REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT
Wywóz towarów w celu wykonania na nich usług w innym kraju UE – rozliczenie VAT

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce podatnicy współpracują z kontrahentami, którzy na ich zlecenie wykonują usługi na powierzonym im towarze. Niejednokrotnie warunki współpracy zakładają, że takie czynności będą fizycznie wykonane przez kontrahenta w jego zakładzie położonym w innym kraju. Jak takie zdarzenia należy klasyfikować na potrzeby VAT?

Wskazane na wstępie warunki świadczenia usług, mogą skutkować koniecznością przetransportowania towarów z jednego kraju do innego, a po zakończeniu wykonywania usługi kolejną wysyłką (na potrzeby artykułu przyjęto upraszczające założenie, że do transportu dochodzi pomiędzy dwoma krajami UE).

REKLAMA

Autopromocja

Otóż, co do zasady, „nietransakcyjne” (czyli bez zmiany właściciela) przemieszczenie towarów miedzy krajami UE stanowi transakcję zrównaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT). Od tej reguły ustawa o VAT przewiduje wyjątki, które – po spełnieniu określonych warunków – wykluczają traktowanie wywozu towarów z Polski, jako WDT. Nie oznacza to jednak, że takie czynności nie kreują żadnych obowiązków po stronie podatników VAT.

WDT oraz czynności zrównane z WDT

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT (tj. odpłatnej dostawy towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy o VAT, powyższy przepis stosuje się, o ile spełniony jest warunek podmiotowy po stronie nabywcy towarów. Ustawa wskazuje bowiem, że taki podmiot musi m.in. być podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż Polska państwie członkowskim.

Zatem, dla wystąpienia WDT konieczne jest spełnienie trzech zasadniczych przesłanek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) następuje wywóz towarów z Polski do innego kraju UE,

2) wywóz dokonywany jest w ramach odpłatnej dostawy towarów oraz

3) nabywca towarów jest podmiotem spełniającym określone przesłanki, przede wszystkim, jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju UE.

Polecamy: Biuletyn VAT

REKLAMA

W szczególnych przypadkach za WDT mogą zostać uznane także przemieszczenia towarów, które nie spełniają dwóch z ostatnich przesłanek, tzn. które nie są dokonywane w ramach czynności stanowiącej odpłatną dostawę towarów oraz w przypadkach których brak jest drugiej strony transakcji zarejestrowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które zostały przez tego podatnika nabyte / wytworzone na terytorium Polski, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zatem, generalnie każdy wywóz towarów należących do podatnika, który jest dokonywany z Polski do innego kraju UE stanowi tzw. przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa („nietransakcyjne przemieszczenie towarów”). Taka czynność podlega opodatkowaniu na podobnych zasadach jak „zwykłe” WDT realizowane w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT.

Takie zrównanie „nietransakcyjnego” przemieszczenia towarów z WDT ma na celu efektywne opodatkowanie VAT w państwie, w którym następuje „konsumpcja” towarów (czyli w państwie, do jakiego towary zostały przemieszczone). Dokonanie takiej transakcji wiąże się bowiem z koniecznością wykazania symetrycznej transakcji w państwie przeznaczenia towarów – tj. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Przemieszczenie towarów nieuznawane za czynność zrównaną z WDT

Ustawa o VAT przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji, w których wywóz towarów przez podatnika do innego kraju UE nie stanowi WDT w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Okoliczności takie zostały wskazane w art. 13 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa nie uznaje się za transakcję zrównaną z WDT, w przypadku, gdy m.in. towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju.

Wskazany powyżej art. 13 ust. 4 pkt 6) ustawy o VAT odnosi się do zagadnienia poruszonego na początku artykułu. Dotyczy bowiem sytuacji, w której podatnicy współpracują z kontrahentami, którzy na ich zlecenie świadczą usługi na powierzonym towarze w zakładzie położonym w innym kraju UE. Jednocześnie, z przywołanego przepisu wynika, że dla uznania, iż takie przemieszczenie nie stanowi WDT konieczne jest, aby: (i) towary były przedmiotem usług wykonanych w innym kraju UE, (ii) usługi te były wykonane na rzecz podatnika dokonującego ich wywozu oraz (iii) po wykonaniu usług towary zostały przewiezione do Polski.

Pierwszy wymóg należy interpretować szeroko, jako obejmujący, co do zasady, wszystkie rodzaje usług, jakie mogą zostać wykonane na towarach podatnika. W szczególności, analizowany przepis nie został zawężony do określonego rodzaju usług, zaś wskazane w jego treści usługi polegające na wycenie (towarów) mają jedynie przykładowy charakter. Tym samym takimi pracami mogą być np. czynności skutkujące przetworzeniem towaru, polegające na jego przepakowaniu oraz wszystkie inne czynności, o ile będą pracami wykonanymi „na tych towarach". Ponadto, wskazane usługi muszą zostać wykonane na rzecz konkretnego podmiotu – tj. podatnika dokonującego ich wywozu z Polski / przywozu do innego kraju UE.

Warunkiem nierozpoznania przemieszczenia towarów jako WDT jest także dokonanie powrotnego przemieszczenia wywiezionych towarów na terytorium Polski. Niemniej, regulacje ustawy o VAT nie określają czasu po upływie, którego po zakończeniu usługi powinien nastąpić powrót towarów do kraju.

Ponadto, w art. 13 ust. 5 ustawy o VAT wskazano, iż w przypadku, gdy ustaną okoliczności, o których mowa m.in. w art. 13 ust. 4 pkt 6) ustawy o VAT, przemieszczenie towarów uznaje się za WDT. Wskazane „ustanie okoliczności” może być związane np. z sprzedażą towarów w kraju, w którym była wykonywana na nich usługa. Zdaniem autora, przepis art. 13 ust 5. ustawy o VAT znajdzie zastosowanie również w większości przypadków, gdy w wyniku decyzji podatnika lub okoliczności faktycznych wiadomym jest, że towary – wbrew wcześniejszym zamiarom podatnika – nie zostaną powrotnie przemieszone do kraju.

W sytuacji wskazanej w art. 13 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstanie z chwilą ustania tych okoliczności. Tym samym, reklasyfikacja transakcji na WDT nie wiąże się z koniecznością skorygowania przez podatnika rozliczeń za minione okresy.


Obowiązki dokumentacyjne

Obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników obowiązku wystawiania faktury VAT w przypadku dokonywania „nietransakcyjnych” przemieszczeń towarów do innego kraju UE, zarówno, gdy taka czynność jest zrównana z WDT stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, jak i w sytuacji, w której zastosowanie znajdzie jedno z włączeń określonych w art. 13 ust. 4 ustawy o VAT.

W szczególności, takie przemieszczenie nie musi być dokumentowane fakturą wewnętrzną. Oczywiście, podatnicy dla celów wewnętrznych mogą sporządzić inny dokument potrzebny do prawidłowego zewidencjonowania przemieszczenia towarów do innego kraju (w tym dokument mający cechy faktury wewnętrznej).

Dodatkowo, nie można zapominać, że stosownie do art. 109 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący omawianych transakcji powinni prowadzić ewidencję przemieszczeń towarów. Przepisy nie określają jej formy, pozostawiając w tym zakresie swobodę podatnikom – do dnia dzisiejszego Minister Finansów nie skorzystał bowiem z ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór ewidencji. Wydaje się jednak, że w celu prawidłowej realizacji obowiązków nakładanych ustawą o VAT, taka ewidencja powinna zawierać, co najmniej: (i) daty przemieszczeń towarów, (ii) dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację przemieszczanych towarów (łącznie z określeniem wartości) oraz (iii) datę wydania towaru po wykonaniu na niej usługi.

Podsumowanie

Konkludując, podatnicy współpracujący z kontrahentami z innych krajów UE, którzy na ich zlecanie świadczą usługi na powierzonym towarze, nie będą w większości sytuacji zobowiązani do wykazywania transakcji opodatkowanej VAT w związku z samym przesunięciem towarów z Polski do innego państwa. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek obowiązków. Podatnicy muszą dysponować odpowiednią ewidencją oraz na bieżąco monitorować, czy nie „ustają okoliczności” uzasadniające wyłączenie klasyfikacji transakcji, jako nie stanowiącej WDT.

Piotr Wyrwa, Doradca podatkowy 12653, Tax Consultant, RSM Poland

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

REKLAMA

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia a świadczenie z ZFŚS

Zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest obejmowane zajęciem komorniczym. Co w sytuacji, gdy takiemu pracownikowi należy się świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. dofinansowanie urlopu. Czy ze świadczenia z zfśs pracodawca może dokonać potrącenia? Okazuje się, że to bardzo kontrowersyjny problem.

REKLAMA