Kategorie

Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK zwolnione z VAT

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK zwolnione z VAT
Usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK korzystają ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 czerwca 2020 r.

Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK a VAT

Reklama

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Spółka postanowiła nawiązać współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w zakresie pośrednictwa w sprzedaży PPK oferowanego przez fundusz inwestycyjny. Usługi świadczone przez spółkę miały na celu doprowadzenie do sytuacji, w której fundusz inwestycyjny będzie świadczył usługi polegające na gromadzeniu środków PPK na rzecz osób zatrudnionych i podmiotu zatrudniającego pracowników. TFI zobowiązało się wypłacić spółce wynagrodzenie pod warunkiem, że usługi pośrednictwa doprowadzą do skutecznego zawarcia umów o zarządzanie PPK oferowanych przez fundusz inwestycyjny, w następstwie czego dojdzie do zawarcia umów o prowadzenie PPK. Tym samym, warunkiem koniecznym dla dystrybucji PPK było zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

W celu świadczenia wskazanych wyżej usług, spółka zawarła umowę o pośredniczeniu przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK z funduszem zarządzającym i TFI. W ramach umowy spółka zobowiązała się do podejmowania czynności faktycznych mających na celu doprowadzenie do zawierania umów o zarządzanie PPK między funduszem inwestycyjnym i podmiotem zatrudniającym pracowników oraz do zawierania umów o zarządzanie PPK w imieniu funduszu inwestycyjnego i odbierania dla niego oświadczeń. Jednocześnie jednak spółka nie była upoważniona do przyjmowania jakichkolwiek wpłat lub dokonywania wypłat w imieniu funduszu inwestycyjnego lub TFI.

Na tym tle spółka zapytała
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży PPK, realizowane zgodnie z umową, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Zdaniem spółki, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży PPK podlegają zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Usługi takie, jak wskazuje ich nazwa, polegają bowiem na pośredniczeniu w sprzedaży PPK, a więc na działalności związanej z pośredniczeniem w dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu ustawy o instrumentach finansowych. Z tytułu wykonania usług pośrednictwa spółka otrzyma wynagrodzenie tylko i wyłącznie wówczas, gdy doprowadzi do skutecznego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, co z kolei doprowadzi do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a więc umowy o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych. Usługi takie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Tym samym, przepis ten powinien znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Nie ma zwolnienia z VAT zdaniem Dyrektora KIS

Reklama

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że funkcjonowanie PPK opiera się na dwuetapowym procesie.
W pierwszej kolejności zawierana jest umowa o zarządzanie PPK między podmiotem zatrudniającym pracowników a instytucją finansową. Następnie zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, której stronami są osoba zatrudniona oraz instytucja finansowa, natomiast podmiot zatrudniający pracowników działa w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Rola spółki w niniejszej sprawie sprowadza się do doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową.

Zdaniem organu, elementy przedmiotowej umowy nie wskazują na to, by jej przedmiotem były instrumenty finansowe. Umowa o zarządzanie PPK jest bowiem umową ramową, określającą pewne szczegóły współpracy między podmiotem zatrudniającym pracowników a instytucją finansową. A skoro tak, to nie można zgodzić się ze spółką, że - świadcząc usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży PPK - będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu, zwolnieniu z podatku podlegają wyłącznie usługi w zakresie zarządzania PPK w rozumieniu ustawy o PPK. Jednocześnie, ustawodawca nie przewidział w ustawie o VAT zwolnienia z podatku dla usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK. A skoro tak, to czynności podejmowane przez spółkę będą opodatkowane 23% VAT.

WSA w Warszawie po stronie podatnika i za zwolnieniem z VAT

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który przychylił się do stanowiska spółki i - w konsekwencji - uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że Dyrektor KIS, określając pojęcie instrumentów finansowych, niesłusznie odniósł się wyłącznie do literalnego brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT oraz art. 10 ustawy o PPK, pomijając stanowisko akcentowane przez stronę, z którego wynika, że doprowadzenie do zawarcia umowy o prowadzenie PPK poprzedza zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Jak wskazała spółka, samo funkcjonowanie PPK opiera się na procesie dystrybucji PPK. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK stanowi jedynie pierwszy etap tego procesu i jest konieczne do tego, żeby przejść do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Rozpoznając niniejszą sprawę, sąd podkreślił, że w rzeczywistości to pracodawca decyduje o wyborze instytucji, która będzie świadczyła usługi w zakresie PPK. A skoro tak, to tylko podmiot zatrudniający pracowników może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK na rzecz osoby zatrudnionej. Tym samym, aby doprowadzić do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, w pierwszej kolejności należy doprowadzić do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. W konsekwencji, spółka pełni rolę pośrednika nie tylko w zawieraniu umów o zarządzanie PPK, ale także w zawieraniu umów o prowadzenie PPK. A skoro tak, to należy uznać, że czynności pośrednictwa w zarządzaniu PPK również korzystają ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

 Wybór przepisów:

Art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT

„1. Zwalnia się od podatku:
41)
 usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.”

Katarzyna Narejko, Associate, PwC Polska

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2161/19.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.