| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Porady prawne

Odliczenie VAT od samochodów bez świadectwa homologacji

Aktualizacja: 25.01.2005

Czy w przypadku nieprzekazania przez właściciela sprzedawanego pojazdu samochodowego odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nabywca ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego, jeżeli wie, że ładowność jest większa niż określona formułą zawartą w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (czyli tzw. wzorem Lisaka)? »

Przychód z tytułu uzyskanego upustu

Aktualizacja: 25.01.2005

Spółka na początku roku kupiła kilka samochodów w ramach promocji, jaką dealer zorganizował na samochody wyprodukowane w 2004 r. Oprócz upustu związanego z tą akcją, wynegocjowaliśmy również dodatkowy upust z uwagi na liczbę zakupionych samochodów. Czy w takim przypadku należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnego nabycia rzeczy? »

Szacowanie podstawy opodatkowania

Aktualizacja: 25.01.2005

Proszę o wskazanie, w jakich sytuacjach organy podatkowe mogą określać podstawę opodatkowania w drodze oszacowania? »

Zasady rozliczania niedoborów towarów

Aktualizacja: 25.01.2005

Podczas inwentaryzacji w naszej spółce z o.o. ujawnione zostały znaczne niedobory towarów. W jaki sposób należy rozliczyć w księgach rachunkowych ujawnione niedobory towarów? »

Cesja i kompensata wierzytelności a VAT

Aktualizacja: 18.01.2005

Zakład Energetyki Cieplnej w P. dokonał cesji wierzytelności z tytułu dostaw ciepła dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na rzecz spółki z o.o. - dostawcy opału dla ZEC P., wobec którego miał dług. Dokonano kompensaty obu wierzytelności. Obie strony transakcji są podatnikami VAT. Czy te czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? »

Dokumenty potwierdzające WDT

Aktualizacja: 18.01.2005

Jaki dokument może spełnić warunki do zastosowania stawki 0 proc. VAT w dostawie wewnątrz-wspólnotowej? Chodzi o dokumenty, które wskazują na to, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone na terytorium innego państwa UE. »

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcą

Aktualizacja: 18.01.2005

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy z pracodawcąCzy w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą cywilnoprawnej umowy w sprawie używania prywatnego samochodu osobowego przez pracownika do celów służbowych, dokonany z tego tytułu zwrot kosztów może zostać zwolniony od podatku? O ile wiem, istnieją rozmaite interpretacje tej kwestii. »

Czy potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem daje prawo do stawki 0%

Aktualizacja: 18.01.2005

Dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę: Potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o VAT, daje podstawę do stosowania stawki 0% przez sprzedawcę. »

Czy umowa użyczenia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi remontowej

Aktualizacja: 18.01.2005

Ulgi w podatku dochodowym: Podatnik, który korzysta z mieszkania na podstawie umowy użyczenia i posiada wystawione na swoje nazwisko faktury VAT związane z wydatkami, jakie poniósł na remont tego mieszkania - ma prawo do ulgi remontowej. »

Czy wznowienie działalności po jej zawieszeniu wymaga aktualizacji NIP-1

Aktualizacja: 18.01.2005

Aktualizacja danych: Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, wznawiający działalność gospodarczą po jej zawieszeniu, nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego aktualizacji na druku NIP-1. »

Opodatkowanie należności przekazywanych za granicę z tytułu transakcji zabezpieczających

Aktualizacja: 18.01.2005

Transakcje swapowe: Należności wypłacane między kontrahentami z różnych krajów z tytułu zawartej przez nich transakcji swap nie są odsetkami w rozumieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie są też odsetkami, od których płatnik byłby obowiązany potrącać podatek dochodowy w wysokości 20%. »

Kiedy wydatki na szkolenie wspólnika są kosztem uzyskania przychodu

Aktualizacja: 18.01.2005

Wydatki na udziałowców: Do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na szkolenie udziałowców, jeśli pełnią oni również funkcje członków zarządu, np. na podstawie powołania. »

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy usługach pośrednictwa

Aktualizacja: 18.01.2005

Prowizja: Podstawą opodatkowania w przypadku usług pośrednictwa jest kwota prowizji pomniejszona o należny podatek. W przypadku gdy pośrednik świadczy swoje usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów, a tym samym kwoty wykazane na fakturach są w walucie obcej, musi dokonać ich przeliczenia na złote i dopiero wówczas określić podstawę opodatkowania. »

Jaki kurs przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych na fakturze korygującej

Aktualizacja: 18.01.2005

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów: Jeśli podatnik otrzyma fakturę korygującą od zagranicznego kontrahenta, przy dokonywaniu przeliczeń z waluty obcej na złote powinien przyjąć kurs NBP z daty wystawienia faktury korygującej przez zagranicznego sprzedawcę. »

Czy należy opodatkować opłatę patentową oraz za korzystanie z praw do technologii

Aktualizacja: 18.01.2005

Opodatkowanie podatkiem VAT licencji i sublicencji: Udzielanie licencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej traktowane jest jako odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a co za tym idzie - opodatkowana jest również opłata licencyjna wynikająca z zawartej umowy. Natomiast opłata patentowa, która jest opłatą urzędową, w ogóle nie podlega ustawie o VAT. »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK