| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

3.4. Nazwa (rodzaj) towaru i usługi

Faktury powinny zawierać m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (zob. § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o fakturach), które stanowią przedmiot czynności dokumentowanej fakturą (względnie nazwy towarów i usług stanowiących przedmiot tych czynności w przypadkach, gdy faktura dokumentuje więcej niż jedną czynność).

Przepisy nie określają, jak bardzo szczegółowo powinny być wskazywane nazwy (rodzaje) towarów i usług. Podobnie jak w przypadku treści paragonów należy uznać, że nazwy te powinny być na tyle szczegółowe, aby:

• z jednej strony – pozwalały one organom podatkowym na weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku,

• z drugiej strony – zapewniały nabywcom możliwość kontroli dokonywanych zakupów (zob. wyrok NSA z 9 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 63/09).

Stosowanie ogólnych nazw towarów czy usług jest błędem, lecz są to najczęściej tzw. błędy mniejszej wagi, a więc błędy, które nie wywołują niekorzystnych dla podatników skutków.

3.5. Cena jednostkowa netto

Faktury powinny zawierać m.in. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku, tj. cenę jednostkową netto (zob. § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia o fakturach). Wymóg ten nie jest spełniony, jeśli cena jednostkowa netto wynika z załączonej do faktury specyfikacji.

Załączona do faktury specyfikacja towarów uzupełniająca brak ceny jednostkowej towarów bez podatku w samej fakturze stanowi odrębny dokument. Jego wystawienie nie zmienia w niczym faktu, iż faktura nie spełnia wszystkich określonych przez prawo wymagań (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 1997 r., sygn. akt III SA 242/96, niepubl.).

3.6. Kwota podatku na fakturze

Faktury powinny zawierać, co do zasady, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (zob. § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia o fakturach). Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej dla danej stawki podatku wraz z podatkiem jest niższa od 7,38 zł. Wówczas wyszczególnianie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane (§ 5 ust. 4 rozporządzenia o fakturach w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.).

Kwota podatku na fakturze musi być wyrażona w złotych (zob. § 5 ust. 6 rozporządzenia o fakturach). Dotyczy to również sytuacji, gdy faktury są wystawiane w walutach obcych (zob. punkt 6. Wystawianie faktur w walutach obcych).

Kwoty wykazywane na fakturach (w tym kwoty podatku) są zaokrąglane. Zasady dokonywania zaokrągleń określa § 5 ust. 6 rozporządzenia o fakturach. Z przepisu tego wynika, że kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym:

• końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a

• końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Jednocześnie, w myśl § 5 ust. 3 rozporządzenia o fakturach, sprzedawca może określić w fakturze kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. Z przepisu tego wynika, że podatnicy mają do wyboru dwa sposoby obliczania łącznej kwoty podatku – od wartości netto wszystkich towarów i usług z danej faktury oraz od wartości netto poszczególnych towarów i usług wykazywanych na fakturze.

Zauważyć należy, że wybór drugiej ze wskazanych metod (tj. obliczania łącznej kwoty podatku od wartości netto wszystkich towarów i usług) powoduje, że łączna kwota podatku na fakturze jest przeważnie inna niż suma kwot podatku od poszczególnych towarów i usług (różnica nie przekracza najczęściej kilku groszy). Istnienie takiej różnicy nie stanowi błędu w treści faktury.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »