| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak należy zaewidencjonować wypłatę dywidendy

Jak należy zaewidencjonować wypłatę dywidendy

Jesteśmy spółką z o.o. Zgromadzenie wspólników planuje podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2005 r. na wypłatę dywidendy. Jak należy ująć wypłatę dywidendy w księgach rachunkowych oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości odprowadzić podatek dochodowy?

RADA
W przypadku wypłaty dywidendy spółka z o.o. jest zobowiązana do pobrania w dniu jej wypłaty 19-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatku tego nie pobiera się w przypadku, gdy wspólnik spółki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ponieważ złożył oświadczenie (do dnia dokonania wypłaty włącznie) dotyczące przeznaczenia dywidendy na cele statutowe lub inne określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 26 ust. 1a updop). Ewidencja księgowania wypłaconej dywidendy została zaprezentowana na schemacie w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
W przypadku wypłacania dywidendy wspólnikom będącym osobami fizycznymi mieszkającymi w Polsce – spółka z o.o. jako płatnik podatku powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 42 ust. 1 updof).
Wpłata podatku powinna zostać dokonana na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika.
Jeśli wypłata dywidendy następuje na rzecz wspólnika będącego osobą prawną posiadającą siedzibę lub zarząd w Polsce – spółka z o.o. jest zobowiązana do przekazania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 26 ust. 3 updop).
Operacje związane z wypłatą dywidendy
1. PK – na podstawie prawomocnej uchwały dokonano zarachowania dywidendy należnej wspólnikom:
Wn konto „Rozliczenie wyniku finansowego”,
Ma konto „Pozostałe rozrachunki”,
– w analityce „Rozrachunki z właścicielami”.
2. PK – dokonano zarachowania zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od właścicieli:
Wn konto „Pozostałe rozrachunki”,
Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne”.
3. WB – wypłacono dywidendę:
Wn konto „Pozostałe rozrachunki”,
Ma konto „Rachunek bieżący”.
4. WB – dokonano przelewu zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wspólników:
Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne”,
Ma konto „Rachunek bieżący”.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Na temat rozliczenia, ewidencji oraz podziału zysku można przeczytać również w „Monitorze Księgowego” nr 10/2006 na s. 43 – „Jak rozliczyć i zaewidencjonować podział zysku” oraz na s. 93 – „Jak wyliczyć zaliczkę na dywidendę w złotych i walucie obcej”.

Małgorzata Ciepielowska
specjalista w dziedzinie rachunkowości

• art. 17 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
• art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »