| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Dość szeroka nowelizacja ustawy o PIT spowodowała, że niektóre zmiany będą korzystne dla podatników, inne zaś - nie. Zostały wykreślone niektóre ulgi, a w zamian wprowadzono nowe.

Ograniczenie zwolnień
 
Zmiany w ustawie o CIT w dużej części pokrywają się z tymi, które zostały wprowadzone w ustawie o PIT. Ograniczono zwolnienie z podatku przy przekazaniu dochodów na cele statutowe dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.
Nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła niektóre analogiczne zmiany do tych, jakie obowiązują w ustawie o PIT. Dotyczy to nowej definicji działalności gospodarczej i samochodu osobowego, definicji małego podatnika, możliwości szybszej amortyzacji od środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Wprowadzono możliwość wyboru przy ustalaniu różnic kursowych. Podatnicy mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania. Podatnicy CIT będą mogli wpłacać zaliczki na podatek kwartalnie. Nie będzie też obowiązku składania deklaracji miesięcznych. Tak samo jak w ustawie o PIT wprowadzono możliwość odliczania od dochodu darowizn, przekazanych również organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Określenie przychodu
 
Wprowadzono modyfikację przy momencie uzyskania przychodu w sposób analogiczny jak w ustawie o PIT. Określono, że za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. W przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje się wcześniej wspomnianych zasad, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Wprowadzono też podział na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz ustalono moment zaliczania ich od kosztów uzyskania przychodów.
 
Zaliczanie w koszty
 
Tak jak w ustawie o PIT wprowadzono zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, ale w zamian można zaliczyć w pełnej wysokości reklamę. Zlikwidowano podział na reklamę publiczną i niepubliczną. Nie zalicza się do kosztów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku (np. dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządowych), lub ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych, zebranych w okresie posiadania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego (po wykreśleniu organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru Sądowego).
 
Zwolnienia z podatku
 
Nastąpiła likwidacja zwolnienia z podatku wszystkich dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego, gdy były przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W zamian tego całkowitego zwolnienia wprowadzono zwolnienie dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Obecnie więc dochody z działalności gospodarczej takich jednostek (np. wynajmu parkanu pod reklamę) nie będą już zwolnione.
Wprowadzono zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie określone przepisami warunki.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 127, poz. 1589).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK