| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych podatnik składa w sytuacji rozpoczynania działalności gospodarczej, a więc gdy po raz pierwszy określa formę opodatkowania. Druga możliwość istnieje wtedy, gdy podatnik chce skorzystać z innej formy opodatkowania niż dotychczas przez podatnika stosowana. Aby wybrać tę formę opodatkowania, podatnik musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli podatnik z kolei rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, oświadczenie składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Trzeba pamiętać, że podatnicy mają prawo opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W przedmiocie uznania za podatnika rozliczającego się ryczałtowo wypowiadały się także wielokrotnie sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku z 17 maja 2005 r. (sygn. akt FSK 1804/04) NSA stwierdził, iż „Wykładnia systemowa wewnętrzna ustawy prowadzi do wniosku, że za podatnika rozpoczynającego działalność należy uznać takiego, który w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał przychodów z działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozciąga się automatycznie na przyszłe lata. Aby zatem w kolejnym roku zrezygnować z tej metody, należy złożyć oświadczenie, w którym wyartykułowana będzie wprost wola rezygnacji z tej formy opodatkowania. W oświadczeniu należy podać nową, wybraną formę opodatkowania. Ważne jest to, że oświadczenie o rezygnacji należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oświadczenie nie musi być sporządzone w szczególnej formie, wystarczy zwykła forma pisemna. Jeśli podatnik zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to może być zobowiązany do rozpoczęcia prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Musi ją założyć i prowadzić od pierwszego stycznia tego roku, w którym nie korzysta z ryczałtu. W ciągu 20 dni od założenia księgi podatnik zawiadamia o tym urząd skarbowy. Ponadto podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Wyrok WSA w Białymstoku z 11 maja 2006 r. (sygn. akt I SA/Bk 278/05, LEX nr 194564)

Postanowienia art. 162 ustawy - Ordynacja podatkowa, regulujące tryb przywracania uchybionych terminów, w myśl § 4 tego artykułu, stosuje się jedynie do terminów procesowych. Termin, o którym mowa w art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przewidziany do złożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym jest terminem materialnym, a jego upływ powoduje wygaśnięcie praw i obowiązków materialnoprawnych (w omawianym przypadku praw do wyboru formy opodatkowania), co powoduje, że termin ten nie ma waloru przywracalności.

l Wyrok NSA z 24 listopada 2003 r. (sygn. akt SA/Bd 2107/03, LEX nr 138987)

Z regulacji dotyczącej prawa podatnika do zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika, że złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o tym zrzeczeniu właściwemu urzędowi skarbowemu i we wskazanym terminie jest warunkiem, od spełnienia którego zależy wyłączenie wobec podatnika w danym roku podatkowym tej formy opodatkowania i zastosowanie innej formy (karty podatkowej lub opodatkowania na zasadach ogólnych). Wymogu złożenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie spełnia sama czynność zawiadomienia urzędu skarbowego o założeniu właściwych ksiąg (rachunkowej lub podatkowej), chociażby zawiadomienie to złożone zostało w terminie przewidzianym do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się ryczałtu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK