| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Kiedy powstają różnice kursowe

Kiedy powstają różnice kursowe

Posiadamy rachunek walutowy w euro, na który wpłynęła pożyczka. Na rachunek ten wpływają również należności od odbiorców oraz regulowane są z niego zobowiązania wobec dostawców. Czasem następuje przesunięcie wolnych środków na lokatę terminową. Rozchodu walut dokonujemy metodą FIFO korygując na koniec każdego miesiąca saldo końcowe rachunku bankowego. Jak należy prawidłowo rozliczyć powstałe różnice kursowe?

Czy różnice kursowe od środków przerzuconych na lokatę są przychodem (kosztem) podatkowym?

RADA
Do wyceny rozchodu zobowiązań wyrażonych w walutach obcych spółka stosuje kurs sprzedaży waluty z dnia faktycznej zapłaty, przyjęty przez bank, z którego usług korzysta. Kurs kupna, stosowany przez bank, w którym jednostka ma rachunek walutowy, ma zastosowanie m.in. w przypadku zapłaty należności przez kontrahentów oraz do wyceny otrzymanych pożyczek. Natomiast przekazanie z własnego rachunku środków na lokatę i likwidacja lokaty nie skutkuje powstaniem różnic kursowych.

UZASADNIENIE
Wycena operacji gospodarczych zawieranych w walutach obcych unormowana jest w ustawie o rachunkowości.
Zdarzenia gospodarcze na rachunku walutowym wyceniamy według kursu sprzedaży lub zakupu stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.

Tabela. Wycena zdarzeń gospodarczych na rachunku walutowym
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA!
Najpóźniej na dzień bilansowy saldo końcowe na rachunku walutowym należy wycenić według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień.
Różnice kursowe powstałe na skutek wyceny bilansowej mają wpływ na wynik finansowy spółki. Tak ustalone różnice nie stanowią przychodów podatkowych (różnice dodatnie) ani kosztów podatkowych (różnice ujemne). Kosztami i przychodami podatkowymi są tylko różnice kursowe zrealizowane.
Różnice zrealizowane ustala się wyłącznie od zapłaconych należności i zobowiązań.
Przesunięcie walut na lokatę wyceniamy według kursu historycznego, czyli kursu, po jakim został przeliczony wpływ waluty na konto. Nie ma tu zastosowania kurs kupna czy sprzedaży walut z dnia utworzenia (zlikwidowania) lokaty, ponieważ nie nastąpiło w tym przypadku wydatkowanie środków pieniężnych, lecz ich przesunięcie z jednego rachunku na drugi. Identyczne zasady stosujemy wówczas, gdy pobieramy walutę do kasy spółki.

UWAGA!
Przesunięcie środków z rachunku walutowego na złotówkowy jest traktowane jak odsprzedaż waluty przez jednostkę do banku. Należy wówczas dokonać wyceny według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu przekazania środków w banku, z którego usług korzysta jednostka.
Pomiędzy kursem historycznym a kursem kupna powstaną różnice kursowe, które mają wpływ zarówno na wynik finansowy, jak i podatkowy.

Przykład
Zdarzenia gospodarcze na koncie walutowym:
1. 1 kwietnia wpłynęła na konto należność w wysokości 12 000 euro.
Obowiązujący w tym dniu kurs kupna banku – 3,80 PLN/EUR

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »