reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Które usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT?

Które usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT?

Zdaniem Ministra Finansów okoliczność, iż przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia z VAT. Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT konieczne jest, by przepisy te regulowały formy i zasady tego kształcenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29) ustawy o VAT zwolnione z tego podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 (czyli inne niż świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, uczelnie, czy jednostki naukowe PAN):
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Polecamy:Urząd skarbowy

Wątpliwości wiązały się z braku wskazania na jakich to „odrębnych przepisach” mają być prowadzone owe usługi by mogły być zwolnione z VAT. Minister Finansów udzielił wyjaśnień w tym zakresie.

Trzeba wiedzieć, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29) został wprowadzony do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nowelizacją z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., uchyliła dotychczasowy załącznik nr 4, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy.

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zdaniem Ministra Finansów zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przy określaniu zakresu zwolnień od podatku od usług kształcenia uwzględnione zostały przepisy art. 132 ust. 1 lit. i i j dyrektywy, zgodnie z którymi państwa członkowskie zwalniają:

- kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie;

- nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Stąd od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem w przepisach o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), objęto:

1) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ust. 1 art. 43 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług;

4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 ust. 1 art. 43 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Polecamy:Czy usługi szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione z VAT?

Ponadto, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) – aktualnie jest to rozporządzenie MF z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) - zwolnione od podatku zostały m.in.:

- usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia);

- usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia).

Czy szkolenia dla dorosłych są zwolnione z VAT w 2011 roku?

Jak więc widać usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego mogą być zwolnione od podatku nie tylko na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, ale również na podstawie lit. b i c tego przepisu, a także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Zdaniem Ministra Finansów okoliczność, iż przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia od podatku od towarów i usług. Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest, by przepisy regulowały formy i zasady tego kształcenia.

Przykładowo przepisy dotyczące szkoleń zawodowych lekarzy przewidują różne formy tego kształcenia. Dla oceny, czy spełnione są określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług przesłanki do zwolnienia od podatku usług kształcenia, konieczna jest zatem ocena konkretnych sytuacji.

Minister Finansów podkreśla, że przepis 43 ust. 1 pkt 29 lit. a nie jest jedynym przepisem, który odnosi się do zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego. Dla przykładu wskazać można, że świadczone przez uczelnie oraz instytuty badawcze (które zastąpiły jednostki badawczo-rozwojowe), a skierowane do lekarzy usługi kształcenia, których celem jest doskonalenie zawodowe tych osób, są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia na poziomie wyższym.

Czy szkolenia BHP są opodatkowane VAT?

Źródło: Odpowiedź z 4 marca 2011 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poselską nr 20494.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Które usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT?
Które usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT?

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama