| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > VAT w imporcie usług 2017- odliczanie podatku naliczonego według nowych zasad

VAT w imporcie usług 2017- odliczanie podatku naliczonego według nowych zasad

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT) powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe i terminowe rozliczenie importu usług. Opóźnione wykazywanie tych czynności może spowodować powstanie zaległości podatkowej.

Zobacz: Podatki 2019

Import usług i podatek naliczony

Importem usług jest, w uproszczeniu, nabycie usług od zagranicznych podatników, kiedy to VAT należny w Polce rozlicza usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Podatek należny powinien być wykazywany, prawie w każdym przypadku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, a więc w momencie wykonania usługi. Wykazany podatek należny będzie dla usługobiorcy stanowił jednocześnie podatek naliczony (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit a ustawy o VAT), który możliwy jest do odliczenia pod warunkiem istnienia związku nabywanej usługi z wykonywaniem czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Termin odliczenia podatku naliczonego

Podstawowym przepisem regulującym prawo do odliczenia podatku naliczonego jest art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Stanowi on, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Polecamy: Komplet podatki 2019

W wypadku importu usług trzeba pamiętać o warunku wyrażonym w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku min. importu usług - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

Przytoczone wyżej regulacje pozwalają na sformułowanie podstawowej zasady, zgodnie z którą podatek naliczony jest wykazywany w tej samej deklaracji podatkowej co podatek należny. Reguła ta, nie zawsze znajdzie jednak zastosowanie.

Wątpliwości nie budzi sytuacja, w której rozliczenie podatku należnego następuje w deklaracji złożonej w terminie.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik może wykazać w deklaracji styczniowej zarówno podatek należny, jak i naliczony naliczony.

Komplikacje mogą wystąpić wtedy, gdy podatek należny nie został rozliczony w terminie. W takiej sytuacji podatek należny będzie wykazywany poprzez korektę deklaracji za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy. Czas złożenia tej korekty ma wpływ na odliczenie naliczonego. Przepis art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT powstanie prawa do odliczenia w chwili obowiązku podatkowy (czyli łączne rozliczenie należnego i naliczonego) uzależnia bowiem od dodatkowego warunku. Warunkiem tym jest uwzględnienie podatku należnego w odpowiednim czasie, wynoszącym 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytej usługi powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem autora, tę przesłankę należy rozumieć w ten sposób, że ewentualna korekta polegająca na wykazaniu należnego musi złożona we wskazanym terminie. Inaczej podatek należny i naliczony nie będą wykazane razem.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik nie wykazał podatku należnego w deklaracji za styczeń. W związku z tym, podatnik był zobowiązany do złożenia korekty deklaracji za styczeń, w której to korekcie wykaże podatek należny. Jeżeli ta korekta zostanie złożona do 30.4.2017 r., to może obejmować także podatek naliczony.

Terminowe wykazanie podatku należnego bez wykazania naliczonego

W sytuacji, gdy podatek należny jest rozliczany zgodnie z powyższymi warunkami, to podatek naliczony może być wykazany niekiedy wykazany później niż w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tak więc podatek naliczony będzie mógł być wykazany także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych po okresie w którym powstał obowiązek podatkowy.

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji za styczeń, nie wykazał jednocześnie podatku naliczonego. Podatnik może wykazać podatek naliczony w deklaracji za luty (termin złożenia- do 25 marca) lub za marzec (termin złożenia- do 25 kwietnia) 2017 r.

Polecamy: Biuletyn VAT

Jeżeli podatnik nie rozliczył podatku naliczonego we właściwej deklaracji podatkowej, choć miał do tego prawo zgodnie z przedstawionymi wcześniej zasadami, stosuje się art. 86 ust. 13a ustawy o VAT. W świetle tej regulacji, jeżeli podatnik w odniesieniu min. do importu usług nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podatek naliczony nierozliczony wcześniej będzie mógł być wykazany poprzez korektę deklaracji w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytej usługi (podatnik nie może wybrać żadnego z dwóch kolejnych okresów).

Usługa objęta importem usług została wykonana w styczniu 2017 r. Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji za styczeń. Podatnik nie wykazał podatku naliczonego w deklaracji za styczeń, luty lub marzec. Podatnik może wykazać podatek naliczony poprzez korektę deklaracji za styczeń 2017 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »