Kategorie

Czy zakup usług marketingowych od niemieckiej firmy stanowi import usług

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
Jesteśmy spółką z o.o. Niemiecka firma świadczy na naszą rzecz usługi marketingowe. Czy dochodzi do importu usług? Jeśli tak, jak go rozliczyć?

RADA

Zakładając, że chodzi o usługi marketingowe klasyfikowane jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.14), zakup takich usług od podatnika niemieckiego stanowi dla Państwa import usług.

UZASADNIENIE

Odpowiedź należy rozpocząć od zwrócenia uwagi, że pojęcie usług marketingowych jest bardzo szerokie. Zgodnie z definicją słownikową (z internetowego słownika języka polskiego - http://sjp.pwn.pl/) marketingiem jest działalność polegająca na kształtowaniu stosunków między producentem a odbiorcą towarów, dotycząca w szczególności ustalania wielkości produkcji, określania cen, metod dystrybucji, usług gwarancyjnych, reklamy i promocji sprzedaży. Z kolei Popularny słownik języka polskiego (pod red. naukową prof. dr. hab. Bogusława Dunaja, Warszawa 2000) definiuje marketing jako „wszelkie działania przedsiębiorstwa podejmowane w celu poznania i zaspokojenia potrzeb rynku, a także celowe kształtowanie potrzeb rynku za pomocą reklamy, akwizycji itp.”.
W praktyce usługi marketingu są najczęściej klasyfikowane jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.14). Zakładam, że o nabycie takich właśnie usług chodzi w pytaniu.

Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.14) są zaliczane do grupy tzw. usług niematerialnych (art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT). W konsekwencji miejsce świadczenia takich usług nabywanych przez polskiego podatnika (tj. podatnika mającego stałe miejsce prowadzenia działalności, siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce) znajduje się na terytorium Polski (art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy). Oznacza to, że w przypadku gdy usługi te świadczy podatnik zagraniczny (tj. niemający siedziby ani miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu w Polsce), nabycie tych usług przez polskiego podatnika stanowi dla niego import usług (art. 2 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy). Dotyczy to zarówno zakupów usług marketingowych dokonywanych od podatników z państw członkowskich, jak i zakupów usług marketingowych dokonywanych od podatników z państw nienależących do Unii Europejskiej.

Przykładowo można w tym wypadku zacytować postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z Wrocławia z 13 września 2005 r., nr PP II 443/1/176/179/05. Czytamy w nim m.in., że:
„Z treści pisma wynika, że Podatnik dokonuje zakupu usług doradztwa w zakresie reklamy, prowadzenia działalności gospodarczej, badania rynku od kontrahentów z Serbii, Szwajcarii i Grecji, a zatem w przedmiotowym przypadku zastosowanie ma zasada zawarta w cytowanym powyżej art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. (...) Zatem usługi będące przedmiotem zapytania, świadczone na rzecz Spółki przez kontrahentów z Serbii, Szwajcarii i Grecji, winny być opodatkowane w kraju usługobiorcy, tj. w Polsce. Opodatkowanie tych usług ma miejsce na zasadach określonych dla importu usług, gdyż spełnione są warunki z art. 2 pkt 9 ww. ustawy do uznania tych usług jako importowych. Oznacza to, że usługi kontrahentów zagranicznych na rzecz podatnika polskiego w przedmiotowym zakresie są opodatkowane w Polsce na zasadach importu usług, a zobowiązanym do obliczenia i odprowadzenia podatku jest polski podatnik”.

Ważne!
Usługi doradztwa są uznawane za tzw. usługi niematerialne. Świadczone przez zagranicznego kontrahenta na rzecz polskiego podatnika podlegają opodatkowaniu w kraju usługobiorcy.

W konsekwencji nabycie przez Państwa usług marketingowych od firmy niemieckiej stanowi dla Państwa import usług (zakładając, że są to usługi klasyfikowane jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Rozliczenie podatku z tytułu importu usług marketingowych wygląda następująco:
- obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia przez polskiego podatnika faktury wewnętrznej (część specjalistów oraz organów podatkowych uważa, że chodzi o fakturę wystawianą przez podatnika zagranicznego), nie później jednak niż 7 dnia, licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 19 w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT), przy czym jeżeli przed wykonaniem usługi marketingowej zagraniczny usługodawca otrzyma część należności (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), obowiązek podatkowy powstanie częściowo z chwilą otrzymania tej części (art. 19 ust. 19 w zw. z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT),
- rozliczenie podatku odbywa się w oparciu o fakturę wewnętrzną (w przypadku zaliczek - fakturę wewnętrzną zaliczkową), przy czym jest możliwe wystawianie zbiorczych faktur wewnętrznych za poszczególne okresy rozliczeniowe (art. 106 ust. 7 ustawy),
- rozliczenie to dokonywane jest w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy, w poz. 34 i 35 tych deklaracji (rzadziej w ramach deklaracji VAT-8 lub VAT-9),
- podatek należny z tytułu importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (również w ramach deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy - art. 86 ust. 2 pkt 4 w zw. z poz. art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT); w konsekwencji w zakresie, w jakim podatek ten podlega odliczeniu (a więc w zakresie, w jakim usługi marketingowe są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), import usług jest wykazywany również w poz. 46 i 47 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Podstawa prawna:
- art. 2 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19, art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 4 pkt 3, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?