| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Dość szeroka nowelizacja ustawy o PIT spowodowała, że niektóre zmiany będą korzystne dla podatników, inne zaś - nie. Zostały wykreślone niektóre ulgi, a w zamian wprowadzono nowe.

Skorzysta najbliższa rodzina
 
Najbardziej korzystną zmianą dla podatników w spadkach i darowiznach będzie zwolnienie podatkowe obowiązujące pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Każde zwolnienie od podatku wymaga jednak spełnienia określonych wymogów.
Zmianą, na którą najbardziej czekali podatnicy, dotyczy opodatkowania spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny. Nowe zwolnienie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Od tego roku kwoty przekazywane lub dziedziczone w ramach tej grupy najbliższych osób są zwolnione z podatku. Zwolnienie to przysługuje podatnikom, jednak pod warunkiem, że dopełnią oni określonych obowiązków względem organów podatkowych.
 
Termin zgłoszenia
 
Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie podlegało zwolnieniu, jeżeli podmioty te zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek ten musi być dopełniony w określonym terminie. W myśl obowiązujących od początku roku przepisów należy tego dokonać w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Podatnik powinien więc zgłosić otrzymane rzeczy i prawa majątkowe w ciągu miesiąca od:
- wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia - w razie nabycia w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego,
- zaspokojenia roszczenia lub jego części - w razie nabycia tytułem zachowku,
- śmierci wkładcy - w razie nabycia praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego - w razie nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego - przy nabyciu w drodze darowizny albo od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia - w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy. Jeśli jednak ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek ten będzie istniał od chwili złożenia takich oświadczeń,
- wykonania polecenia - przy nabyciu z polecenia darczyńcy,
- uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie - przy nabyciu w drodze zasiedzenia,
- zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności - przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- ustanowienia nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - przy nabyciu tych praw.
Jeśli nabycie nastąpiło pod warunkiem zawieszającym obowiązek zgłoszenia tego nabycia, trzeba je będzie wykonać w ciągu miesiąca od ziszczenia się warunku. Jeśli nabywca nie złoży stosownej deklaracji, to spadek lub darowizna będą opodatkowane na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej, czyli wg zasad obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. Może się jednak zdarzyć, że nabywca nie dotrzyma wskazanego miesięcznego terminu, ponieważ nie będzie wiedział o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. W takiej sytuacji przepisy przewidują, że jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie miesięcznego terminu do ich zgłoszenia, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. Samo późniejsze zgłoszenie nie będzie jednak wystarczające. Podatnik musi także równocześnie ze zgłoszeniem uprawdopodobnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
Obowiązek zgłoszenia nabycia został wyłączony tylko w dwóch przypadkach. Otóż nie trzeba będzie zawiadamiać urzędu, gdy:
- wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat - poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie - nie przekracza 9637 zł,
- nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego - w tym przypadku zawiadomienia takiego dokona notariusz jako płatnik podatku.
DANE W ZGŁOSZENIU
Jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny będą środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekroczy kwotę 9637 zł, w zgłoszeniu trzeba będzie podać również dane dotyczące sposobu przekazania środków pieniężnych.
UTRATA ZWOLNIENIA
Podatnik utraci prawo do całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nabycia własności lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy wtedy, gdy nie zgłosi zwolnionej z podatku darowizny w urzędzie skarbowym. 
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK