| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

3.2. Numer NIP na fakturze

Faktury muszą zawierać m.in. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (zob. § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o fakturach). Nie jest to jednak wymóg bezwzględnie obowiązujący. Przede wszystkim, jak wynika z § 7 ust. 1 rozporządzenia o fakturach, nie jest konieczne podawanie numeru NIP nabywcy na fakturach wystawianych:

• osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz

• osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych (chodzi o rolników ryczałtowych).

Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia o fakturach, numeru NIP nabywcy – niezależnie od tego, kto jest nabywcą – nie muszą zawierać faktury wystawiane:

• nabywcom eksportowanych towarów,

• uprawnionym przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,

• nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (czyli usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usług związanych z odpadami, usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałych usług sanitarnych).

Dodać należy, że brak numeru NIP na fakturze jest zaliczany do tzw. błędów mniejszej wagi, a więc do błędów, które nie wywołują niekorzystnych dla podatników skutków. W tej kwestii w pełni aktualny pozostaje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 1452/97), decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2005 r. (sygn. PPB1-443/825/ 2005) czy pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku z 21 kwietnia 2005 r. (sygn. DP.III.443/32/05).

3.3. Data wystawienia faktury i data sprzedaży

Każda faktura powinna zawierać datę wystawienia. Przed 1 grudnia 2008 r. każda faktura musiała zawierać dwie daty: datę wystawienia i datę sprzedaży. Obecnie faktura zawsze powinna zawierać datę wystawienia. Data sprzedaży musi się znaleźć na fakturze, jeżeli:

• różni się od daty wystawienia oraz

• faktura dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłym (zob. § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o fakturach).

Dodajmy, że na fakturach zaliczkowych zamiast daty sprzedaży umieszcza się datę otrzymania należności (zob. punkt 9. Faktury zaliczkowe).

3.3.1. Data wystawienia

Datą wystawienia jest zawsze dzień, miesiąc i rok faktycznego wystawienia faktury. Jest to zasada bezwzględnie obowiązująca. W każdym przypadku, gdy jako data wystawienia faktury wskazana zostanie inna data niż data faktycznego wystawienia faktury, postępowanie takie stanowi naruszenie przepisów o wystawianiu faktur.

3.3.2. Data sprzedaży

Przez datę sprzedaży rozumie się dzień wydania towaru lub dzień wykonania usługi. W konsekwencji datą sprzedaży jest, co do zasady, dzień, miesiąc i rok wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyjątek od tej zasady dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłym. W takim przypadku data sprzedaży może być określana przez podanie miesiąca i roku. Odnośnie do pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym – zob. punkt 8.1. Faktury dokumentujące sprzedaż o charakterze ciągłym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »