reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak rozliczyć umowę o dzieło z osobą mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie

Aktualizacja: 10.04.2006

Podpisaliśmy umowę o dzieło ze studentem - obywatelem Ukrainy, który czasowo przebywał w Polsce od marca 2005 r. do 7 lutego 2006 r. Nie ma on certyfikatu rezydencji i nie występował o niego. Czy to są wystarczające dane? Czy mam rozliczyć go na formularzu IFT, z podaniem adresu ukraińskiego? »

Jak prawidłowo liczyć siedmiodniowy termin wystawienia faktury

Aktualizacja: 10.04.2006

Jak należy prawidłowo wyliczyć termin siedmiu dni, jaki ustawa przewiduje do wystawienia faktury sprzedaży? Czy należy brać pod uwagę dzień sprzedaży, czy też termin ten liczyć od dnia następnego? »

Zaliczka od zaległych wynagrodzeń bez odsetek

Aktualizacja: 10.04.2006

Czy podatek, który jest potrącany i przekazywany na konto urzędu skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami, należy naliczać tylko od należności głównych, czy także od odsetek ustawowych od tych należności? »

Czy dochody (przychody) wolne od podatku należy wykazywać tylko do wysokości dochodu

Aktualizacja: 10.04.2006

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Jaką kwotę należy wpisać w poz. 9 informacji CIT-2/O w sytuacji, gdy dochód do opodatkowania jest niższy od kwoty otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? Czy ma to być tylko kwota do wysokości dochodu? »

W jaki sposób należy zaewidencjonować zapłacony podatek od środków transportu

Aktualizacja: 10.04.2006

Czy podatek od środków transportu zapłacony 15 lutego należy uznać w całości za koszt uzyskania przychodu w lutym, czy zaksięgować go na rozliczenia międzyokresowe kosztów i w lutym uznać część przypadającą na dany miesiąc? »

Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu na mieszkanie z TBS

Aktualizacja: 10.04.2006

Zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy na wpłatę 40% wartości mieszkania. Jest to mieszkanie wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego jestem tzw. najemcą, a inni - partycypantami. Właścicielem mieszkania jest oczywiście TBS. Czy w tym przypadku mogę odliczyć od dochodu, w PIT-D, odsetki od tego kredytu? Czy jest istotne ewentualne skorzystanie przeze mnie z odliczenia w poprzednich latach, czy też nie ma to żadnego znaczenia? »

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z zaginionej faktury w razie braku jej duplikatu

Aktualizacja: 10.04.2006

Zaginęła faktura. Sprzedawca odmawia nam wystawienia duplikatu, ponieważ twierdzi, że fakturę odebraliśmy, posiada bowiem nasze potwierdzenie tego faktu. Faktura zaginęła oczywiście z naszej winy, bo rzeczywiście ją odebraliśmy, ale podczas przeprowadzki zaginęła. Jak teraz powinniśmy postąpić, czy mamy prawo odliczyć podatek naliczony i wystawić jakiś wewnętrzny dokument? »

Gdzie należy opodatkować usługi remontowe świadczone przez ryczałtowca w Niemczech

Aktualizacja: 10.04.2006

Jednoosobowa firma świadczy usługi remontowo-budowlane w Polsce i jest opodatkowana na zasadzie ryczałtu oraz korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT. Siedziba i miejsce zamieszkania właściciela mieszczą się w Polsce. Obecnie firma chce świadczyć swoje usługi remontowe (wykończenie wnętrz, kładzenie glazury itp.) w Niemczech. Jak należy opodatkować takie usługi? Czy ma tu zastosowanie nieograniczony obowiązek podatkowy? »

Jak zaksięgować koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów

Aktualizacja: 10.04.2006

Jak należy ewidencjonować informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej: koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów dla podatku, przychody i dochody wyłączone z opodatkowania w księgach handlowych osoby prawnej? »

Jak rozliczyć pracownika oddelegowanego do pracy w Danii

Aktualizacja: 10.04.2006

W jaki sposób wyliczyć podatek dochodowy pracownika oddelegowanego na 4 miesiące do prac instalacyjnych w Danii? Prace te będą trwać nie dłużej niż 10 miesięcy. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez pracodawcę w Polsce. Czy od wynagrodzenia zawartego w umowie o pracę powinny być potrącane składki ZUS liczone od podwyższonej podstawy? »

Jak należy ewidencjonować pominięte grosze wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7

Aktualizacja: 10.04.2006

W deklaracji podatkowej VAT-7 występuje konieczność zaokrąglania kwot do pełnych złotych, natomiast w prowadzonych rejestrach podatku VAT kwoty są wykazywane łącznie z groszami. Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych pominięte końcówki groszy? Na kontach związanych z ewidencjonowaniem podatku VAT oraz w rejestrach VAT grosze te są wykazywane. Czy księgowanie samej deklaracji odbywa się już przy zastosowaniu zaokrągleń? »

Czy można stosować 50% koszty do opracowania materiałów oraz wykładów na kursach

Aktualizacja: 10.04.2006

Czy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wykonywania w ramach umowy o dzieło usług w zakresie edukacji, obejmujących przeprowadzenie wykładów na kursach oraz opracowywanie materiałów? »

Jak skorzystać z ulgi internetowej

Aktualizacja: 07.04.2006

Ponosiłem wydatki na instalację i korzystanie z Internetu od 2003 r. Dysponuję fakturami potwierdzającymi te wydatki, wystawionymi na moje nazwisko. Z Internetu korzystam w domu, w którym stale mieszkam z żoną i teściami. Nie jestem tu jednak zameldowany, a dom jest własnością teściów. Czy będę mógł odliczyć te wydatki od dochodu uzyskanego w 2005 r. Czy moja żona również może skorzystać z tego odliczenia - jesteśmy małżeństwem od 2002 r. i nie mamy rozdzielności majątkowej? »

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie w deklaracji VAT-7 i kpir

Aktualizacja: 07.04.2006

Proszę wskazać, jak zaksięgować nabycie części zamiennych do naczepy. Faktura z 17 stycznia 2006 r., gotówkowa, wartość 1600 euro, od niemieckiego kontrahenta. Wartość 1600 euro przeliczyłam po średnim kursie NBP z 17 stycznia 2006 r., wystawiając fakturę wewnętrzną: wartość netto + 22% VAT. W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 należy ująć podatek należny i naliczony, a w której kolumnie kpir ująć wartość zakupionych części do remontu naczepy? »

Czy wydanie nagród w ramach programu lojalnościowego jest czynnością opodatkowaną VAT

Aktualizacja: 06.04.2006

Prowadzimy m.in. sprzedaż części zamiennych do samochodów. Chcemy zorganizować konkurs dotyczący sprzedaży tych części. Uczestnikami konkursu będą klienci (firmy i osoby fizyczne), którzy za każdy zakup otrzymają określoną regulaminem liczbę punktów, na podstawie których zostaną przydzielone nagrody. Jak należy opodatkować te nagrody (VAT i podatek dochodowy)? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama