliczonego według nowych zasad

VAT w imporcie usług 2017- odliczanie podatku naliczonego według nowych zasad

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT) powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe i terminowe rozliczenie importu usług. Opóźnione wykazywanie tych czynności może spowodować powstanie zaległości podatkowej.

Zobacz: Podatki 2019

Import usług i podatek naliczony

Importem usług jest, w uproszczeniu, nabycie usług od zagranicznych podatników, kiedy to VAT należny w Polce rozlicza usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Podatek należny powinien być wykazywany, prawie w każdym przypadku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, a więc w momencie wykonania usługi. Wykazany podatek należny będzie dla usługobiorcy stanowił jednocześnie podatek naliczony (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit a ustawy o VAT), który możliwy jest do odliczenia pod warunkiem istnienia związku nabywanej usługi z wykonywaniem czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Termin odliczenia podatku naliczonego

Podstawowym przepisem regulującym prawo do odliczenia podatku naliczonego jest art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Stanowi on, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Polecamy: Komplet podatki 2019

W wypadku importu usług trzeba pamiętać o warunku wyrażonym w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku min. importu usług - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Przytoczone wyżej regulacje pozwalają na sformułowanie podstawowej zasady, zgodnie z którą podatek naliczony jest wykazywany w tej samej deklaracji podatkowej co podatek należny. Reguła ta, nie zawsze znajdzie jednak zastosowanie.

Wątpliwości nie budzi sytuacja, w której rozliczenie podatku należnego następuje w deklaracji złożonej w terminie.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik może wykazać w deklaracji styczniowej zarówno podatek należny, jak i naliczony naliczony.

Komplikacje mogą wystąpić wtedy, gdy podatek należny nie został rozliczony w terminie. W takiej sytuacji podatek należny będzie wykazywany poprzez korektę deklaracji za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy. Czas złożenia tej korekty ma wpływ na odliczenie naliczonego. Przepis art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT powstanie prawa do odliczenia w chwili obowiązku podatkowy (czyli łączne rozliczenie należnego i naliczonego) uzależnia bowiem od dodatkowego warunku. Warunkiem tym jest uwzględnienie podatku należnego w odpowiednim czasie, wynoszącym 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytej usługi powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem autora, tę przesłankę należy rozumieć w ten sposób, że ewentualna korekta polegająca na wykazaniu należnego musi złożona we wskazanym terminie. Inaczej podatek należny i naliczony nie będą wykazane razem.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik nie wykazał podatku należnego w deklaracji za styczeń. W związku z tym, podatnik był zobowiązany do złożenia korekty deklaracji za styczeń, w której to korekcie wykaże podatek należny. Jeżeli ta korekta zostanie złożona do 30.4.2017 r., to może obejmować także podatek naliczony.

Terminowe wykazanie podatku należnego bez wykazania naliczonego

W sytuacji, gdy podatek należny jest rozliczany zgodnie z powyższymi warunkami, to podatek naliczony może być wykazany niekiedy wykazany później niż w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tak więc podatek naliczony będzie mógł być wykazany także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po okresie w którym powstał obowiązek podatkowy.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji za styczeń, nie wykazał jednocześnie podatku naliczonego. Podatnik może wykazać podatek naliczony w deklaracji za luty (termin złożenia- do 25 marca) lub za marzec (termin złożenia- do 25 kwietnia) 2017 r.

Polecamy: Biuletyn VAT

Jeżeli podatnik nie rozliczył podatku naliczonego we właściwej deklaracji podatkowej, choć miał do tego prawo zgodnie z przedstawionymi wcześniej zasadami, stosuje się art. 86 ust. 13a ustawy o VAT. W świetle tej regulacji, jeżeli podatnik w odniesieniu min. do importu usług nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podatek naliczony nierozliczony wcześniej będzie mógł być wykazany poprzez korektę deklaracji w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytej usługi (podatnik nie może wybrać żadnego z dwóch kolejnych okresów).

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji za styczeń. Podatnik nie wykazał podatku naliczonego w deklaracji za styczeń, luty lub marzec. Podatnik może wykazać podatek naliczony poprzez korektę deklaracji za styczeń 2017 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze założenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »