| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Czy nieodpłatne przekazanie przez dewelopera drogi gminie podlega VAT?

Czy nieodpłatne przekazanie przez dewelopera drogi gminie podlega VAT?

Opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało odliczenie. Dotyczy to także dróg osiedlowych, czy dojazdowych wybudowanych przez deweloperów, które są następnie przekazywane gminom. Jest to czynność opodatkowana stawką podstawową (aktualnie 23%).

Jak wiadomo, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa  towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 2  ustawy o VAT (w brzmieniu ustalonym od 1 kwietnia 2011 r.) przez dostawę towarów, o której mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 1,  rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów  należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego  pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,  akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów  stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 

2) wszelkie inne darowizny 

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do  obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu  tych towarów. 

Ta treść przepisu odpowiada art. 16 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia  28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2 (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym  wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego  przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które  przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów  innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych  towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest  uznawane za odpłatną dostawę towarów. 

Dlatego opodatkowaniu VAT podlega każde  nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, przy nabyciu  których podatnikowi przysługiwało odliczenie. 

Taką interpretację potwierdza również orzecznictwo Trybunału  Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przykładowo w wyroku w sprawie C-48/97  Kuwait Petroleum Ltd. w pkt 22 Trybunał wskazał,  że „z samego literalnego  brzmienia art. 5 ust. 6 zdanie pierwsze szóstej dyrektywy (obecnie art. 16 zdanie  pierwsze dyrektywy 2006/112/WE) jasno wynika,  że przepis ten traktuje jako  dostawę dokonaną za wynagrodzeniem, a zatem podlegającą opodatkowaniu  podatkiem VAT, nieodpłatne wydanie przez podatnika towarów należących do  aktywów jego przedsiębiorstwa, w przypadku  gdy podatek VAT z tytułu  nabycia tych towarów podlegał odliczeniu, przy czym  nie ma znaczenia, czy  wydanie to zostało dokonane w celach związanych z prowadzonym  przedsiębiorstwem”. 

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Kalkulator odsetek podatkowych

Zdaniem Ministra Finansów w świetle tych przepisów nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy musi być traktowane  jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, w  sytuacji gdy przy nabyciu towarów użytych do jej budowy VAT podlegał odliczeniu.

Wyjątki od zasady powszechności opodatkowania VAT są zawarte w przepisach tytułu IX ww. dyrektywy Rady 2006/112/WE, który  wskazuje, jakie czynności mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania  VAT.

W katalogu tym czynność przekazania dróg dojazdowych  przez deweloperów na rzecz gminy nie została wymieniona. W konsekwencji  objęcie tych czynności zwolnieniem od opodatkowania, wbrew przepisom  dyrektywy, stanowiłoby naruszenie zasady powszechności opodatkowania, a  tym samym art. 1 ww. dyrektywy. 

Źródło: Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 21796/2011

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »