REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaki termin obowiązuje dla wystawiania noty odsetkowej

REKLAMA

Czy noty odsetkowe powinny być wystawiane sukcesywnie po otrzymaniu zapłaty, czy mogą być wystawione np. na koniec roku? Czy odsetki za 2004 r. mogą być naliczone w 2005 r.?
RADA
Noty odsetkowe mogą być wystawiane w każdym czasie, jeśli istnieje podstawa prawna do ich naliczania, choć w przypadku przedawnienia roszczenia zapłaty odsetek dłużnik może uwolnić się od zobowiązania.
UZASADNIENIE
Ustawa o rachunkowości nakazuje wycenę należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28). Wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu należności. Kwota należności według wartości nominalnej z dnia powstania należności może zostać, na podstawie noty odsetkowej, powiększona o należne odsetki za opóźnienie płatności i tak wykazana w księgach. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, na przykład w umowie, należą się odsetki ustawowe.
Jeśli kierownik jednostki uzna i zamieści postanowienie w wewnętrznych przepisach dotyczących polityki rachunkowości, że jednostka będzie dochodzić odsetek za zwłokę w każdym możliwym przypadku, to należy wystawiać noty odsetkowe nierzetelnym kontrahentom na bieżąco i wzywać do zapłaty odsetek. W takim przypadku również na dzień bilansowy należności powinny zostać wykazane w kwocie zawierającej odsetki za zwłokę wyliczone na dzień bilansowy, zaksięgowane na podstawie polecenia księgowania.
Praktyka w wielu branżach gospodarki wskazuje jednak, że przedsiębiorstwa znacznie rzadziej korzystają z prawa egzekwowania odsetek za zwłokę, nierzadko w imię tak zwanej dobrej współpracy z kontrahentami. Kontrahenci z kolei nagminnie wymuszają dłuższe terminy płatności, przesuwając dzień zapłaty w stosunku do terminu z faktury o kilka czy kilkanaście dni. Jeśli w dodatku tak naliczone odsetki za zwłokę będą wielkości zbliżonej do kosztów przygotowania i wysłania wezwań do ich zapłaty, zwykle odstępuje się od ich egzekwowania.
WAŻNE!
Nota odsetkowa jest dokumentem kierowanym na zewnątrz jednostki, na podstawie którego dłużnik dokonuje zapłaty i zarachowania odsetek w określonej tam wysokości. Nie oznacza to jednak, że po wystawieniu zawsze powinna zostać zaksięgowana przez wierzyciela. Zgodnie z zasadą ostrożności, jeśli ogólna polityka handlowa przedsiębiorstwa wskazuje na stosowanie praktyki odstępstw od konsekwentnego egzekwowania odsetek za zwłokę i prawdopodobieństwo zapłaty odsetek w związku z tym jest małe, bardziej celowe wydaje się prowadzenie pozabilansowej ewidencji wysyłanych not odsetkowych.
Naliczanie odsetek i wzywanie niesolidnych kontrahentów do ich zapłaty ma przede wszystkim na celu uzyskanie odszkodowania za czas, w którym środki pieniężne powinny być już w dyspozycji wierzyciela, a mimo to korzystał z nich dłużnik. Pełni również rolę dyscyplinującą kontrahentów, jako dowód na konsekwentne monitorowanie zapłat należności. Dlatego wysyłanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami za zwłokę (notą odsetkową) naliczonymi na dany dzień powinno następować w sposób, którego częstotliwość zależna jest od powstałej sytuacji. Ponadto wystawienie not odsetkowych powinno nastąpić jeszcze przed zapłatą należności głównej. Jeśli jednak należność została już zapłacona i nastąpiło to po określonym terminie, wierzyciel również ma prawo do naliczenia odsetek i wystawienia noty odsetkowej, przy czym odsetki nalicza się do dnia zapłaty.
Wystawianie not odsetkowych z datą na koniec roku, połączone w dodatku z potwierdzeniem wysokości salda należności, wydaje się zasadne w sytuacji, gdy jednostka będzie dochodzić odsetek za zwłokę w każdym możliwym przypadku, a na dzień bilansowy wszystkie należności wykazywane są w kwocie powiększonej o odsetki, ponieważ to właśnie jest kwota wymaganej zapłaty.
Żądanie zapłaty odsetek za zwłokę może zostać skierowane do dłużnika w każdym czasie. Jeśli jednak termin roszczenia w stosunku do odsetek uległ przedawnieniu, dłużnik może (choć nie musi) skorzystać z prawa przedawnienia i zwolnienia od ciążącego na nim zobowiązania. Żądanie odsetek za opóźnienie zapłaty należności w 2004 r. może więc zostać skierowane do dłużnika w 2005 r., także jeśli roszczenie to uległo przedawnieniu.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenia sprzedawców z tytułu sprzedaży dokonanej w ramach prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa przedawnią się już po upływie 2 lat od daty ich wymagalności (określonego terminu płatności) zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego. Także odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny sprzedanego towaru przedawnią się po upływie 2 lat od daty terminu płatności (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04).
Przykład
Jednostka gospodarcza X sprzedała 5 grudnia 2004 r. spółce Y materiały za kwotę brutto 10 000 zł. W maju 2005 r. w związku z opóźnianiem się spółki Y w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel (jednostka X) wystawiła notę odsetkową za czas opóźnienia. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 5), jeśli termin zapłaty nie był określony w umowie wierzycielowi, bez wezwania przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Kwota naliczonych odsetek wyniosła 538,60 zł.
Jeżeli jednostka zamierza dochodzić odsetek za zwłokę, ewidencja w księgach rachunkowych będzie następująca:
Wystawienie noty odsetkowej
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 538,60 zł,
Ma konto 750 „Przychody finansowe”
538,60 zł.
Uregulowania zobowiązania łącznie z odsetkami wynikającymi z noty odsetkowej
Wn konto 131 „Bieżący rachunek ban-kowy” 10 538,60 zł,
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbior- cami” 10 538,60 zł.
W przypadku gdy wysłana nota odsetkowa ma jedynie charakter dyscyplinujący kontrahenta handlowego, wystarczy ewidencja pozabilansowa jej wysłania:
Wn konto pozabilansowe „Rozrachunki z odbiorcami – naliczone odsetki”
538,60 zł.

• art. 28 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
• art. 118, 359, 481, 554 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438
• art. 5 ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. Nr 139, poz. 1323; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808

Ewa Szczepankiewicz
główny księgowy w spółce z o.o.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA