| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.zm.) – niezależnie od odprawy pośmiertnej. Przysługuje on osobie lub osobom, które pokryły koszty pogrzebu. Wypłacony zasiłek pogrzebowy jest wolny od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.f.).
Od podatku zwolnione zostały także świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o p.d.o.f.).
2.5. Pomoc w chorobie i nieszczęściu
2.5.1. Zapomogi
Wolne od podatku są otrzymane zapomogi, jeżeli mają one na celu udzielenie pomocy w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wysokość tego zwolnienia jest uzależniona od źródła wypłaty zapomogi. Jeżeli są to świadczenia z pomocy społecznej (art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o p.d.o.f.) – zwolnienie nie jest limitowane i obejmuje każdą kwotę, jaką podatnik otrzyma w ciągu roku podatkowego.
Jeżeli natomiast wypłata następuje z innych źródeł (np. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) – zwolnienie nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o p.d.o.f.). Przepis art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o p.d.o.f. nie określa ani źródła wypłaty, ani jej rodzaju. Ważny jest tylko cel. Musi on być uzasadniony określonym zdarzeniem losowym, chorobą lub śmiercią. Oznacza to, że pomoc może być udzielona także w formie rzeczowej.
Przykład
Byłemu pracownikowi, przebywającemu na emeryturze, zakład pracy zamierza wypłacić zapomogę z ZFŚS – w wysokości ok. 380 zł. Pracownik zwrócił się o pomoc, uzasadniając wniosek w ten sposób, iż znalazł się w trudnej sytuacji życiowej (spowodowanej niską emeryturą, chorobą oraz brakiem środków na zakup leków i uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem mieszkania).
Zasadniczo wypłata ta powinna zostać zakwalifikowana jako przychód ze stosunku pracy. NSA wskazywał zawsze, że wypłaty dokonywane przez zakłady pracy byłym pracownikom należą do tego źródła przychodów. W wyrokach tych stwierdza się, że jeżeli o wypłacie świadczenia na rzecz takiej osoby decyduje okoliczność, iż jest to były pracownik, i analogiczne świadczenia nie przysługiwałyby innym osobom, oznacza to powstanie przychodu ze stosunku pracy. W przypadku wypłaty świadczenia z powodu choroby emerytowanego pracownika można zastosować zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o p.d.o.f. Ponieważ kwota zapomogi wynosi 380 zł – jest ona objęta całkowitym zwolnieniem od podatku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »