reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak rozliczyć koszty wydziałowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Aktualizacja: 06.03.2006

Przedsiębiorstwo produkuje na zlecenie około 50 szt. produktów miesięcznie. Są one niepowtarzalne i mają relatywnie wysoką wartość jednostkową. Jak prawidłowo, zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym, rozliczać koszty wydziałowe (KW)? »

Jaką ewidencję powinien prowadzić podatnik zwolniony z VAT

Aktualizacja: 06.03.2006

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Sprzedaję usługi tylko dla innych podmiotów gospodarczych, wystawiając im rachunki. Jak należy prowadzić ewidencję sprzedaży? »

Na podstawie jakiego dowodu księgowego ująć koszty, jeśli wystawca nie chce wystawić faktury ani rachunku

Aktualizacja: 03.03.2006

Firma podpisała z osobą fizyczną umowę o wynajem pomieszczenia. W umowie jest wartość czynszu, data płatności, ale nie ma nic o tym, że czynsz będzie płacony na podstawie rachunku czy faktury VAT. Wynajmujący wzbrania się teraz przed wystawieniem rachunku. Na jakiej podstawie mogę zaksięgować do pkpir wydatki ponoszone za wynajem, czy mogę sporządzić dokument wewnętrzny? »

Jak ewidencjonować należności i koszty wynikające z ugody z dłużnikiem

Aktualizacja: 03.03.2006

Skierowaliśmy sprawę do sądu o zaległe należności. W trakcie sporu została podpisana ugoda. Dłużnik zobowiązał się do zapłaty 70% należnej kwoty. Jak należy zaksięgować tę ugodę i pozostałą niezapłaconą część? »

Jak kwota na fakturze powinna być wyrażona słownie

Aktualizacja: 02.03.2006

Faktury VAT otrzymywane za usługi telekomunikacyjne zawierają w podsumowaniu wartość netto + VAT = wartość brutto, natomiast kwota wyrażona słownie z reguły jest inna, gdyż uwzględniane jest w niej tzw. rozliczenie kwoty do zapłaty, w następstwie czego kwota wyrażona słownie to nie kwota brutto z faktury, ale saldo rozliczenia z TP SA. Czy tak wystawiona faktura jest fakturą poprawną? »

Jak ewidencjonować różnice kursowe

Aktualizacja: 02.03.2006

Zakupiony przez nas towar sprzedaliśmy zagranicznemu kontrahentowi. Niestety, mimo wezwań do zapłaty, do 31 grudnia 2005 r. faktura nie została uregulowana. Kontrahent nie potwierdził również salda. Dlatego dokonaliśmy odpisu aktualizującego należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jak należy zaewidencjonować różnice kursowe powstałe przy tej transakcji? »

Jak wyceniać aktywa i pasywa przejętej firmy

Aktualizacja: 01.03.2006

Kupiliśmy przedsiębiorstwo, które było naszym podwykonawcą. Czy przy rozliczaniu przejęcia należy uwzględnić wszystkie zobowiązania i należności tego przedsiębiorstwa (np. zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń), czy też - ustalając wartość firmy - należy wyłączyć wzajemne rozrachunki? »

Czy ważny jest termin płatności za fakturę

Aktualizacja: 28.02.2006

Świadczymy usługi dostępu do internetu na rzecz odbiorców indywidualnych. Zamierzamy wystawiać faktury za internet z góry za pół roku. W umowach z odbiorcami nie jest określony termin płatności. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy VAT? Kiedy zarejestrować je na drukarce fiskalnej, czy w terminie płatności czy też w momencie zapłaty? Czy ważny jest termin płatności za fakturę? »

Jak należy ewidencjonować naliczenie składek po kontroli ZUS

Aktualizacja: 28.02.2006

Nasza spółka jest po kontroli ZUS obejmującej okres od stycznia 2003 r. do sierpnia 2005 r. Jak ująć w księgach rachunkowych naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z protokołem ZUS? Czy są one kosztem uzyskania przychodów bieżącego okresu? »

Jakich formalności należy dokonać przy instalowaniu kasy fiskalnej

Aktualizacja: 27.02.2006

Jakich formalności należy dokonać, kiedy konieczne jest zainstalowanie kasy fiskalnej? Szczególnie interesuje nas, jakie dokumenty i druki oraz w jakim terminie musimy złożyć w urzędzie skarbowym. »

Jak wprowadzić do ewidencji księgowej komputery "składaki"

Aktualizacja: 27.02.2006

Okazało się, że w jednostce znajdują się w użytkowaniu (od 2-3 lat) komputery będące tzw. składakami. Zostały one złożone ze starych części pochodzących ze zamortyzowanych i zlikwidowanych komputerów oraz różnych nowych części zakupionych w celach remontowych (które po pobraniu ich z magazynu zakwalifikowano od razu w koszty). W jaki sposób należałoby ujawnić te zestawy komputerowe i na jakiej podstawie wprowadzić je do ewidencji oraz w jakiej wartości? »

Jak amortyzować sieć komputerową

Aktualizacja: 24.02.2006

Świadczymy usługi związane z dostępem do internetu. Niezbędne do prowadzenia tej działalności są kable, anteny, puszki, których wartość jednostkowa nie przekracza 3500 zł. Różne urządzenia o jednostkowej niskiej wartości tworzą sieć. Sieć ta obejmuje zasięgiem jeden lub kilka bloków mieszkalnych. W jaki sposób mamy ująć te wydatki w naszych księgach? Czy wydatki na okablowanie pojedynczych bloków mieszkalnych stanowią inwestycję w obcych środkach trwałych? Czy można je zaliczyć bezpośrednio do kosztów? »

Kiedy podatnik nabywa prawo do odliczenia VAT

Aktualizacja: 24.02.2006

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od 1 grudnia 2005 r. 15 grudnia kupił samochód. Jednak zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożył 30 grudnia. Czy może dokonać odliczenia VAT z faktury otrzymanej przed dokonaniem rejestracji? »

Jak rozliczyć koszty certyfikatu jakości

Aktualizacja: 23.02.2006

Czy koszty poniesione przez naszą firmę na pozyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 mogą zostać ujęte jako wartości niematerialne i prawne? Jaka będzie stawka amortyzacyjna stosowana do dokonywania comiesięcznych odpisów z tytułu umorzenia tych wartości? Na koszty związane z pozyskaniem certyfikatu składają się m.in.: koszty szkoleń pracowników, przygotowania stosownej dokumentacji, zakupu niezbędnego wyposażenia oraz opłaty poniesione za uzyskanie certyfikatu. »

Jak w bilansie wykazać pożyczki i odsetki od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego

Aktualizacja: 23.02.2006

Ustalamy na dzień bilansowy salda należności pracowników z tytułu pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy należy oddzielnie wykazywać ich część długoterminową i krótkoterminową? Czy w należnościach tych ujmować należy część odsetek przypadającą na ten dzień, jak je naliczyć i zaksięgować (oprocentowanie 5%)? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama